Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W sprawie pobytu Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego w twierdzach Wesel i Magdeburga Jerzy Gaul s. 1-6
Polityka bolszewików wobec niepodległej Gruzji w latach 1918-1921 Paweł Olszewski s. 7-21
Stany Zjednoczone w oczach endecji w latach 1919-1939 Bohdan Halczak s. 23-29
Robert Lansing a Polska : zapomniana karta stosunków polsko-amerykańskich Bogusław W. Winid s. 31-46
Słabnące lobby : działalność propolskich grup parlamentarnych we francuskim Zgromadzeniu Narodowym w latach 1921-1936 Maria Pasztor s. 47-62
Modernizacja policji w Polsce 1935-1939 Marcin Woźniak s. 63-76
Socjaliści polscy we Francji w 1939-1940 r. Dorota Urzyńska s. 77-88
Procedura aneksji przez ZSRR wschodnich ziem II Rzeczypospolitej w 1939 r. Albin Głowacki s. 89-112
Polskie obozy odosobnienia we Francji i Wielkiej Brytanii w latach 1939-1942 Mirosław Dymarski s. 113-127
ZSRR wobec projektów konfederacji polsko-czechosłowackiej (1940-1943) Eugeniusz Duraczyński s. 129-153
Centralny Komitet Narodowy w latach 1915-1917 Jerzy Pająk s. 155-164
Przesiedlenie obywateli polskich z ziem wschodnich RP w głąb ZSRR w latach 1939-1941, losy przesiedleńców do roku 1946 Ewa Kowalska s. 165-170
Prasa w okupowanym Lwowie 1939-1944 Agnieszka J. Cieślik s. 171-177
Polacy we Lwowie pod okupacją radziecką i niemiecką w latach 1939-1944 : życie codzienne Grzegorz Hryciuk s. 179-182
Spółdzielczość w ukraińska w Galicji w okresie II wojny światowej Mirosław Sycz s. 183-187
Mieczysław Moczar - biografia polityczna Krzysztof Lesiakowski s. 189-192
Wywiad KG AK i polityka krajowa NW gen. Kazimierza Sosnkowskiego w 1944 r. w świetle listu Kazimierza Iranka-Osmeckiego Alina Fitowa s. 193-206
Emigracja o Europie Środkowowschodniej : uwagi na marginesie książki Mariana S. Wolańskiego Tadeusz Wolsza Marian S. Wolański (aut. dzieła rec.) s. 207-215
"Inteligencja wobec wyzwań nowoczesności", Maciej Janowski, Warszawa 1996 : [recenzja] Krzysztof Dunin-Wąsowicz Maciej Janowski (aut. dzieła rec.) s. 215-218
"Recherches sur la France et le problème des Nationalités pendant la Première Guerre mondiale (Pologne, Lithuanie, Ukraine)", sous la dir. de Georges-Henri Soutou, Paris 1995 : [recenzja] Tomasz Schramm Georges-Henri Soutou (aut. dzieła rec.) s. 218-222
"Polsko-sowietskaja wojna 1919-1920 gg.", Irina Wasiliewna Michutina, Moskwa 1994 : [recenzja] Romuald Wojna Irina Wasiliewna Michutina (aut. dzieła rec.) s. 222-227
"Stalin", Edward Radziński, przekł. I. Lewandowska, M. Jagiełło, Warszawa 1996 : [recenzja] Rafał Stobiecki M. Jagiełło (aut. dzieła rec.) I. Lewandowska (aut. dzieła rec.) Edward Radziński (aut. dzieła rec.) s. 227-230
"Politbiuro. Mechanizmy politiczeskoj własti w 1930-je gody", O. W. Chlebniuk, Moskwa 1996 : [recenzja] Wojciech Materski O. W. Chlebniuk (aut. dzieła rec.) s. 231-235
"Prawo Trzeciej Rzeszy w nauce i publicystyce prawniczej Polski międzywojennej (1933-1939)", Leonard Górnicki, Bielsko-Biała 1993 : [recenzja] Jan Pruszyński Leonard Górnicki (aut. dzieła rec.) s. 235-240
"Die «Koalition der Vernunft». Deutschlandpolitik in den 80 er Jahren", Heinrich Potthoff, Monachium 1995 : [recenzja] Mieczysław Tomala Heinrich Potthoff (aut. dzieła rec.) s. 240-245
"Chłopi, naród, kultura, t. 4: Kultura i oświata wsi", pod red. Andrzeja Meissnera, Rzeszów 1996 : [recenzja] Zofia Sokół Andrzej Meissner (aut. dzieła rec.) s. 245-246
O przyszłość Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk Wojciech Wrzesiński s. 247-250
"Dzieje Najnowsze" 1995-1996 Tomasz Wituch s. 251-252
Dwumiesięcznik "Arcana". s. 253-254
Institut d'Histoire du Temps Présent - kierunki badawcze Małgorzata Gmurczyk-Wrońska s. 255-260
Jubileusz 90-lecia urodzin profesora Janusza Pajewskiego : Poznań, 5 maja 1997 r. Krzysztof Marchlewicz s. 261-262
List do redakcji "Dziejów Najnowszych" Mieczysław Smoleń s. 263-266
Odpowiedź na list Mieczysława Smolenia Iwona Sakowicz s. 267-269
Do Redaktora Naczelnego "Dziejów Najnowszych" Anna Małgorzata Rościszewska-Boremska s. 271-274