Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zawiązanie, działalność oraz wystąpienie Związku Młodzieży Polskiej z Narodowej Demokracji w 1909 r. i utworzenie "niezależnego Zetu" Waldemar Potkański s. 3-20
Listy do gazety "Zaranie" z lat 1909-1915 Maria Krisań s. 21-28
Okupacja austriacka w Królestwie Polskim (1914-1918) Jan Lewandowski s. 29-42
Stosunek chłopów Królestwa Polskiego do wojsk i władz rosyjskich, niemieckich i austriackich w latach 1914-1918 Marek Przeniosło s. 43-61
Pierwsze ośrodki władzy polskiej w Galicji w 1918 r. Michał Śliwa s. 63-73
Kolejnictwo II Rzeczypospolitej Polskiej : (przygotowania do wojny 1918-1939) Czesław Bakunowicz s. 75-83
Stanowisko rządu Wielkiej Brytanii w kwestii ustalania granicy austriacko-czechosłowackiej (1918-1919) Dariusz Jeziorny s. 85-105
Stan badań nad historią Powstania Wielkopolskiego Antoni Czubiński s. 107-124
Problemy historyka dziejów najnowszych Roman Wapiński s. 125-132
Inteligencja, postawy, zachowania Henryk Słabek s. 133-138
Współpraca II Rzeczypospolitej z Ukraińskim Centrum Państwowym na wychodźstwie w latach 1920-1939 Robert Potocki s. 139-144
Odpowiedź Kazimierza Papéego na ankietę rządu polskiego na uchodźstwie dotyczącą polskiej polityki zagranicznej wobec Czechosłowacji w 1938 r. Marek Kazimierz Kamiński Ewa Orlof s. 145-158
List Kazimierza Pużaka do Tomasza Arciszewskiego i Jana Kwapińskiego z 30 IX 1946 r. Anna Siwik s. 159-163
Starania socjalistów na uchodźstwie na rzecz swoich uwięzionych towarzyszy w kraju w czasie procesu działaczy WRN jesienią 1948 r. : (dokumenty ze zbiorów Archiwum Adama i Lidii Ciołkoszów w Londynie) Zygmunt Woźniczka s. 165-179
Inaczej być nie mogło : (w związku z książką Jacka Tebinki "Polityka brytyjska wobec problemu granicy polsko-radzieckiej 1939-1945") Eugeniusz Duraczyński Jacek Tebinka (aut. dzieła rec.) s. 181-187
"Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku", Roman Wapiński, Gdańsk 1997 : [recenzja] Michał Śliwa Roman Wapiński (aut. dzieła rec.) s. 187-190
"Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku", Roman Wapiński, Gdańsk 1997 : [recenzja] Włodzimierz Suleja Roman Wapiński (aut. dzieła rec.) s. 190-196
"Olgierd Górka. Historyk w służbie myśli propaństwowej (1908-1955)", Zbigniew Romek, Warszawa 1997 : [recenzja] Rafał Stobiecki Zbigniew Romek (aut. dzieła rec.) s. 196-200
"Wojna radziecko-fińska (zimowa) 1939-1940. Legendy, niedomówienia, realia", Bernard Piotrowski, Poznań 1997 : [recenzja] Paweł Jaworski Bernard Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 200-203
"Sindrom nastupatielnoj wojny. Sowietskaja propaganda w priedwierii «swiaszczennych bojow» 1939-1941", W. A. Niewieżin, Moskwa 1997 : [recenzja] Eugeniusz Duraczyński Władymir A. Niewieżin (aut. dzieła rec.) s. 203-205
"Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1939-1941", Albin Głowacki, Łódź 1997 : [recenzja] Grzegorz Hryciuk Albin Głowacki (aut. dzieła rec.) s. 206-212
"Polacy na Kołymie 1940-1943", Małgorzata Giżejewska, Warszawa 1997 : [recenzja] Sławomir Kalbarczyk Małgorzata Giżejewska (aut. dzieła rec.) s. 212-218
"Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu, t. 1-5", pod red. Wacława Długoborskiego, Franciszka Pipera, Oświęcim-Brzezinka 1995 : [recenzja] Ryszard Kaczmarek Wacław Długoborski (aut. dzieła rec.) Franciszek Piper (aut. dzieła rec.) s. 218-222
"Proces czternastu", Elżbieta Kotarska, Warszawa 1998 : [recenzja] Ryszard Torzecki Elżbieta Kotarska (aut. dzieła rec.) s. 222-224
"Pany i rezuny. Współpraca AK-WiN i UPA 1945-1947", Grzegorz Motyka, Rafał Wnuk, Warszawa 1997 : [recenzja] Ryszard Torzecki Grzegorz Motyka (aut. dzieła rec.) Rafał Wnuk (aut. dzieła rec.) s. 225-226
"Między wolną Polską a "siedemnastą republiką". Z dziejów oporu społecznego na terenie województwa krakowskiego w latach 1945-1947", Zdzisław Zblewski, Kraków 1998 : [recenzja] Julian Kwiek Zdzisław Zblewski (aut. dzieła rec.) s. 226-230
"Kościół a władza w Polsce (1945-1950)", Jan Żaryn, Warszawa 1997 : [recenzja] Janusz Stefaniak Jan Żaryn (aut. dzieła rec.) s. 230-234
"PPS na emigracji w latach 1945-1956", Anna Siwik, Kraków 1998 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Anna Siwik (aut. dzieła rec.) s. 234-239
"The dying president. Franklin D. Roosevelt, 1944-1945", Robert H. Ferrell, Columbia and London 1998 : [recenzja] Halina Parafianowicz Robert H. Ferrell (aut. dzieła rec.) s. 239-242
"FDR and the creation of the U. N.", Townsend Hoopes, Douglas Brinkley, New Haven 1997 : [recenzja] Hanna Marczewska-Zagdańska Douglas Brinkley (aut. dzieła rec.) Townsend Hoopes (aut. dzieła rec.) s. 242-252
"Byłgarskata prawosławna cyrkwa i dyrżawata 1944-1953", Danieła Kałkandżiewa, Sofija 1997 : [recenzja] Jerzy Jackowicz Danieła Kałkandżiewa (aut. dzieła rec.) s. 252-257
"Akten zur auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland 1967", München 1998 : [recenzja] Robert Łoś s. 257-259
Nowe czasopismo poświęcone historii ruchu robotniczego Ludwik Hass s. 261-263