Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 3
Toruński ośrodek badań historii najnowszej na naukowej mapie Polski : tradycje i teraźniejszość Ryszard Sudziński s. 5-30
Likwidacja pasa neutralnego pomiędzy Polską a Litwą w lutym 1923 r. Waldemar Rezmer s. 31-52
Polska a polityka Stolicy Apostolskiej wobec Wolnego Miasta Gdańska : (rokowania o konkordat i ustanowienie w Gdańsku polskich parafii personalnych) Zofia Waszkiewicz s. 53-70
Proces Samuela Schwartzbarda w październiku 1927 r. : (w świetle prasy francuskiej) Mariusz Wołos s. 71-80
Znaczenie kwestii wyznaniowych w działalności narodowo-politycznej Niemców w II Rzeczypospolitej Elżbieta Alabrudzińska s. 81-93
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie w latach 1936-1939 : warunki pracy w rzeczywistości stalinowskiej Iwona Urbańska s. 95-107
Polsko-norweskie kontakty handlowe w latach 1945-1949 Emilia Denkiewicz-Szczepaniak s. 109-122
Między stalinowską propagandą a upowszechnianiem kultury : działalność Wszechzwiązkowego Towarzystwa Łączności Kulturanej z Zagranicą (WOKS) wobec Polski w latach 1945-1956 Mirosław Golon s. 123-145
Polskojęzyczna komunistyczna prasa codzienna we Francji w latach 1952-1956 Zbigniew Girzyński s. 147-164
Memorandum Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech "Sytuacja wypędzonych a stosunek narodu niemieckiego do jego sąsiadów wschodnich" : reakcje w Europie i w Polsce w świetle polskiej dokumentacji Jarosław Kłaczkow s. 165-178
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w okresie pierwszej "Solidarności" (1980-1981) Ryszard Kozłowski s. 179-195
Refleksje nad myślą polityczną obozu narodowego 1918-1939 : posłowie bibliograficzne Witold Wojdyło s. 197-205
Sytuacja militarna i perspektywy Ukraińskiej Republiki Ludowej na przełomie 1918 i 1919 r. : ukraiński raport wojskowy Maciej Krotofil s. 207-215
Źródła do dziejów polskiej Policji Państwowej i węziennictwa okresu międzywojennego przechowywane we lwowskim archiwum historycznym Piotr Sykut s. 217-220
Stosunki rządu Rzeczypospolitej Polskiej z rządem norweskim na emigracji w Londynie w latach 1940-1945 Magda Gawinecka s. 221-225
Szkolnictwo niemieckie w okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie w latach 1939-1945 (obszar II RP) Sylwia Grochowina s. 227-232
"Nye perspektiver", Øystein Sørensen, Torbjörn Nilsson [red.], Oslo 2005 : [recenzja] Emilia Denkiewicz-Szczepaniak Torbjörn Nilsson (aut. dzieła rec.) Øystein Sørensen (aut. dzieła rec.) s. 233-235
"1905 - Spillet bak kulissene", Roy Andersen, Oslo 2005 : [recenzja] Magda Gawinecka Roy Andersen (aut. dzieła rec.) s. 236-238
"Współpraca Armii Czerwonej i Reichswehry w latach 1917-1933 (wybrane problemy)", Iwona Jędrzejewska, Toruń 2005 : [recenzja] Jarosław Centek Iwona Jędrzejewska (aut. dzieła rec.) s. 238-250
"Konserwatyści w Polsce lat 1935-1939", Bogusław Gałka, Toruń 2006 : [recenzja] Alicja Bieńkowska Bogusław Gałka (aut. dzieła rec.) s. 250-253
"Życie kulturalne więźniów w KL Auschwitz w świetle relacji i pamiętników", Iwona Urbańska, Toruń 2005 : [recenzja] Katarzyna Kącka Iwona Urbańska (aut. dzieła rec.) s. 253-256
"Archeologia zbrodni. Oficerowie polscy na cmentarzu ofiar NKWD w Charkowie", Andrzej Kola, Toruń 2005 : [recenzja] Sylwia Grochowina Andrzej Kola (aut. dzieła rec.) s. 256-259
"Polacy z Wileńszczyzny w obozach sowieckich "saratowskiego szlaku" (1945-1949)", Dariusz Rogut, Toruń 2003 : [recenzja] Mirosław Golon Dariusz Rogut (aut. dzieła rec.) s. 259-262
"Mechanizmy autonomii. Stosunki polsko-radzieckie 1956-1965", Andrzej Skrzypek, Pułtusk-Warszawa 2005 : [recenzja] Ryszard Sudziński Andrzej Skrzypek (aut. dzieła rec.) s. 262-267
Polsko-norweska konferencja naukowa w Toruniu Magda Gawinecka s. 269-270
"Od armii komputerowej do narodwej" - cykliczna konferencja poświęcona dziejom militarnym od XVI do XX wieku Jarosław Centek Maciej Krotofil s. 271-274
Powstanie i działalność Fundacji "Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek" w Toruniu Sylwia Grochowina s. 275-278