Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spojrzenie na konferencję w Poczdamie po pięćdziesięciu latach w pracy wiedeńskiej Studiengruppe für Politik und Völkerrecht Edmund Dmitrów s. 3-13
Wehrmacht a zbrodnie hitlerowskie w Polsce 1939-1945 Stanisław Biernacki s. 15-22
Dyplomacja II Rzeczypospolitej wobec paktu Ribbentrop-Mołotow Marek Kornat s. 23-54
Związek Radziecki w 1945 r. - ciemne strony zwycięstwa Bernd Bonwetsch Piotr Madajczyk (tłum.) s. 55-78
Geneza "zimnej wojny" - ideologia i geopolityka M. M. Narinskij Aleksander Achmatowicz (tłum.) s. 79-98
Chorwacka "wiosna" i serbski "liberalizm" : konflikty polityczne w Jugosławii na początku lat siedemdziesiątych Michał Jerzy Zacharias s. 99-120
Władza i intelektualiści Henryk Słabek s. 121-131
Boguław Miedziński (1891-1972) : biografia polityczna Arkadiusz Adamczyk s. 133-138
Polityka zagraniczna Rosji 1907-1914 : aparat decyzyjny, koncepcje, rezultaty Janusz R. Budziński s. 139-144
Polacy w niepodległym państwie Litewskim 1918-1940 Krzysztof Buchowski s. 145-150
Propaganda polityczna w podręcznikach dla szkół podstawowych Polski Ludowej (1944-1989) Joanna Wojdon s. 151-154
Spór o Galicję Wschodnią - dwugłos Polaka i Ukraińca Jan Jacek Bruski Orest Krasivs'kyj (aut. dzieła rec.) Ludwik Mroczka (aut. dzieła rec.) s. 155-162
"Od Badaniego do Potockiego. Stosunki polsko-ukraińskie w Galicji w latach 1888-1908", Czesław Partacz, Toruń 1996 : [recenzja] Krzysztof Dunin-Wąsowicz Czesław Partacz (aut. dzieła rec.) s. 162-163
"Polskie życie kulturalne w Republice Litewskiej 1919-1940", Mieczysław Jackiewicz, Olsztyn 1997 : [recenzja] Krzysztof Tarka Mieczysław Jackiewicz (aut. dzieła rec.) s. 164-166
"Michał Römer a problemy narodowościowe na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego", Jan Sawicki, Toruń 1998 : [recenzja] Krzysztof Tarka Jan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 167-171
"Wiatłag", Wiktor Bierdinskich, Kirow 1998 : [recenzja] Stanisław Ciesielski Wiktor Bierdinskich (aut. dzieła rec.) s. 171-175
"Politik der Vernichtung. Eine Gesamtdarstellung der nationalsozialistischen Judenverfolgung", Peter Longerich, München - Zürich 1998 : [recenzja] Stanisław Żerko Peter Longerich (aut. dzieła rec.) s. 175-179
Prasa, kultura, wojna Stanisława Lewandowska Krzysztof Woźniakowski (aut. dzieła rec.) s. 179-184
"Die Kollaboration 1939-1945. Zeitgeschichtliche Dokumentation in Biographien", Franz W. Seidler, München 1999, wyd. 2 popr. i rozszerzone : [recenzja] Czesław Madajczyk Franz W. Seidler (aut. dzieła rec.) s. 184-187
"Geschiche der deutschen Kriegswirtschaft 1939-1945", Dietrich Eichholtz, München : [recenzja] Czesław Madajczyk Dietrich Eichholtz (aut. dzieła rec.) s. 187-189
"Księga sportowców polskich, ofiar II wojny światowej 1939-1945", Bogdan Tuszyński, Warszawa 1999 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Bogdan Tuszyński (aut. dzieła rec.) s. 189-192
Kilka uwag na marginesie książki Marii Królikowskiej, "VI Zgrupowanie Armii Krajowej «Golski»" Stanisława Lewandowska Maria Królikowska (aut. dzieła rec.) s. 192-195
"Przeżyć, aby wrócić! Polscy zesłańcy lat 1940-1941 w ZSRR i ich losy do roku 1946", Ewa Kowalska, Warszawa 1998 : [recenzja] Stanisława Lewandowska Ewa Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 195-197
"System propagandy politycznej oficjalnej PPS 1944-1948", Wojciech Kalicki, Wrocław 1999 : [recenzja] Jerzy Juchnowski Wojciech Kalicki (aut. dzieła rec.) s. 197-200
"Deutsche und polnische Vertriebene. Gesellschaft und Vertriebenenpolitik in der SBZ/DDR und in Polen 1945-1956", Philipp Ther, Göttingen 1998 : [recenzja] Piotr Madajczyk Philipp Ther (aut. dzieła rec.) s. 200-204
"Państwo a Kościół w Polsce 1945-1956. Na przykładzie województwa kieleckiego", Ryszard Gryz, Kraków 1999 : [recenzja] Janusz Stefaniak Ryszard Gryz (aut. dzieła rec.) s. 204-208
"Opór chłopów wobec kolektywizacji w województwie kieleckim 1948-1956", Grzegorz Miernik, Kielce 1999 : [recenzja] Dariusz Jarosz Grzegorz Miernik (aut. dzieła rec.) s. 208-212
"Chłopi wobec wydarzeń politycznych w Polsce (1956-1959)", Stanisław Stępka, Warszawa 1999 : [recenzja] Dariusz Jarosz Stanisław Stępka (aut. dzieła rec.) s. 212-216
Między historią a polityką : Verbrechen der Wehrmacht 1941-1944 Piotr Madajczyk s. 217-223
Diaspory - geneza, historyczne uwarunkowania, społeczne i kulturowe implikacje : Warszawa, 7-9 grudnia 1999 r. Ewa Kowalska s. 225-229
Polacy i sąsiedzi : dystans i przenikanie kultur Katarzyna Weiss s. 231-235
Koncepcje rozwiązywania konfliktów w polskiej myśli politycznej XX wieku Michał Strzelecki s. 237-240
Nowe czasopismo poświecone międzynarodowym badaniom wolnomularstwa Ludwik Hass s. 241-245