Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wystąpienia przedstawicieli dalekowschodniego zgrupowania radzieckich sił zbrojnych na rozszerzonym posiedzeniu Rady Wojennej przy Ludowym Komisarzu Obrony ZSRR, 1-4 czerwca 1937 r. Jakub Wojtkowiak s. 3-30
Wielka Brytania w dyplomacji Edvarda Beneša (październik 1938 - sierpień 1942) Radosław Żurawski vel Grajewski s. 31-53
Laicyzacja młodzieży w hufcach i brygadach Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" (1948-1953) Krzysztof Lesiakowski s. 55-80
Reakcje amerykańskiej młodzieży akademickiej na wkroczenie wojsk amerykańskich do Kambodży w kwietniu 1970 r. na przykładzie Brown University w Providence Włodzimierz Batóg s. 81-97
"Raporty" posła szwedzkiego w Warszawie Joena Lagerberga z września 1939 roku Paweł Jaworski Joen Lagerberg s. 99-112
System ekonomiczno-społeczny Alfreda Marshalla Joanna Dzionek-Kozłowska s. 113-121
Obozy pracy w stalinowskim systemie więziennictwa PRL (1944-1950) : organizacja i podstawy funkcjonowania Bogusław Kopka s. 123-126
RFN w poglądach i dyplomacji Johna Fostera Dullesa 1953-1959 Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska s. 127-133
Poznański Czerwiec 1956 r. : straty osobowe i ich analiza Łukasz Jastrząb s. 135-139
Sytuacja międzynarodowa i polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej w świetle polskich dokumentów dyplomatycznych z 1939 r. Michał Jerzy Zacharias P. Długołęcki (aut. dzieła rec.) Stanisław Żerko (aut. dzieła rec.) s. 141-162
"Sławoj Felicjan Składkowski (1885-1962). Żołnierz i polityk", Marek Sioma, Lublin 2005 : [recenzja] Paweł Duber Marek Sioma (aut. dzieła rec.) s. 162-167
"Lou Henry Hoover. Activist First Lady", Nancy Beck Young, University Press of Kansas, 2004 : [recenzja] Halina Parafianowicz s. 167-175
"Inteligencja polska na Wołyniu w okresie międzywojennym", Włodzimierz Mędrzecki, Warszawa 2005 : [recenzja] Janina Stobniak-Smogorzewska Włodzimierz Mędrzecki (aut. dzieła rec.) s. 175-179
"Kłopotliwy sojusznik. Wpływ dyplomacji brytyjskiej na stosunki polsko-sowieckie w latach 1939-1943", Barbara Berska, Kraków 2005 : [recenzja] Henryk Bartoszewicz Barbara Berska (aut. dzieła rec.) s. 180-188
"Spiecposielency. Politiczeskaja ssyłka narodow Sowietskoj Rossii", Wiktor Arkadjewicz Bierdinskich, Moswa 2005 : [recenzja] Wojciech Materski Wiktor Arkadjewicz Bierdinskich (aut. dzieła rec.) s. 188-193
"Zapomnieni żołnierze Hitlera", Jarosław W. Gdański, Warszawa 2005 : [recenzja] Marcin Stasiewicz Jarosław W. Gdański (aut. dzieła rec.) s. 193-199
"Długi cień Trzeciej Rzeszy. Jak Niemcy zmieniali swój charakter narodowy", Klaus Bachmann, Wrocław 2005 : [recenzja] Rafał Stobiecki Klaus Bachmann (aut. dzieła rec.) s. 199-204
"Skrivene manjine na Balkanu", urednik Biljana Sikimić, Beograd 2004 : [recenzja] Wojciech Szczepański Biljana Sikimić (aut. dzieła rec.) s. 204-208
"Józef Franczak ps. "Lalek". Ostatni partyzant poakowskiego podziemia", Violetta Gut, Toruń 2004 : [recenzja] Sławomir Poleszak Violetta Gut (aut. dzieła rec.) s. 208-215
"Persona non grata. Biskup Ignacy Tokarczuk i władze PRL", Sabina Bober, Lublin 2005 : [recenzja] Sławomir Zabraniak Sabina Bober (aut. dzieła rec.) s. 215-218
"Reformy gospodarcze w PRL (1982-1989). Próba uratowania socjalizmu", Dariusz T. Grala, Warszawa 2005 : [recenzja] Janusz Skodlarski Dariusz T. Grala (aut. dzieła rec.) s. 218-222
"Power and stability. British Foreign Policy, 1865-1965", ed. by Erik Goldstein and B. J. C. McKercher, Chippenham, Wilts : [recenzja] Radosław Radziszewski Erik Goldstein (aut. dzieła rec.) B. J. C. McKercher (aut. dzieła rec.) s. 222-227
"Klio na wygnaniu. Z dziejów polskiej historiografii na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii po 1945 r.", Rafał Stobiecki, Poznań 2005 : [recenzja] Tadeusz Radzik Rafał Stobiecki (aut. dzieła rec.) s. 227-231
"Polsza - SSSR 1945-1989. Izbrannyje politiczeskije problemy, nasledije proszłogo", Moskwa 2005 (Institut rossijskoj istorii RAN), otwietstwiennyje riedaktory: Postojannyj priedstawitiel Polskoj akadiemii nauk pri Rossijskoj akadiemii nauk profiessor E[ugeniusz] Duraczyński, Diriektor Instituta rossijskoj istorii RAN czlen-korriespondient RAN A[ndriej] N[ikołajewicz] Sacharow. : [recenzja] Romuald Wojna Eugeniusz Duraczyński (aut. dzieła rec.) Andriej Nikołajewicz Sacharow (aut. dzieła rec.) s. 232-235
"Dzieje Najnowsze" z lat 2003-2005 - omówienie i ocena Tadeusz Kisielewski s. 237-245
Zawartość roczników 2003-2005 "Dziejów Najnowszych" Wojciech Rojek s. 246-249
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej - bilans dotychczasowych dokonań" : Łódź, 9-10 listopada 2005 r. Jerzy Bednarek s. 250-254