Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bałkany w Europie XX wieku Tomasz Wituch s. 3-13
Rola stereotypów narodowych w historii narodów bałkańskich Krystio Mančev Hanna Karpińska (tłum.) s. 15-25
Ludność Macedonii - zmiany struktury narodowościowej w XX wieku Irena Stawowy-Kawka s. 27-41
Nicolae Titulescu (1882-1941) - polityk i dyplomata Małgorzata Willaume s. 43-48
Czechosłowacja wobec powstania Ententy Bałkańskiej (1933-1934) Andrzej Essen s. 49-61
Nowy kurs w polityce jugosłowiańskiej a Wielka Brytania (1936-1937) Anna Garlicka s. 63-77
Postawy Polonii bułgarskiej w dwóch wojnach światowych Zbigniew Klejn s. 79-91
Kwestia federacji na Bałkanach i w basenie dunajskim po II wojnie światowej Andrzej Koryn s. 93-107
Kwestia tzw. systemu samorządowego w jugosłowiańskim modelu ustrojowym w latach 1954-1964 Michał Jerzy Zacharias s. 109-134
Bałkany - szkic definicji Tomasz Wituch s. 135-143
Nowożytna Grecja w najnowszej historiografii polskiej Jacek Knopek s. 145-154
"A concise history of Greece", Richard Clogg, Cambridge University Press, 1992 : [recenzja] Jacek Knopek Richard Clogg (aut. dzieła rec.) s. 155-158
"Partie opozycyjne w Bułgarii 1944-1948", Jerzy Jackowicz, Warszawa 1997 : [recenzja] Elżbieta Znamierowska-Rakk Jerzy Jackowicz (aut. dzieła rec.) s. 159-164
"Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowej i Wschodniej", pod red. Eugeniusza Zielińskiego, Warszawa 1996 : [recenzja] Jacek Knopek Eugeniusz Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 164-166
"The golden warrior. The life and legend of Lawrence of Arabia", Lawrence James, London 1995 : [recenzja] Jacek Pietrzak Lawrence James (aut. dzieła rec.) s. 166-171
"W nadziei na zgodę. Polski Ruch Socjalistyczny wobec kwestii narodowościowej (1918-1939)", Eugeniusz Koko : [recenzja] Krzysztof Dunin-Wąsowicz Eugeniusz Koko (aut. dzieła rec.) s. 171-173
"Wojna i dipłomatija. Dokumienty, kommientarii (1941-1942)", Oleg Aleksandrowicz Rżeszewskij, Moskwa 1997 : [recenzja] Wojciech Materski Oleg Aleksandrowicz Rżeszewskij (aut. dzieła rec.) s. 174-179
"Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego", Wiktor Poliszczuk, Toronto-Warszawa 1996 : [recenzja] Artur Paszko Wiktor Poliszczuk (aut. dzieła rec.) s. 179-183
"Prasa okupowanego Lwowa", Agnieszka Cieślikowa, Warszawa 1997 : [recenzja] Grzegorz Hryciuk Agnieszka Cieślikowa (aut. dzieła rec.) s. 183-194
"Zbrojni syły Ukrajiny. Narys istoriji", Bohdan Jakymowycz, Lwów 1996 : [recenzja] Jacek Legieć Bohdan Jakymowycz (aut. dzieła rec.) s. 194-198
"Polska elita polityczna w Londynie 1945-1972", Wiesław Hładkiewicz, Zielona Góra 1995 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Wiesław Hładkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 198-205
"Mazowsze Północne w XIX i XX wieku. Materiały źródłowe 1795-1956", zebr. i przygotował Janusz Szczepański, Warszawa-Pułtusk 1997 : [recenzja] Edward Kołodziej Janusz Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 206-207
"Polish foreign policy reconsidered. Challenges of independence", edited by Ilya Prizel and Andrew Michta, London 1995 : [recenzja] Przemysław Weingertner Andrew Michta (aut. dzieła rec.) Ilya Prizel (aut. dzieła rec.) s. 208-212
"Duch i władza. Intelektualiści podzielonych Niemiec wobec państwa i narodu", Maria Tomczak, Poznań 1996 : [recenzja] Henryk Słabek Maria Tomczak (aut. dzieła rec.) s. 212-214
Migracje polityczne XX w. : sprawozdanie z konferencji naukowej Małgorzata Nalewajko s. 215-219