Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polska w systemie międzynarodowej współpracy intelektualnej Ligi Narodów (1922-1939) Andrzej Maciej Brzeziński s. 3-22
Powstanie i funkcjonowanie Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie (1945-1949) Kazimierz Miroszewski s. 23-40
Między Paryżem, Warszawą a Moskwą : polityczne uwarunkowania stosunków polsko-francuskich w latach 1953-1956 Maria Pasztor s. 41-66
Obszary niezgody : w związku z uwagami zawartymi w recenzji Waldemara Parucha Krzysztof Kawalec s. 67-72
Gen. Tadeusz Jordan Rozwadowski - żołnierz i dyplomata Mariusz Patelski s. 73-78
Jugosławia we włoskiej polityce w latach 1914-1941 Jędrzej Paszkiewicz s. 79-83
Ziemiaństwo w dystrykcie radomskim 1939-1945 : postawy społeczne i polityczne Jerzy Gapys s. 85-92
Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec sojuszu egipsko-radzieckiego w latach 1971-1976 Bartosz Wróblewski s. 93-100
Wileńskie rozmowy niemiecko-polskie w lutym 1944 r. Stanisława Lewandowska Piotr Madajczyk (tłum.) s. 101-145
Faszyzm, prawicowy ekstremizm : (od historii do współczesności) Ludwik Hass s. 147-169
"Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 r.)", Andrzej Nowak, Kraków 2001 : [recenzja] Marian Leczyk Andrzej Nowak (aut. dzieła rec.) s. 169-176
"Polskoje nacyonalnoje mieńszynstwo w SSSR (1920-je gody)", Iwan I. Kostiuszko, Moskwa 2001 : [recenzja] Wojciech Materski Iwan I. Kostiuszko (aut. dzieła rec.) s. 177-181
"Konflikt polsko-czeski 1918-1921", Marek Kazimierz Kamiński, Warszawa 2001 : [recenzja] Tadeusz Kisielewski Marek Kazimierz Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 181-188
"Zaolzie w polityce rządu i opinii społeczeństwa polskiego (1925-1937)", Joanna Januszewska-Jurkiewicz, Katowice 2001 : [recenzja] Krzysztof Nowak Joanna Januszewska-Jurkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 188-193
"Edvard Beneš i kwestia niemiecka w Czechach", Piotr M. Majewski, Warszawa 2001 : [recenzja] Marek Kazimierz Kamiński Piotr Maciej Majewski (aut. dzieła rec.) s. 193-198
"Opieracija X. Sowietskaja wojennaja pomoszcz riespublikanskoj Ispanii (1936-1939)", Jurij Rybałkin, Moskwa 2000 : [recenzja] Jakub Wojtkowiak Jurij Rybałkin (aut. dzieła rec.) s. 198-203
"Węzeł sztokolmski. Szweckie koneksje polskiego podziemia IX 1939-VII 1942", Józef Lewandowski, Uppsala 1999 : [recenzja] Paweł Jaworski Józef Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 203-206
"Polscy pracownicy nauki - ofiary zbrodni sowieckich w latach II wojny światowej. Zamordowani - więzieni - deportowani", Sławomir Kalbarczyk, Warszawa 2001 : [recenzja] Violetta Rezler-Wasielewska Sławomir Kalbarczyk (aut. dzieła rec.) s. 206-208
"Działalność naukowo-oświatowa polskich jeńców wojennych w niemieckich i radzieckich obozach podczas II wojny światowej", Violetta Rezler-Wasielewska, Opole 2001 : [recenzja] Wojciech Półchłopek Violetta Rezler-Wasielewska (aut. dzieła rec.) s. 208-210
"Polskojęzyczna prasa godzinowa w tzw. Starej Rzeszy (1939-1945)", Krzysztof Woźniakowski, Kraków 2001 : [recenzja] Stanisława Lewandowska Krzysztof Woźniakowski (aut. dzieła rec.) s. 210-212
"Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945, t. 1-2", Władysław Siemaszko, Ewa Siemaszko, Warszawa 2000 : [recenzja] Artur Paszko Władysław Siemaszko (aut. dzieła rec.) Ewa Siemaszko (aut. dzieła rec.) s. 212-216
"Zdradzeni! Ostatni sekret II wojny światowej", Nicholas Bethell, Warszawa 2001 : [recenzja] Tomasz Paluszyński Nicholas Bethell (aut. dzieła rec.) s. 216-221
"Feliks Koneczny (1862-1949). Życie i działalność", Piotr Biliński, Warszawa 2001 : [recenzja] Rafał Stobiecki Piotr Biliński (aut. dzieła rec.) s. 222-228
"W sowieckim Lwowie. Życie codzienne miasta w latach 1944-1990", Aleksandra Matyukhina, Kraków 2000 : [recenzja] Janusz Żarnowski Aleksandra Matyukhina (aut. dzieła rec.) s. 228-232
Ogólnopolskie seminarium historyczne nt. "Państwo - wróg czy sprzymierzeniec. Prawa człowieka a specyfika regionalna i lokalna" Przemysław Waingertner s. 233-234
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Rozkład imperiów i rozwój migracji, koniec XIX i XX wiek", 5-7 grudnia 2000 r. Ewa Kowalska s. 235-237
Katedra Studiów Bliskowschodnich Insytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego Hassan A. Jamsheer s. 239-240
W odpowiedzi Jackowi Tebince Jan Nowak-Jeziorański s. 241-244
Raz jeszcze o okolicznościach śmierci gen. Sikorskiego : replika na list Jana Nowaka-Jeziorańskiego Jacek Tebinka s. 245-249