Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityczne aspekty uwolnienia Józefa Piłsudskiego z Magdeburga w listopadzie 1918 r. Jerzy Gaul s. 3-16
Edvard Beneš a sprawa polska w kontekście podpisania układu czechosłowacko-sowieckiego z 1943 r. Dušan Segeš s. 17-53
Wizerunek kobiety jako matki, pracownika i działaczki społecznej prezentowany na łamach prasy kobiecej w latach 1948-1956 Małgorzata Hajdo s. 55-72
Prymas Stefan Wyszyński - biskup ordynariusz archidiecezji gnieźnieńskiej : przyczynek do historii stosunków państwo - Kościół katolicki w PRL (1949-1975) Batrosz Kaliski s. 73-98
Mniej znane karty stosunków polsko-francusko-czechosłowackich podczas II wojny światowej Marek Kazimierz Kamiński Ewa Orlof s. 99-117
Działalność komunistów wśród polskiego wychodźstwa na Bliskim Wschodzie w świetle materiałów kontrwywiadu Polskich Sił Zbrojnych (1944 r.) Jacek Pietrzak s. 119-136
Kancelaria starostw województwa lubelskiego w latach 1919-1939 Marek Konstankiewicz s. 137-143
"Documents diplomatiques français" - źródła do politycznej historii wojny polsko-sowieckiej w 1920 roku Andrzej Nowak Jacques Bariéty (aut. dzieła rec.) s. 145-151
GUŁag w radzieckim systemie represji : wokół książki Stanisława Ciesielskiego Adam Bosiacki Stanisław Ciesielski (aut. dzieła rec.) s. 152-156
Sowiecko-rosyjska kontrrewolucja : uwagi o rosyjskiej historiografii najnowszej na marginesie książki "Moskwa i wostocznaja Jewropa. Stanowlienije politiczieskich reżimow sowietskowo tipa (1949-1953). Oczierki istorii" Piotr Gontarczyk G. P. Muraszko (aut. dzieła rec.) A. F. Noskowa (aut. dzieła rec.) T. A. Pokiwajłowa (aut. dzieła rec.) T. W. Wołokitina (aut. dzieła rec.) s. 157-180
Marzec'68 : bunt pokoleniowy Krzysztof Kosiński Jerzy Eisler (aut. dzieła rec.) s. 181-188
"Slobodan Jovanović. Ilustrowana monografija", Miodrag Jovičić, Beograd 2004 : [recenzja] Wojciech Szczepański Miodrag Jovičić (aut. dzieła rec.) s. 189-193
"Ambasada polska w ZSRR w latach 1941-1943", Beata Szubtarska, Warszawa 2005 : [recenzja] Daniel Boćkowski Beata Szubtarska (aut. dzieła rec.) s. 194-197
"Między osiedlem a zagrodą. Życie codzienne mieszkańców PGR-ów", Ewelina Szpak, Warszawa 2005 : [recenzja] Hubert Wilk Ewelina Szpak (aut. dzieła rec.) s. 197-199
"Przez dziurkę od klucza. Życie prywatne w Krakowie (1945-1989)", Barbara Klich-Kluczewska, Warszawa 2005 : [recenzja] Piotr Perkowski Barbara Klich-Kluczewska (aut. dzieła rec.) s. 200-206
"Wizyta Jana Pawła II w Polsce 1979. Dokumenty KC PZPR i MSW", wstęp i oprac. Andrzej Friszke i Marcin Zaremba, Warszawa 2005 : [recenzja] Daniel Sienkowiec Andrzej Friszke (aut. dzieła rec.) Marcin Zaremba (aut. dzieła rec.) s. 206-210
"OPZZ i NSZZ "Solidarność" w systemie politycznym Polski w latach 1989-2001", Bogusław Jagusiak, Toruń 2004 : [recenzja] Agnieszka Subocz Bogusław Jagusiak (aut. dzieła rec.) s. 211-215
"Jahrbuch für historische Kommunismusforschung", Hg. Hermann Weber, Ulrich Mählert, Bernhard H. Bayerlein, Horst Dähn, Berd Faulenbach, Jan Foitzik, Ehrhart Neubert, Manfred Wilke, Berlin 2005 : [recenzja] Maciej Górny Bernhard H. Bayerlein (aut. dzieła rec.) Horst Dähn (aut. dzieła rec.) Berd Faulenbach (aut. dzieła rec.) Jan Foitzik (aut. dzieła rec.) Ulrich Mählert (aut. dzieła rec.) Ehrhart Neubert (aut. dzieła rec.) Hermann Weber (aut. dzieła rec.) Manfred Wilke (aut. dzieła rec.) s. 215-218
"Białostockie Teki Historyczne, nr 3/2005" : [recenzja] Jerzy Urwanowicz s. 218-219
Udział Międzynarodowego Komitetu Historii II Wojny Światowej w XX Międzynarodowym Kongresie Nauk Historycznych, Sydney, lipiec 2005 Magdalena Hułas s. 221-222