Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zabiegi polskie na terenie brytyjskim w 1937 r. o włączenie Polski do negocjacji mocarstw o Pakt Zachodni Maria Nowak-Kiełbikowa s. 3-10
Problem tak zwanej sprawy ogrodników w stosunkach polsko-bułgarskich w latach 30. XX w. Zbigniew Klejn s. 11-27
Koleje Generalnego Gubernatorstwa w wojennej organizacji kolejnictwa III Rzeszy Niemieckiej 1939-1945 Czesław Bakunowicz s. 29-45
Milicyjna agentura 1944-1957 Piotr Majer s. 47-68
Przesiedlenia ludności polskiej z Litwy etnicznej w latach 1945-1947 Krzysztof Buchowski s. 69-78
Oświata polonijna w Belgii w pierwszych latach powojennych Idesbald Goddeeris s. 79-92
O badaniach nad stosunkami międzynarodowymi - w odpowiedzi Marii Pasztor Małgorzata Gmurczyk-Wrońska s. 93-112
Kościół katolicki w Polsce 1945-1989 : (w związku z wybranymi publikacjami) Henryk Słabek s. 113-139
Rozpad ZSRR w świetle publicystyki na łamach "L'Humanite" 1986-1991 Patryk Pleskot s. 141-161
Represje organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach politycznych w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945-1956 Krzysztof Sidorkiewicz s. 163-167
Działalność biskupa Ignacego Tokarczuka w diecezji przemyskiej w warunkach PRL-u Sabina Bober s. 169-173
Czasopismo społeczno-kulturalne "Nowa Kultura" (1950-1963) : studium historyczno-prasoznawcze Tomasz Chrząstek s. 175-182
Motywy historyczne w teatrze Tadeusza Kantora Klaudiusz Święcicki s. 183-189
Turcy jako gastarbeiterzy w Niemczech w latach 1961-2000 Arkadiusz Piętak s. 191-194
Jeszcze raz o historii Stanów Zjednoczonych Halina Parafianowicz Krzysztof Michałek (aut. dzieła rec.) s. 195-203
Kościół a kwestia żydowska czy odwrotnie? : uwagi na marginesie książki Viktorii Pollmann Zygmunt Zieliński Viktoria Pollmann (tłum.) s. 204-210
Szachy biało-czerwone, czyli geneza Okrągłego Stołu w oczach historyków Krzysztof Kosiński Antoni Dudek (aut. dzieła rec.) Andrzej Garlicki (aut. dzieła rec.) s. 211-222
"Polska katolicka w myśli politycznej II RP", Jarosław Macała, Głogów 2004, ss. 525 : [recenzja] Zygmunt Zieliński Jarosław Macała (aut. dzieła rec.) s. 222-225
"A State within a State? Jewish autonomy in Lithuania 1918-1925", Šarūnas Liekis, Vilnius 2003, Wydawnictwo Versus Aureus, ss. 242 : [recenzja] Joanna Januszewska-Jurkiewicz Šarūnas Liekis (aut. dzieła rec.) s. 225-237
"Zjazdy i konferencje konsulów polskich w USA i Kanadzie. Potokoły i referaty 1920-1938", oprac. Edward Kołodziej i Tadeusz Radzik, Lublin 2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ss. 344 : [recenzja] Wojciech Skóra Edward Kołodziej (aut. dzieła rec.) Tadeusz Radzik (aut. dzieła rec.) s. 237-241
"Der Piłsudski - Kult und seine Bedeutung für den polnischen Staat 1926-1939", Heidi Hein, "Materialien und Studien zur Ostmitteleuropa-Forschung", Bd. 9, Marburg 2002, Verlag Herder-Institut, ss. 512 : [recenzja] Przemysław Olstowski Heidi Hein (aut. dzieła rec.) s. 241-247
"Moskwa i pakt o nienapadienni s Polszej (1930-1932 gg.)", Oleg Ken, Sankt-Petersburg 2003, Izd. PIJaF, ss. 134 : [recenzja] Wojciech Materski Oleg Ken (aut. dzieła rec.) s. 247-252
"Albert Forster gdański namiestnik Hitlera. Zbrodnie hitlerowskie w Gdańsku i w Prusach Zachodnich", Dieter Schenk, przełożyli i przypisami opatrzyli Wanda Tycner i Janusz Tycner, przedmowa do wydania polskiego Witold Kulesza, Gdańsk 2002, Polnord. Wyd. Oskar, ss. 543, wkładka z ilustracjami : [recenzja] Marek Getter Witold Kulesza (aut. dzieła rec.) Dieter Schenk (aut. dzieła rec.) Wanda Tycner (aut. dzieła rec.) Janusz Tycner (aut. dzieła rec.) s. 252-262
"Świat wolnomularski. Konkrety. Geografia - liczebność - odłamy - nurty - panadpaństwowe porozumienia i organizacje", t. I: "Trudne czasy 1932-1945", Ludwik Hass, Łowicz 2004, Wyd. I, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu : [recenzja] Aleksander Achmatowicz Ludwik Hass (aut. dzieła rec.) s. 263-266
"Od spojenectví k roztržce. Vztahy československé a polské exilové reprezentace 1939-1945", Jan Němeček, Praha 2003, Academica, ss. 373 : [recenzja] Tadeusz Kisielewski Jan Němeček (aut. dzieła rec.) s. 266-273
"Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939-1946", Henryk Komański, Szczepan Siekierka, Wrocław 2004, Wydawnictwo "Nortom", ss. 1182 : [recenzja] Bogumił Grott Henryk Komański (aut. dzieła rec.) Szczepan Siekierka (aut. dzieła rec.) s. 274-277
"Rok pierwszy. Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego na Lubelszczyźnie (lipiec 1944-czerwiec 1945)", wstęp Sławomir Poleszak, wybór i oprac. Leszek Pietrzak, Sławomir Poleszak, Rafał Wnuk, Mariusz Zajączkowski, Warszawa 2004, ss. 451 : [recenzja] Sławomir Łukasiewicz Leszek Pietrzak (aut. dzieła rec.) Sławomir Poleszak (aut. dzieła rec.) Rafał Wnuk (aut. dzieła rec.) Mariusz Zajączkowski (aut. dzieła rec.) s. 278-281
"Golo Mann. Instanz und Außenseiter. Eine Biographie", Urs Bitterli, Berlin 2004, Kindler Verlag, ss. 708 : [recenzja] Katarzyna Jedynakiewicz Urs Bitterli (aut. dzieła rec.) s. 281-286