Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
System propagandy państwowej II Rzeczypospolitej (1926-1939) Elżbieta Kaszuba s. 3-25
Polityka Edvarda Beneša i jego ekipy wobec rządu polskiego na uchodźstwie gen. Władysława Sikorskiego (październik 1939 r. - czerwiec 1940 r.) Marek Kazimierz Kamiński s. 27-52
Misja emisariusza "Jura" do Londynu w 1944 r. Mirosław Dymarski s. 53-63
Francja wobec Praskiej Wiosny Andrzej Szeptycki s. 65-87
Działania Służby Bezpieczeństwa w celu przejęcia kontroli nad "Solidarnością" w latach 1980-1982 Grzegorz Majchrzak s. 89-99
Szkolnictwo na Lubelszczyźnie w świetle prasy lokalnej 1918-1939 Piotr Mazur s. 101-105
Pisarstwo historyczne Michela Foucaulta jako diagnoza teraźniejszości i projekt przyszłości Maria Solarska s. 107-111
Raymond Aron - dialog z historią i polityką Rafał Dobek s. 113-115
Ugrupowania neoendeckie w Trzeciej Rzeczypospolitej (1989-1997) Jarosław Tomasiewicz s. 117-123
Czy i dlaczego francuski Rząd Tymczasowy nie chciał uznać w 1944 r. Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego Małgorzata Gmurczyk-Wrońska s. 125-141
Tragikomedia pomyłek : na marginesie biografii gen. Sławoja Felicjana Składkowskiego Sławomir M. Nowinowski Arkadiusz Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 143-156
Wokół Jedwabnego Bogdan Musiał s. 157-166
"Imperialism, decolonization and Africa. Studies presented to John Hargreaves, with an Academic Memoir and bibliography" edited by Roy Bridges, London 2000 : [recenzja] Adam Kosidło Roy Bridges (aut. dzieła rec.) s. 166-173
"Finlandia w polityce Stanów Zjednoczonych 1917-1919", Jarosław Suchoples, Warszawa 2003, Trio, ss. 261 : [recenzja] Halina Parafianowicz Jarosław Suchoples (aut. dzieła rec.) s. 173-178
"Autarkie und Ostexpansion. Pflanzenzucht und Agrarforschung im Nationalsozialismus", hrsg. von Susanne Heim, Gottingen 2002 : [recenzja] Tomasz Lachowski Susanne Heim (aut. dzieła rec.) s. 178-180
"A moral reconing. The role of the Catholic church in the Holocaust and its unfulfilled duty of repair", Daniel Jonah Goldhagen, New York 2002 : [recenzja] Zygmunt Zieliński Daniel Jonah Goldhagen (aut. dzieła rec.) s. 180-189
"Okupacja sowiecka na Białostocczyźnie 1939-1941. Propaganda i indoktrynacja", Wojciech Śleszyński, Białystok 2001 : [recenzja] Daniel Boćkowski Wojciech Śleszyński (aut. dzieła rec.) s. 189-192
"«Sąsiedzi» w sowieckim raju. Rejon jedwabieński pod radziecką władzą 1939-1941", Michał Gnatowski, Łomża 2003 : [recenzja] Daniel Boćkowski Michał Gnatowski (aut. dzieła rec.) s. 192-195
"Po trzykroć pierwszy. Michał Tokarzewski-Karaszewicz. Generał broni, teozof, wolnomularz, kapłan Kościoła liberalnokatolickiego, t. 1-2", Daniel Bargiełowski, Warszawa 2000-2001 : [recenzja] Marek Ney-Krwawicz Daniel Bargiełowski (aut. dzieła rec.) s. 196-201
"Obozy pracy w Polsce 1944-1950. Przewodnik encyklopedyczny", Bogusław Kopka, Warszawa 2002 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Bogusław Kopka (aut. dzieła rec.) s. 201-206
"Stalinowski system represji w Polsce (1948-1955)", Zenobiusz Kozik, Piotrków Trybunalski 2000 : [recenzja] Dariusz Jarosz Zenobiusz Kozik (aut. dzieła rec.) s. 206-208
"Marks czy Maryja? Komuniści i Jasna Góra w apogeum stalinizmu (1950-1956)", Damien Thiriet, tł. Jerzy Pysiak, wprow. Marcin Kula, Warszawa 2002 : [recenzja] Dariusz Jarosz Marcin Kula (aut. dzieła rec.) Jerzy Pysiak (aut. dzieła rec.) Damien Thiriet (aut. dzieła rec.) s. 208-213
"Problemy narodowościowe Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Księga pamiątkowa dla Profesora Przemysława Hausera", pod red. Antoniego Czubińskiego, Piotra Okulewicza i Tomasza Schramma, Poznań 2002 : [recenzja] Paweł Samuś Antoni Czubiński (aut. dzieła rec.) Piotr Okulewicz (aut. dzieła rec.) Tomasz Schramm (aut. dzieła rec.) s. 213-219
"Trockizm. Doktryna i ruch polityczny", Urszula Ługowska, August Grabski, Warszawa 2003 : [recenzja] Ludwik Hass August Grabski (aut. dzieła rec.) Urszula Ługowska (aut. dzieła rec.) s. 219-228
Ocena kwartalnika "Dzieje Najnowsze" za lata 2001, 2002, 2003 (nr 1) (wygłoszona 30 V 2003 r.) Janusz Żarnowski s. 229-232
Omówienie roczników 2001 i 2002 "Dziejów Najnowszych" Zygmunt Zieliński s. 233-236
Z życia naukowego Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego Adriana Dawid s. 237-239
Konferencja młodych historyków "Fenomen 63 dni" - metodologia badań Powstania Warszawskiego : Warszawa, 29 IV 2003 r. Maria Wiśniewska s. 241-245
Sprawozdanie z sesji naukowej w Moskwie "50 lat bez Stalina: dziedzictwo stalinizmu i jego wpływ na historię drugiej połowy XX w." Dariusz Rogut s. 247-248
Sprawozdanie z konferencji naukowej w Kielcach "Wieś w PRL" Iwona Miernik s. 249-251
List do redakcji "Dziejów Najnowszych" Jacek Tebinka s. 253-254