Znaleziono 8 artykułów

Sławomir M. Nowinowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ministerium Augusta Zaleskiego (1926-1932) w ocenie dyplomacji ČSR Sławomir M. Nowinowski s. 49-72
Tragikomedia pomyłek : na marginesie biografii gen. Sławoja Felicjana Składkowskiego Sławomir M. Nowinowski Arkadiusz Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 143-156
Sprawozdanie ppłk. dypl. Bronisława Noëla – ostatniego attaché wojskowego II Rzeczypospolitej w Pradze Sławomir M. Nowinowski s. 145-161
"Pierwsza rzecz, która pociąga mnie jako historyka, to przekonanie, że nie wie się wszystkiego" : z Profesorem Piotrem S. Wandyczem rozmawiają Sławomir M. Nowinowski i Rafał Stobiecki Sławomir M. Nowinowski Rafał Stobiecki Piotr S. Wandycz s. 163-168
Jeszcze o biografii gen. Sławoja Felicjana Składkowskiego Sławomir M. Nowinowski s. 187-189
"Polska w dyplomacji czechosłowackiej 1926–1932", Sławomir M. Nowinowski, Łódź 2013 : [recenzja] Andrzej M. Brzeziński Sławomir M. Nowinowski (aut. dzieła rec.) s. 234-239
Profesor Waldemar Michowicz (1929-2005) Andrzej Maciej Brzeziński Sławomir M. Nowinowski s. 241-246
„Konflikt polsko–czeski 1918–1921”, Marek Kazimierz Kamiński, Warszawa 2001 : [recenzja] Sławomir M. Nowinowski Marek Kazimierz Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 364-367