Znaleziono 7 artykułów

Andrzej Maciej Brzeziński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polska w systemie międzynarodowej współpracy intelektualnej Ligi Narodów (1922-1939) Andrzej Maciej Brzeziński s. 3-22
Dyplomacja polska wobec Międzynarodowego Instytutu Kinematografii Edukacyjnej Ligi Narodów (1928–1937) Andrzej Maciej Brzeziński s. 113-130
Zagadnienie bezpieczeństwa zbiorowego w stosunkach międzynarodowych (1919-1939) Andrzej Maciej Brzeziński s. 129-152
Oskar Halecki – inicjator polsko-szwajcarskiej współpracy intelektualnej w ramach Ligii Narodów Andrzej Maciej Brzeziński s. 181-200
"Warszawa-Paryż-Genewa. Sojusz polsko-francuski a problem rozbrojenia w dwudziestoleciu międzywojennym (1919-1937)", Andrzej Maciej Brzeziński, Łódź 1997 : [recenzja] Henryk Bułhak Andrzej Maciej Brzeziński (aut. dzieła rec.) s. 196-199
Profesor Waldemar Michowicz (1929-2005) Andrzej Maciej Brzeziński Sławomir M. Nowinowski s. 241-246
"O Francuzce, która pokochała Polskę : Rosa Bailly i stowarzyszenie Les Amis de la Pologne", Małgorzata Nossowska, Lublin, 2012 : [recenzja] Andrzej Maciej Brzeziński Małgorzata Nossowska (aut. dzieła rec.) s. 291-299