Znaleziono 1 artykuł

Roy Bridges

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Imperialism, decolonization and Africa. Studies presented to John Hargreaves, with an Academic Memoir and bibliography" edited by Roy Bridges, London 2000 : [recenzja] Adam Kosidło Roy Bridges (aut. dzieła rec.) s. 166-173