Znaleziono 8 artykułów

Wojciech Śleszyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Utworzenie i funkcjonowanie obozu odosobnienia w Berezie Kartuskiej (1934-1939) Wojciech Śleszyński s. 35-53
Polityka narodowościowa władz sowieckich na obszarze przedwojennego województwa białostockiego w latach 1939-1941 Wojciech Śleszyński s. 57-64
Oficjalny obraz Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Sowieckiej Wojciech Śleszyński s. 171-187
"Miejsce odosobnienia w Berezie Kartuskiej", Ireneusz Polit, Toruń 2003, "Obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej 1934-1939", Wojciech Śleszyński, Białystok 2003 : [recenzja] Piotr Cichoracki Ireneusz Polit (aut. dzieła rec.) Wojciech Śleszyński (aut. dzieła rec.) s. 188-191
"Okupacja sowiecka na Białostocczyźnie 1939-1941. Propaganda i indoktrynacja", Wojciech Śleszyński, Białystok 2001 : [recenzja] Daniel Boćkowski Wojciech Śleszyński (aut. dzieła rec.) s. 189-192
"Zajścia antyżydowskie w Brześciu nad Bugiem 13 V 1937 r.", Wojciech Śleszyński, Białystok 2004, Archiwum Państwowe w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Białymstoku, ss. 139 : [recenzja] Piotr Cichoracki Wojciech Śleszyński (aut. dzieła rec.) s. 214-218
"Reformy agrarne a mechanizm rozwoju społeczno-gospodarczego w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej (1918–1939)", Kazimierz Konopka, Białystok 2014 : [recenzja] Wojciech Śleszyński Kazimierz Konopka (aut. dzieła rec.) s. 303-307
Kilka uwag polemicznych do recenzji prof. Jerzego Tomaszewskiego i pięknej sztuki edycji dokumentów Wojciech Śleszyński s. 671-672