Znaleziono 2 artykuły

Adriana Dawid

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metody kształtowania postaw patriotycznych u młodzieży rodzimego pochodzenia na Śląsku Opolskim w latach 1950-1970 Adriana Dawid s. 69-82
Z życia naukowego Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego Adriana Dawid s. 237-239