Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Udział Stolicy Apostolskiej w międzynarodowej pomocy charytatywnej dla ofiar głodu w Rosji Radzieckiej (1921-1924) Maciej Mróz s. 3-19
Stany Zjednoczone a wojna sowiecko-fińska 1939-1940 Hanna Marczewska-Zagdańska s. 21-39
Decyzje Komitetu dla Spraw Kraju w sprawie Wileńszczyzny (listopad 1939 - kwiecień 1940 r.) Anna Pachowicz s. 41-53
"Apogeum" zbliżenia południowosłowiańskiego po II wojnie światowej : porozumienia Bułgarii i Jugosławii w 1947 r. (1 sierpnia w Bled oraz 27 listopada w Ewksinogradzie) Elżbieta Znamierowska-Rakk s. 55-84
Władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wobec problemu reparacji i odszkodowań od Republiki Federalnej Niemiec 1953-1989 Wanda Jarząbek s. 85-103
Związki nie tylko zawodowe : (Zakłady im. 1 Maja w Pruszkowie 1966-1968) Maciej Tymiński s. 105-118
Myśl społeczno-polityczna Joachima Bartoszewicza Marek Białokur s. 119-124
Działalność Oddziału II Sztabu Głównego (Generalnego) Wojska Polskiego wobec ludności mazurskiej w latach 1918-1939 Adam Szymanowicz s. 125-128
Ludność żydowska w województwie poznańskim w latach 1919-1938 Anna Skupień s. 129-138
Dyplomacja brytyjska wobec polityki Niemiec w Komisji Przygotowawczej Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie (1926-1930) Krystian Maciej Szudarek s. 139-148
Planowanie strategiczne i operacyjne w Polsce w latach 1926-1935 Marek Gajewski s. 149-156
Funkcje kulturowe i historyczne znaczenie polskiego rocka Anna Idzikowska-Czubaj s. 157-162
Zapiski wychowawców z więzienia w Jaworznie 1951-1953 Małgorzata Gałęziowska s. 163-174
Stalinowskie więzienia, łagry i inne formy ograniczeń wolności - widziane z dystansu czasu przez dziennikarza-badacza Ludwik Hass s. 175-190
W pułapce geopolityki Tadeusz Kondracki Stanley Cloud (aut. dzieła rec.) Lynne Olson (aut. dzieła rec.) s. 191-195
Polski Komitet Imigracyjny w Nowym Jorku Joanna Wojdon Janusz Cisek (aut. dzieła rec.) s. 196-204
Wokół myśli politycznej Wojciecha Wasiutyńskiego Patryk Tomaszewski Bartosz Smolik (aut. dzieła rec.) s. 205-215
"Gruziny pod rossijskim fłagom. (Gruzinskije wojennyje i gosudarstwiennyje diejatieli na służbie Rossii w 1703-1917 gg.)", Nikołaj Dżawachiszwili, Tbilisi 2003, Izd. Tbilisskogo uniwiersitieta, ss. 208 : [recenzja] Wojciech Materski Nikołaj Dżawachiszwili (aut. dzieła rec.) s. 216-218
"Die Worringers. Bildungsbürgerlichkeit als Lebenssinn - Wilhelm und Marta Worringen (1881-1965)", Helga Grebing, Berlin 2004, Parthas Verlag, ss. 317, il. : [recenzja] Janusz Żarnowski Helga Grebing (aut. dzieła rec.) s. 218-223
"Związek Legionistów Polskich 1922-1939", Elżbieta Kossewska, Warszawa 2003, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, ss. 228 : [recenzja] Janusz Mierzwa Elżbieta Kossewska (aut. dzieła rec.) s. 224-228
"Sowietsko-finlandskaja wojna 1939-1940", t. I-II, sost. P. W. Pietrow, W. N. Stiepakow, Sankt-Pietierburg 2003, Izdatielstwo "Poligon", t. I, ss. 542, t. II, ss. 639 : [recenzja] Jakub Wojtkowiak P. W. Pietrow (aut. dzieła rec.) W. N. Stiepakow (aut. dzieła rec.) s. 228-236
"Deportowani w obwodzie archangielskim. Część 1. Alfabetyczny wykaz 9320 obywateli polskich wywiezionych w 1940 roku z obwodu białostockiego", w: "Indeks represjonowanych", t. XIV, Warszawa 2003 : [recenzja] Ewa Kowalska s. 236-239
"Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004", pod redakcją Sławomira Dębskiego i Witolda M. Góralskiego, Warszawa 2004, PISM, t. I - 427 ss., t. II - 621 ss. : [recenzja] Wanda Jarząbek Sławomir Dębski (aut. dzieła rec.) Witold M. Góralski (aut. dzieła rec.) s. 239-243
"Narady i telekonferencje kierownictwa PZPR w latach 1980-1981", opracowanie, wybór i przygotowanie do druku Marek Jabłonowski, Włodzimierz Janowski, Wiesław Władyka, Warszawa 2004, Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW i Archiwum Akt Nowych w Warszawie, ss. 1372 : [recenzja] Daniel Przastek Marek Jabłonowski (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Janowski (aut. dzieła rec.) Wiesław Władyka (aut. dzieła rec.) s. 243-246
"Doświadczanie historii. Kulturowy i społeczny wymiar mitu rewolucji", Marek Woźniak, Lublin 2003, Wydawnictwo UMCS, ss. 217 : [recenzja] Robert Litwiński Marek Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 246-249