Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Perspektywy systemu radzieckiego w ujęciu polskiej publicystyki lat 1918-1939 Grzegorz Zackiewicz s. 3-20
Z działalności sowieckiego wywiadu wojskowego przeciwko II Rzeczypospolitej Piotr Kołakowski s. 21-38
Politycy Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego - cechy grupowe Waldemar Paruch s. 39-58
Znaczenie dla nauki i ekonomiczne podstawy edycji źródeł do historii najnowszej Friedrich P. Kahlenberg Piotr Madajczyk (tłum.) s. 59-69
W związku z książką Stanisława Żerki o stosunkach polsko-niemieckich 1938-1939 Marek Kornat s. 71-90
Opieka czy dyskryminacja? Jan E. Zamojski s. 91-109
Nowa książka o Piusie XII Zygmunt Zieliński s. 111-121
Gen. Nikodem Sulik o SZP-ZWZ na Wileńszczyźnie Krzysztof Tarka s. 123-132
Gospodarka litewska w okresie przełomu politycznego (czerwiec-sierpień 1940 r.) Stanisława Lewandowska s. 133-146
Rozmowa Charlesa de Gaulle'a z Władysławem Gomułką w czasie wizyty generała w Polsce we wrześniu 1967 r. Wanda Jarząbek s. 147-156
Prasa emigracji ukraińskiej w Polsce (1920-1939) Emilian Wiszka s. 157-160
Stacjonowanie jednostek Armii Czerwonej na terenie województwa gdańskiego w latach 1945-1947 Grzegorz Baziur s. 161-167
Czy powstanie warszawskie było również integralną częścią historii niemieckiej? Arkadiusz Stempin Stanisława Lewandowska (aut. dzieła rec.) B. Martin (aut. dzieła rec.) s. 169-184
Synteza dziejów emigracji Tadeusz Wolsza Andrzej Friszke (aut. dzieła rec.) Rafał Habielski (aut. dzieła rec.) Paweł Machcewicz (aut. dzieła rec.) s. 185-193
"Wychowanie a polityka. Między wychowaniem narodowym a państwowym", pod red. Witolda Wojdyły, Toruń 1999 : [recenzja] Grzegorz Radomski Witold Wojdyło (aut. dzieła rec.) s. 194-197
"Instytucje wydawnicze Polskiej Partii Socjalistycznej (1892/93-1948)", Danuta Adamczyk, Kielce 1997 : [recenzja] Zofia Sokół Danuta Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 197-202
"Pod znakiem trzech strzał. Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 1918-1939", Andrzej Notkowski, Kraków 1997 : [recenzja] Zofia Sokół Andrzej Notkowski (aut. dzieła rec.) s. 202-206
"Petlurowcy. Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie (1818-1924)", Jan Jacek Bruski, Kraków 2000 : [recenzja] Emilian Wiszka Jan Jacek Bruski (aut. dzieła rec.) s. 206-209
"O niepodległą i granice. Komunikaty Oddziału III Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 1919-1921", oprac. Marek Jabłonowski i Adam Koseski, Warszawa-Pułtusk 1999 : [recenzja] Janusz Szczepański Marek Jabłonowski (aut. dzieła rec.) Adam Koseski (aut. dzieła rec.) s. 209-213
"Polska w oczach francuskich kół rządowych w latach 1924-1939", Maria Pasztor, Warszawa 1999 : [recenzja] Marian Leczyk Maria Pasztor (aut. dzieła rec.) s. 213-220
"Wileńskie Środy Literackie (1927-1939)", Jagoda Hernik-Spalińska, Warszawa 1998 : [recenzja] Aleksander Srebrakowski Jagoda Hernik-Spalińska (aut. dzieła rec.) s. 220-223
"CCCP - Francja: trudnyje gody 1938-1941", Czełyszew Igor Aleksejewicz, Moskwa 1999 : [recenzja] Małgorzata Gmurczyk-Wrońska Czełyszew Igor Aleksejewicz (aut. dzieła rec.) s. 224-227
"1939. Zachidni zemli Ukrajiny", Mykoła Łytwyn, Ostap Łućkyj, Kim Naumenko, Lwiw 1999 : [recenzja] Grzegorz Hryciuk Kim Naumenko (aut. dzieła rec.) Ostap Łućkyj (aut. dzieła rec.) Mykoła Łytwyn (aut. dzieła rec.) s. 227-229
"Deportaciji ukrajinciw ta polakiw: kineć 1939 - poczatok 50-ch rokiw (do 50-riczczia operaciji 'Wisła')", uporiadnik Jurij Sływka, Lwiw 1998 : [recenzja] Grzegorz Hryciuk Jurij Sływka (aut. dzieła rec.) s. 230-233
"Złowrogie sąsiedztwo. Rosyjska polityka wobec europejskich państw ościennych w latach 1939-1940", Andrzej Kastory, Kraków 1998 : [recenzja] Tomasz Paluszyński Andrzej Kastory (aut. dzieła rec.) s. 234-242
"Stosunki wewnętrzne wśród polskiego wychodźstwa politycznego i wojskowego we Francji i w Wielkiej Brytanii 1939-1945", Mirosław Dymarski, Wrocław 1999 : [recenzja] Jacek Piotrowski Mirosław Dymarski (aut. dzieła rec.) s. 242-246
"Dnewnik (9 mart 1933 - 6 fewruari 1949)", Georgi Dimitrow, Sofija 1997 : [recenzja] Elżbieta Znamierowska-Rakk Georgi Dimitrow (aut. dzieła rec.) s. 246-252
"Władysław Konopczyński. Historyk i polityk II Rzeczypospolitej (1880-1952)", Piotr Biliński, Warszawa 1999 : [recenzja] Rafał Stobiecki Piotr Biliński (aut. dzieła rec.) s. 252-256
"Nadwiślański socrealizm", Zbigniew Jarosiński, Warszawa 1999 : [recenzja] Michał Śliwa Zbigniew Jarosiński (aut. dzieła rec.) s. 257-259
"Politbiuro CK RKP (b) - WKP (b). Powiestka dnia zasiedanij 1919-1952. Katałog w trioch tomach, t. 1: 1919-1929. Katałog", kol. red. G. M. Adibekow, K. M. Anderson, Ł. A. Rogowaja, Moskwa 2000 : [recenzja] Wojciech Materski G. M. Adibekow (aut. dzieła rec.) K. M. Anderson (aut. dzieła rec.) Ł. A. Rogowaja (aut. dzieła rec.) s. 259-262
"Priedsiedatieli KGB. Rassiekrieczennyje sud'by", Leonid Michajłowicz Mleczin, Moskwa 1999 : [recenzja] Wojciech Materski Leonid Michajłowicz Mleczin (aut. dzieła rec.) s. 262-265
"Komunizm w Europie. Dzieje ruchu i systemu władzy", Jerzy Holzer, Warszawa 2000 : [recenzja] Czesław Madajczyk Jerzy Holzer (aut. dzieła rec.) s. 265-268
"Jak się pisało o historii... Problemy polityczne powojennej Polski w publikacjach drugiego obiegu", Magdalena Mikołajczyk, Kraków 1998 : [recenzja] Rafał Stobiecki Magdalena Mikołajczyk (aut. dzieła rec.) s. 268-272
"Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku", pod red. Juliana Kornhausera, Kraków 1999 : [recenzja] Ewa Bujwid-Kurek Julian Kornhauser (aut. dzieła rec.) s. 272-275
Pokusa współczesności : Międzynarodowy Zjazd Historyków w Oslo Michael Jeismann Piotr Madajczyk (tłum.) s. 277-280
Udział Międzynarodowego Komitetu Historii II Wojny Światowej w XIX Międzynarodowym Kongresie Nauk Historycznych, Oslo, 11-12 sierpnia 2000 Magdalena Hułas s. 281-283
Wojna zimowa z polskiej perspektywy Marek Białokur s. 285-287
Polonia a integracja europejska Dorota Knopek s. 289-291
Polonia wobec wyzwań przyszłości Jacek Knopek s. 293-296
Działalność kobiet polskich na polu oświaty i nauki Zofia Sokół s. 297-300