Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Dariusz Jarosz s. 3
Problem tożsamości narodowej w Polsce po 1945 roku : dyskusja redakcyjna Andrzej Friszke Dariusz Jarosz Roman Wapiński Marcin Zaremba Janusz Żarnowski s. 5-28
Robotnicy w Polsce Ludowej Janusz Żarnowski s. 29-46
Styl życia robotników polskich (1945-1989) Henryk Słabek s. 47-72
Inteligencja polska 1945-1980 : (postawy i zachowania) Ludwik Hass s. 73-94
Nauka przeciw ideologii : współpraca historyków polskich i radzieckich po II wojnie światowej Zbigniew Romek s. 95-102
Spółdzielczość w Polsce powojennej (1944-1990) Zofia Chyra-Rolicz s. 103-120
Z problemów życia codziennego na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1950 na przykładzie Dolnego Śląska Marek Ordyłowski s. 121-134
Turystyka zagraniczna w Polce w latach 1956-1980 Paweł Sowiński s. 135-144
Obraz rolników indywidualnych w PRL w świetle niektórych danych "Rolniczego rocznika statystycznego" Tadeusz Kisielewski s. 145-153
Skrócona misja ambasadora brytyjskiego w Polsce w 1956 r. Andrzej Korzon s. 155-183
Polska 1957 i 1958 r. w oczach Moskwy Andrzej Korzon s. 185-190
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w świetle materiałów MSW Grzegorz Majchrzak s. 191-215
"Studia z historii Żydów w Polsce po roku 1945 roku", Grzegorz Berendt, August Grabski, Albert Stankowski, Warszawa 2000 : [recenzja] Grzegorz Krzywiec Grzegorz Berendt (aut. dzieła rec.) August Grabski (aut. dzieła rec.) Albert Stankowski (aut. dzieła rec.) s. 217-224
"Zemsta ofiar. Niemcy w obozach w Polsce 1944-1950", Helga Hirsch, Warszawa 1999 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Helga Hirsch (aut. dzieła rec.) s. 224-228
"W polskiej niewoli. Niemieccy jeńcy wojenni w Polsce 1945-1950", Jerzy Kochanowski, Warszawa 2001 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Jerzy Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 228-234
"Październik 1956 - punkt odniesienia. Mozaika faktów i poglądów. Impresje historyczne", Tadeusz Kisielewski, Warszawa 2001 : [recenzja] Stanisław Dąbrowski Andrzej Smoliński Tadeusz Kisielewski (aut. dzieła rec.) s. 234-242
"PZPR i przedsiębiorstwo. Nadzór partyjny nad zakładami przemysłowymi 1956-1970", Maciej Tymiński, Warszawa 2001 : [recenzja] Dariusz Jarosz Maciej Tymiński (aut. dzieła rec.) s. 242-246
"Kompletna szarość. Cenzura w latach 1965-1972. Instytucja i ludzie", Aleksander Pawlicki, Warszawa 2001 : [recenzja] Zbigniew Romek Aleksander Pawlicki (aut. dzieła rec.) s. 246-248
"Migracje Polaków do Afryki Północnej w XX wieku", Jacek Knopek, Bydgoszcz 2001 : [recenzja] Andrzej Zaćmiński Jacek Knopek (aut. dzieła rec.) s. 249-260
"Polska 1944/45. Studia i materiały, t. 5: Życie codzienne w Polsce 1945-1955", Warszawa 2001 : [recenzja] Janusz Żarnowski s. 260-264
Informacja o sesji naukowej "Opozycja polityczna i opór społeczny w Łodzi w latach 1956-1981" Joanna Żelazko s. 265-268
Drugie światowe polonijne spotkania intelektualistów, ludzi kultury i sztuki : sprawozdanie z kongresu Jacek Knopek s. 269-270
List do Redakcji "Dziejów Najnowszych" Bogdan Musiał Jan Nowak-Jeziorański Mieczysław Tomala s. 271-278
List do Redakcji "Dziejów Najnowszych" Mieczysław Tomala s. 275-276
List do Redakcji "Dziejów Najnowszych" Jan Nowak-Jeziorański s. 277-278
W sprawie uwag Jana Nowaka-Jeziorańskiego Jacek Tebinka s. 279-281