Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 1
Łódzki ośrodek badań historii najnowszej na historiograficznej mapie Polski Rafał Stobiecki s. 3-9
Reforma edukacji i systemu nauczania w arabskiej myśli społecznej czasów najnowszych Hassan A. Jamsheer s. 11-20
Transjordania pomiędzy panarabizmem a Imperium Brytyjskim (1920-1948) Bartosz Wróblewski s. 21-35
Polityka gospodarcza rządu Leopolda Skulskiego : program Władysława Grabskiego i próby jego realizacji do końca czerwca 1920 r. Kazimierz Badziak s. 37-48
Ministerium Augusta Zaleskiego (1926-1932) w ocenie dyplomacji ČSR Sławomir M. Nowinowski s. 49-72
Radziecka "wielka czystka" w opiniach niemieckiej emigracji literackiej (1936-1939) Katarzyna Jedynakiewicz s. 73-92
Proces nacjonalizacji gospodarki na zaanektowanych ziemiach wschodnich II RP (1939-1941) Albin Głowacki s. 93-117
Dyplomacja polska wobec sprawy niepodległości Syrii i Libanu w latach II wojny światowej Jacek Pietrzak s. 119-133
Sowieckie "ambiwalencje" w sprawie powołania sił zbrojnych ONZ (1946-1947) Paweł Chmielewski s. 135-154
Werbunek młodzieży do brygad Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" (1948-1955) Krzysztof Lesiakowski s. 155-175
Na marginesie "Tragikomedii pomyłek" : kilka refleksji autora niedoskonałej biografii przy okazji recenzji dr. Sławomira Nowinowskiego Arkadiusz Adamczyk s. 177-185
Jeszcze o biografii gen. Sławoja Felicjana Składkowskiego Sławomir M. Nowinowski s. 187-189
Rosyjska Cerkiew Prawosławna w latach 1905-1907 : koncepcje reform Anna Olczak s. 191-198
Ruch syjonistyczny w Łodzi (na tle ogólnopolskim) w latach 1926-1930 Jacek Walicki s. 199-204
Ambasada RP w ZSRR w latach 1941-1943 Baeta Szubtarska s. 205-209
Wincenty Rzymowski (1883-1950) : publicysta i polityk Lucyna Chmielewska s. 211-215
Codzienność w polskich miejscach odosobnienia 1945-1956 Ludwik Hass Tadeusz Wolsza (aut. dzieła rec.) s. 217-226
"Umierać, ale powoli! O monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji w krajach romańskich w latach 1815-2000", Jacek Bartyzel, Kraków 2002 : [recenzja] Tadeusz Miłkowski Jacek Bartyzel (aut. dzieła rec.) s. 226-229
"Ruch narodowo-niepodległościowy w Galicji przed 1914 rokiem", Waldemar Potkański, Warszawa 2002 : [recenzja] Przemysław Waingertner Waldemar Potkański (aut. dzieła rec.) s. 230-232
"The presidential campanion. Readings on the first ladies", ed. Robert P. Watson, Anthony J. Esterkowicz, University of South Carolina Press, 2003 : [recenzja] Halina Parafianowicz Anthony J. Esterkowicz (aut. dzieła rec.) Robert P. Watson (aut. dzieła rec.) s. 232-237
"Katolicyzm na pograniczu. Kościół katolicki wobec kwestii ukraińskiej i białoruskiej w Polsce w latach 1918-1925", Maciej Mróz, Toruń 2003 : [recenzja] Roman Wapiński Maciej Mróz (aut. dzieła rec.) s. 238-242
"Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w ocenach historyków", red. nauk. i wstęp Anna M. Cienciała, Piotr Wandycz, Warszawa 2003 : [recenzja] Wojciech Materski Anna M. Cienciała (aut. dzieła rec.) Piotr Wandycz (aut. dzieła rec.) s. 242-245
"Spiecposielency w SSSR 1930-1960", Wiktor Nikołajewicz Ziemskow, Moskwa 2003 : [recenzja] Wojciech Materski Wiktor Nikołajewicz Ziemskow (aut. dzieła rec.) s. 246-249
"Stanisław Grabski (1871-1949). Biografia polityczna", Witold Wojdyło, Toruń 2003 : [recenzja] Grzegorz Radomski Witold Wojdyło (aut. dzieła rec.) s. 250-253
"Ruch ludowy a Kościół rzymskokatolicki w latach II Rzeczypospolitej", Arkadiusz Kołodziejczyk, Warszawa 2002 : [recenzja] Zygmunt Zieliński Arkadiusz Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 253-257
"Überleben im dritten Reich. Juden im Untergrund und ihre Helfer", hrsg. Wolfgang Benz, München 2003 : [recenzja] Katarzyna Jedynakiewicz Wolfgang Benz (aut. dzieła rec.) s. 257-260
"Religia, cywilizacja, rozwój. Wokół idei Jana Stachniuka", Bogumił Grott, Kraków 2003 : [recenzja] Rafał Łętocha Bogumił Grott (aut. dzieła rec.) s. 260-263
"Nadbużańskiego Podlasia okupacyjny dzień powszedni 1939-1944", Stanisława Lewandowska, Warszawa 2003 : [recenzja] Adam Dobroński Stanisława Lewandowska (aut. dzieła rec.) s. 264-265
"Polityka narodowościowa Polski w latach 1944-1960", Leszek Olejnik, Łódź 2003 : [recenzja] Włodzimierz Kozłowski Leszek Olejnik (aut. dzieła rec.) s. 265-268
"Armia Czerwona na Pomorzu Gdańskim 1945-1947", Grzegorz Baziur, Warszawa 2003 : [recenzja] Mirosław Golon Grzegorz Baziur (aut. dzieła rec.) s. 268-272
"Polityka radzieckich władz wojskowych i policyjnych na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1945-1947", Mirosław Golon, Toruń 2001 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Mirosław Golon (aut. dzieła rec.) s. 272-277
"Sądownictwo i skazani na śmierć z przyczyn politycznych w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945-1956", Zdzisław Biegański, Bydgoszcz 2003 : [recenzja] Tadeusz Kisielewski Zdzisław Biegański (aut. dzieła rec.) s. 277-285
"Rozbicie Jugosławii. Od Separacji Słowenii do wojny kosowskiej", Marek Waldenberg, Warszawa 2003 : [recenzja] Ewa Bujwid-Kurek Marek Waldenberg (aut. dzieła rec.) s. 286-289
Historia najnowsza na łamach łódzkiej prasy naukowej i społeczno-kulturalnej od połowy lat 90. XX w. ("Folia Historica", "Przegląd Nauk Historycznych", "Rocznik Łódzki", "Tygiel Kultury") Jolanta Kolbuszewska Łukasz Nadolski s. 291-296
Interdycyplinarny Zespół Badań Sowietologicznych Uniwersytetu Łódzkiego Rafał Stobiecki s. 297-300
List do redakcji "Dziejów Najnowszych" Marek Kornat s. 301-302
List do redakcji "Dziejów Najnowszych" Małgorzata Stopikowska s. 303-306
List do redakcji "Dziejów Najnowszych" Daniel Boćkowski s. 307-310
List do redakcji "Dziejów Najnowszych" Eugeniusz Duraczyński s. 311
List do redakcji "Dziejów Najnowszych" Adam Bosiacki s. 312