Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność oświatowa Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy (1929-1934) Edyta Pustuła s. 3-16
Obóz pracy w Świętochłowicach-Zgodzie i jego komendant Zygmunt Woźniczka s. 17-35
Koncepcje i próby zachowania oraz odtworzenia Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1945-1954) Andrzej Zaćmiński s. 37-59
Uwagi o pracy Ryszarda Nazarewicza "Armii Ludowej dylematy i dramaty" Piotr Gontarczyk s. 61-79
Odpowiedź na "Uwagi" Piotra Gontarczyka Ryszard Nazarewicz s. 81-98
Uwagi do artykułu Henryka Słabka dotyczącego sesji i publikacji "Wojna domowa czy nowa okupacja?" Rafał Wnuk s. 99-104
Walka o władzę w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (lipiec 1967 - listopad 1968) w świetle relacji polskich informatorów ambasady amerykańskiej w Polsce Jakub Tyszkiewicz s. 105-120
Pierwszy raport ambasadora PRL w Moskwie Tadeusza Gedego (1957 r.) Andrzej Korzon s. 121-137
Droga Leszka Kołakowskiego ku antykomunistycznej opozycji : od ortodoksyjnej ideologii ku wolności myślenia Zbigniew Romek s. 139-159
Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie w latach 1919-1924 Jan Jacek Bruski s. 161-165
Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w kampanii polsko-bolszewickiej 1920 r. Jacek Legieć s. 167-170
Formy pozainstytucjonalnego, żywiołowego oporu społecznego w Polsce w latach 1944-1948 Łukasz Kamiński s. 171-174
Zorganizowany opór wobec państwa komunistycznego na przykładzie Okręgu Lublin AK-DSZ-WiN (1944-1945) Rafał Wnuk s. 175-184
Wojciech Stpiczyński 1896-1936 : biografia polityczna Jacek Pietrzak s. 185-189
Współczesność i niedawna przeszłość : (o książce Zygmunta Zielińskiego "Polska dwudziestego wieku. Kościół, naród, mniejszości") Roman Wapiński Zygmunt Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 191-194
Czechosłowacja w polityce USA w dwudziestoleciu międzywojennym Jerzy Kozeński Hanna Marczewska-Zagdańska (aut. dzieła rec.) Halina Parafianowicz (aut. dzieła rec.) s. 195-199
Wojna i polityka : Związek Sowiecki na arenie międzynarodowej w latach 1939-1941 Sławomir Dębski A. O. Czubarian (aut. dzieła rec.) s. 200-208
O Polakach na Litwie kowieńskiej Aleksander Srebrakowski s. 209-220
"Sowiecka tragedia. Historia komunistycznego imperium rosyjskiego 1917-1991", Martin Malia, Warszawa 1998 : [recenzja] Stanisław Ciesielski Martin Malia (aut. dzieła rec.) s. 220-226
"Wschodni sojusznicy Polski w wojnie 1920 roku. Oddziały wojskowe ukraińskie, rosyjskie, kozackie i białoruskie w Polsce w latach 1919-1920", Zbigniew Karpus, Toruń 1999 : [recenzja] Wojciech Materski Zbigniew Karpus (aut. dzieła rec.) s. 227-231
"Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945. Studium organizacji, treści, metod i technik masowego oddziaływania", Eugeniusz C. Król, Warszawa 1999 : [recenzja] Czesław Madajczyk Eugeniusz C. Król (aut. dzieła rec.) s. 231-233
"Exodus. Migracja ludności niemieckiej z Pomorza do Rzeszy po I wojnie światowej", Marek Stażewski, Gdańsk 1998 : [recenzja] Dariusz Matelski Marek Stażewski (aut. dzieła rec.) s. 234-237
"Represje stalinizmu wobec ludności polskiej na Ukrainie w latach 1929-1939", Henryk Stroński, Warszawa 1998 : [recenzja] Bogumił Grott Henryk Stroński (aut. dzieła rec.) s. 237-240
"«Powstanie» na Zaolziu w 1938 r. Polska akcja specjalna w świetle dokumentów Oddziału II Sztabu Głównego WP", Kazimierz Badziak, Giennadij Matwiejew, Paweł Samuś, Warszawa 1997; "Akcja «Łom» : polskie działania dywersyjne na Rusi Zakarpackiej w świetle dokumentów Oddziału II Sztabu Głównego WP", Paweł Samuś, Kazimierz Badziak, Giennadij Matwiejew, Warszawa 1998 : [recenzja] Jacek Pietrzak Kazimierz Badziak (aut. dzieła rec.) Giennadij Matwiejew (aut. dzieła rec.) Paweł Samuś (aut. dzieła rec.) s. 240-242
"Dekolonizacja Afryki. Kryzys formalnego Imperium Wielkiej Brytanii, 1939-1951", Adam Kosidło, Gdańsk 1997 : [recenzja] Michał Leśniewski Adam Kosidło (aut. dzieła rec.) s. 242-245
"O Polsce na Uchodźstwie. Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej 1939-1945", Eugeniusz Duraczyński, Romuald Turkowski, Warszawa 1997 : [recenzja] Rafał Habielski Eugeniusz Duraczyński (aut. dzieła rec.) Romuald Turkowski (aut. dzieła rec.) s. 245-247
"Generał Tadeusz Glabisz (1893-1981). Służba wojskowa, działalność sportowa i publicystyczna w kraju i na obczyźnie", pod red. Marka Szczerbińskiego i Andrzeja Suchcitza, Gorzów Wielkopolski 1999 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Andrzej Suchcitz (aut. dzieła rec.) Marek Szczerbiński (aut. dzieła rec.) s. 247-249
"Stan i perspektywy rozwoju biografistyki polskiej. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego w dniach 23-25 września 1997 r.", pod red. Leszka Kuberskiego, Opole 1998 : [recenzja] Czesław Madajczyk Leszek Kuberski (aut. dzieła rec.) s. 250
Konferencje na temat roli kobiet w dziejach powszechnych Zofia Sokół s. 251-263
Współczesne tendencje przemian w oświacie polonijnej Europy i świata Wiesław Krużyński Paweł Malendowicz s. 265-266
Polityka zagraniczna Polski w latach 1944-1990 w ocenie emigracji Tadeusz Wolsza s. 267-269
Unikatowe fotografie i pamiątki z okresu zagłady : wystawa przy nekropolii żydowskiej Stanisława Lewandowska s. 271-272
Spotkanie poświęcone pamięci Teresy Prekerowej, zorganizowane 8 lutego 1999 w Sali Lelewelowskiej przez Towarzystwo Miłośników Historii Maria Wiśniewska s. 273-280
Jerzy Janusz Terej (1934-1979) : sprzed i po dwudziestu latach Henryk Słabek s. 281-284
List do redakcji "Dziejów Najnowszych" Zbigniew Romek s. 285-286