Znaleziono 15 artykułów

Daniel Boćkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Masowe deportacje polskiej ludności cywilnej w głąb ZSRR w latach 1940-1941 : próba weryfikacji danych Daniel Boćkowski s. 41-51
Białystok - rok pierwszy (sierpień 1944-1945) Daniel Boćkowski s. 93-109
Opieka poselstwa Australii w ZSRR nad obywatelami polskimi deportowanymi w głąb Związku Radzieckiego w latach 1940-1941 i przebywających tam w latach 1943-1945 Daniel Boćkowski s. 123-134
Rok 1918 a mniejszości narodowe Daniel Boćkowski s. 129-136
Białostocczyzna w radzieckiej polityce okupacyjnej 1939-1944. Zarys problematyki Daniel Boćkowski s. 159-181
    Zacytuj
  • Udostępnij
Deklaracja lojalności obywateli polskich narodowości białoruskiej dla gen. Władysława Sikorskiego Daniel Boćkowski s. 183-196
"Okupacja sowiecka na Białostocczyźnie 1939-1941. Propaganda i indoktrynacja", Wojciech Śleszyński, Białystok 2001 : [recenzja] Daniel Boćkowski Wojciech Śleszyński (aut. dzieła rec.) s. 189-192
"«Sąsiedzi» w sowieckim raju. Rejon jedwabieński pod radziecką władzą 1939-1941", Michał Gnatowski, Łomża 2003 : [recenzja] Daniel Boćkowski Michał Gnatowski (aut. dzieła rec.) s. 192-195
"Ambasada polska w ZSRR w latach 1941-1943", Beata Szubtarska, Warszawa 2005 : [recenzja] Daniel Boćkowski Beata Szubtarska (aut. dzieła rec.) s. 194-197
"Wychowanie Polaków na zesłaniu w ZSRR", Małgorzata Stupikowska, Lublin 2001 : [recenzja] Daniel Boćkowski Małgorzata Stupikowska (aut. dzieła rec.) s. 200-206
"Kulisy władzy ludowej w województwie białostockim (1948-1956). Organizacja, główne kierunki działania KW PZPR", Artur Pasko, Białystok 2002 : [recenzja] Daniel Boćkowski Artur Pasko (aut. dzieła rec.) s. 214-216
"Repatriacja ludności polskiej z ZSRR w latach 1955-1959", Małgorzata Ruchniewicz, Warszawa 2000 : [recenzja] Daniel Boćkowski Małgorzata Ruchniewicz (aut. dzieła rec.) s. 214-217
"Losy polskich dóbr kultury w Rosji i ZSRR. Próby restytucji: archiwa - księgozbiory - dzieła sztuki - pomniki", Dariusz Matelski, Poznań 2003, Wydawnictwo Inter-Arpress, ss. 310, mapy : [recenzja] Daniel Boćkowski Dariusz Matelski (aut. dzieła rec.) s. 218-224
List do redakcji "Dziejów Najnowszych" Daniel Boćkowski s. 307-310
„Czas nadziei. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej w ZSRR i opieka nad nimi placówek polskich w latach 1940–1943”, Daniel Boćkowski, Warszawa 1999 : [recenzja] Sławomir Kalbarczyk Daniel Boćkowski (aut. dzieła rec.) s. 506-511