Znaleziono 12 artykułów

Bogdan Musiał

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy narodowościowe na ziemiach polskich w latach 1939-1989 Piotr Madajczyk Eugeniusz Mironowicz Grzegorz Motyka Bogdan Musiał Bożena Szaynok s. 57-81
Popis ignorancji : (Bogdan Musiał, Jan Szumski, Przewrót majowy 1926 roku w oczach Kremla) Andrzej Garlicki Bogdan Musiał (aut. dzieła rec.) Jan Szumski (aut. dzieła rec.) s. 121-125
Wokół Jedwabnego Bogdan Musiał s. 157-166
"Die polnische Heimatarmee. Geschichte und Mythos der Armia Krajowa seit dem Zweiten Weltkrieg", hrsg. von Bernhard Chiari unter Mitarbeit von Jerzy Kochanowski, München 2003 : [recenzja] Christoph Klessmann Bogdan Musiał Bernhard Chiari (aut. dzieła rec.) Jerzy Kochanowski (aut. dzieła rec.) Piotr Madajczyk (tłum.) s. 219-227
Tezy dotyczące pogromu w Jedwabnem : uwagi krytyczne do książki "Sąsiedzi" autorstwa Jana Tomasza Grossa Bogdan Musiał Jan Tomasz Gross (aut. dzieła rec.) s. 253-280
List do Redakcji "Dziejów Najnowszych" Bogdan Musiał Jan Nowak-Jeziorański Mieczysław Tomala s. 271-278
Obrona dorobku naukowego z okresu PRL oraz haseł stalinowskiej propagandy : replika na recenzję Andrzeja Garlickiego pt. "Podpis ignorancji", PH, t. 101, z. 1, s. 121-125 Bogdan Musiał s. 311-320
"Sowieccy partyzanci 1941-1944. Mity i rzeczywistość", Bogdan Musiał, Warszawa 2014 : [recenzja] Zdzisław J. Winnicki Bogdan Musiał (aut. dzieła rec.) s. 363-377
"Von der "Judenpolitik" zum Judenmord. Der Distrikt Lublin des Generalgouvernements 1939-1944", Dieter Pohl, Frankfurt am Main [etc.] 1993; "Deutsche Zivilverwaltung und Judenverfolgung im Generalgouvernement. Eine Fallstudie zum Distrikt Lublin 1939-1944", Bogdan Musial, Wiesbaden 1999 : [recenzja] Jacek Wołoszyn Bogdan Musiał (aut. dzieła rec.) Dieter Pohl (aut. dzieła rec.) s. 365-381
Memorandum Pantelejmona Ponomarienki z 20 stycznia 1943 r.: "O zachowaniu się Polaków i niektórych naszych zadaniach" Bogdan Musiał s. 379-385
Grabież z kaukasko-rosyjskim rozmachem, 1944–1953 Aleksander Gogun Bogdan Musiał (aut. dzieła rec.) s. 445-449
Lato 1980 na Wybrzeżu oraz powstanie "Solidarności" w świetle sprawozdań sowieckich Konsulatów Generalnych w Gdańsku i Szczecinie Bogdan Musiał Jan Szumski s. 467-496