Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rosjanie i Polacy - słowiańskie krzywe zwierciadło Janusz Tazbir s. 3-6
Polska i Polacy w wyobrażeniach Rosjan : refleksje ogólne Swietłana Falkowicz s. 7-16
Rosyjska myśl polityczna o Polsce i Polakach Inessa Jażborowska Aleksander Achmatowicz (tłum.) s. 17-32
Rosja w polskiej myśli politycznej w XX w. Andrzej Nowak s. 33-47
Kwestia polska w interpretacji dwóch nurtów rosyjskiej myśli socjalistycznej w XX w. Margarita N. Czernych Aleksander Achmatowicz (tłum.) s. 49-66
Temat Polski i jego interpretacja w rosyjskiej literaturze XX w. Wiktor Choriew Czesław Seniuch Aleksander Achmatowicz (tłum.) s. 67-87
Obraz Polski i Polaków w radzieckiej sztuce filmowej : twórczość sterowana i stereotypy ideologiczne Aleksander Władimirowicz Lipatow s. 89-99
Rosja i Rosjanie - rosyjskie motywy w filmach PRL Aleksander Achmatowicz s. 101-122
Z historiografii Polonii i losów Polaków za granicą wschodnią Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Walkusz s. 123-129
Nowsze inwentarze zasobów rosyjskich archiwów Stefan Creuzberger Piotr Madajczyk (tłum.) E. Rossowska (tłum.) s. 131-140
Sprawa Kurcyusza : przyczynek do dziejów Komendy Głównej ZWZ-AK Stanisław Salmonowicz s. 141-148
Brytyjskie memoranda z 1944 r. w sprawie zmian linii Curzona Jacek Tebinka s. 149-166
"Wschodnie losy Polaków", t. 1-6, Łomża 1991-1996 : [recenzja] Wojciech Materski s. 167-173
"Les Polonais en France. Dictionnaire biographique, t. 1", Agata i Zbigniew Judyccy ; tł. Ryszard Zienkiewicz, Paris 1996 : [recenzja] Małgorzata Gmurczyk-Wrońska Agata Judycka (aut. dzieła rec.) Zbigniew Judycki (aut. dzieła rec.) Ryszard Zienkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 173-175
"Migracje i społeczeństwo. Zbiór studiów", Warszawa 1995 : [recenzja] Małgorzata Gmurczyk-Wrońska s. 175-177
"Polskie mity polityczne XIX i XX wieku. Kontynuacja", red. W. Wrzesiński, Wrocław 1996 : [recenzja] Piotr Madajczyk Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 177-179
"Leksykon historii powszechnej 1900-1945", pod red. Stanisława Sierpowskiego, przy współpr. Stanisława Żerki, Poznań 1996 : [recenzja] Jarosław Wiśniewski Stanisław Sierpowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Żerko (aut. dzieła rec.) s. 180-181
"Lenin. Politiczeskij portriet w dwuch knigach", Dmitrij Wołkogonow, Moskwa 1994 : [recenzja] Rafał Stobiecki Dmitrij Wołkogonow (aut. dzieła rec.) s. 181-184
"Roman Dmowski", Krzysztof Kawalec, Warszawa 1996 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Krzysztof Kawalec (aut. dzieła rec.) s. 184-188
"Zygmunt Balicki ideolog Narodowej Demokracji", Bogumił Grott, Kraków 1995 : [recenzja] Piotr Szydłowski Bogumił Grott (aut. dzieła rec.) s. 189-190
"Ludność żydowska w Warszawie w okresie międzywojennym", Gabriela Zalewska, Warszawa 1996 : [recenzja] Anna Landau-Czajka Gabriela Zalewska (aut. dzieła rec.) s. 190-193
"Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. 2: Polska Marynarka Wojenna, cz. 1: Korpus oficerów 1918-1947", J. i M. Czerwińscy [et al.], pod red. J. K. Sawickiego, Gdynia 1996 : [recenzja] Bogusław Gałka Małgorzata Czerwińska (aut. dzieła rec.) Julian Czerwiński (aut. dzieła rec.) s. 193-195
"Akcja Katolicka w archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego", Mariusz Leszczyński, Lublin-Pelplin 1996 : [recenzja] Mirosław Ponczek Mariusz Leszczyński (aut. dzieła rec.) s. 195-197
"The secret world of American communism", Harvey Klehr, John Edward Haynes, Fridrikh Igorevich Frisov, New Haven and London 1995 : [recenzja] Włodzimierz Batóg Fridrikh Igorevich Frisov (aut. dzieła rec.) John Edward Haynes (aut. dzieła rec.) Harvey Klehr (aut. dzieła rec.) s. 198-202
"Historia społeczna, historia codziennści, mikrohistoria, t. 1", Winfried Schulze [wyd.], przeł. Andrzej Kopacki, Warszawa 1996 : [recenzja] Janusz Żarnowski Andrzej Kopacki (aut. dzieła rec.) Winfried Schulze (aut. dzieła rec.) s. 202-205
Konferencja polsko-ukraińska Igor Hałagida s. 207-208
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Migracje 1945-1995" Małgorzata Nalewajko s. 208-212
Polski Październik '56 po czterdziestu latach Dariusz Jarosz s. 212-215
Bydgoski Październik 1956 (Bydgoszcz, 6 XI 1996) Jacek Knopek s. 215-216
Polska-Niemcy-Rosja : interesy bezpieczeństwa w Europie Dariusz Matelski s. 216-222
Renzo De Felice (8 IV 1929 - 25 V 1996) [nekrolog] Mieczysław Żochowski s. 223-226