Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Watykan i Ukraina w okresie kształtowania się systemu wersalskiego w latach 1918-1921 Maciej Mróz s. 3-19
Współdziałanie służby konsularnej II Rzeczypospolitej z wywiadem wojskowym Wojciech Skóra s. 21-43
Jacqueline Kennedy i restauracja Białego Domu : projekt modernizacyjny czy akt polityczny? Halina Bieluk s. 45-58
Biesiaday Józefa Stalina : kremlowskie przyjęcia od połowy lat trzydziestych do początku czterdziestych XX wieku Władymir A. Niewieżin s. 59-73
Przesiedlenie Niemców z państw bałtyckich w latach 1939-1941 Piotr Łossowski s. 75-87
Rząd RP na uchodźstwie gen. Władysława Sikorskiego wobec powołania Tymczasowego Rządu Czechosłowackiego w Londynie (lipiec-wrzesień 1940 r.) Marek Kazimierz Kamiński s. 89-99
Czechosłowackie próby uzyskania po drugiej wojnie światowej ziemi żytawskiej Piotr Pałys s. 101-116
Komisja rehabilitacyjno-kwalifikacyjna dla byłych policjantów (1945-1952) Robert Litwiński s. 117-134
System docelowy gospodarki PRL w projektach reform gospodarczych z lat 1980-1981 Dariusz Grala s. 135-150
Polski realny socjalizm a społeczeństwo i naród 1945-1989 : (w związku z wybranymi publikacjami) Henryk Słabek s. 151-165
Wojsko polskie na froncie wschodnim : (przymierze czy brak wyboru?) Jan E. Zamojski s. 167-188
"Nie jest czas, żeby robić gesty, których świat nie rozumie" : (dowódca II Korpusu Polskiego gen. Władysław Anders wobec tzw. buntu Sulika - protestu 5 Kresowej Dywizji Piechoty) Tadeusz Kondracki s. 189-198
"The United States and imperialism", Frank Ninkovich, Malden, 2001 : [recenzja] Justyna Bartkiewicz Frank Ninkovich (aut. dzieła rec.) s. 199-201
"Wsewołod Bałyćkyj. Osoba, czas, otoczenia", Jurij Szapował, Wadym Zołotariow, Styłos, Kyjiw 2002 : [recenzja] Tomasz Gajownik Henryk Stroński Jurij Szapował (aut. dzieła rec.) Wadym Zołotariow (aut. dzieła rec.) s. 201-206
"Procesy imigracji i społeczności polonijne. Problematyka metodologiczno-historiograficzna", Adam Koseski, Lublin-Pułtusk 2003 : [recenzja] Bogdan Grzeloński Adam Koseski (aut. dzieła rec.) s. 206-209
"Początek i ciąg dalszy", Michał Bron, Warszawa 2003 : [recenzja] Jan E. Zamojski Michał Bron (aut. dzieła rec.) s. 209-212
"Dieportacyia narodow Kryma", Nikołaj Fiodorowicz Bugaj, Moskwa 2003 : [recenzja] Wojciech Materski Nikołaj Fiodorowicz Bugaj (aut. dzieła rec.) s. 212-215
"Archiwum Ringelbluma: konspiracyjne archiwum getta Warszawy", t. I: "Listy o Zagładzie", opr. Ruta Sakowska, Warszawa 1997, Żydowski Instytut Historyczny IN-B, Wyd. Naukowe PWN; t. II: "Dzieci - tajne nauczanie w getcie warszawskim", opr. Ruta Sakowska, Warszawa 2000, Żydowski Instytut Historyczny IN-B; tom III: "Relacje z Kresów", opr. Andrzej Żbikowski, Warszawa 2000, Żydowski Instytut Historyczny IN-B : [recenzja] Joanna Nalewajko-Kulikov Ruta Sakowska (aut. dzieła rec.) Andrzej Żbikowski (aut. dzieła rec.) s. 216-219
"Die polnische Heimatarmee. Geschichte und Mythos der Armia Krajowa seit dem Zweiten Weltkrieg", hrsg. von Bernhard Chiari unter Mitarbeit von Jerzy Kochanowski, München 2003 : [recenzja] Christoph Klessmann Bogdan Musiał Bernhard Chiari (aut. dzieła rec.) Jerzy Kochanowski (aut. dzieła rec.) Piotr Madajczyk (tłum.) s. 219-227
"O Katolickie Państwo Narodu Polskiego. Inspiracje katolickie w ideach politycznych Grupy 'Szańca' i Konfederacji Narodu", Artur Paszko, Kraków 2002 : [recenzja] Maciej Strutyński Artur Paszko (aut. dzieła rec.) s. 227-231
"W walce o rząd dusz. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956", Krzysztof Kowalczyk, Szczecin 2003 : [recenzja] Ryszard Gryz Krzysztof Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 231-234
"Od Października'56 do Grudnia'70. Ewolucja stosunków społeczno-politycznych na Wybrzeżu (1956-1970)", Kazimierz Kozłowski, Szczecin 2002 : [recenzja] Maciej Hejger Kazimierz Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 234-236
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Polska-ZSRR 1945-1989. Węzłowe problemy. Dziedzictwo przeszłości", Moskwa, 21-23 października 2003 r. Adam Bosiacki s. 237-241
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Repatriacje i migracje ludności pogranicza w XX wieku. Stan badań oraz źródła do dziejów pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego", Białystok, 23-24 października 2003 r. Jan Snopko s. 243-246
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Recepcja niemieckiej Ostpolitik w krajach Europy Wschodniej", Warszawa , 3-5 października 2003 r. Wanda Jarząbek s. 247-248
Sprawozdanie z konferencji "Parlament polski na uchodźstwie a kwestia niepodległości Polski (1939-1991)", Gorzów Wielkopolski, 7 listopada 2003 r. Przemysław Wójtowicz s. 249-252
Komunikat Komisji Nagrody im. Aleksandra Gieysztora. s. 253
Regulamin Nagrody im. Aleksandra Gieysztora. s. 254
Wspomnienie o prof. dr. hab. Andrzeju Bartnickim (1933-2004) Krzysztof Michałek s. 255-259