Znaleziono 42 artykuły

Jerzy Kochanowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Niepewne czasy, pewny dolar”, czyli szkic do portretu warszawskiego czarnego rynku walutowego Jerzy Kochanowski s. 29-46
Od Dźwiny do Dniestru. Działalność Mieszanej Komisji Granicznej na Wschodzie 1921-1922 Jerzy Kochanowski s. 202, 59-74
„Niepotrzebni muszą odejść”, czyli widmo bezrobocia 1956–1957 Jerzy Kochanowski s. 61-98
Sprawozdanie z działalności komisariatu Polskiej Organizacji Narodowej w Łodzi w październiku 1914 roku Jerzy Kochanowski s. 65-77
Socjalizm na halach, czyli „Patologia stosunków społeczno–ekonomicznych i politycznych w Zakopanem” (1972) Jerzy Kochanowski s. 71-96
Szara strefa Października. "Notatka" o nielegalnych dochodach w Polsce 1956-1957 Jerzy Kochanowski s. 77-96
„Doświadczenia przeszłości. Niemcy w Europie Środkowo–Wschodniej w historiografii po 1945 roku. Erfahrungen der Vergangenheit. Deutsche in Ostmitteleuropa in der Historiographie nach 1945”, red. Jerzy Kłoczowski, Witold Matwiejczyk, Eduard Mühle, Lublin-Marburg 2000 : [recenzja] Jerzy Kochanowski Jerzy Kłoczowski (aut. dzieła rec.) Witold Matwiejczyk (aut. dzieła rec.) Eduard Mühle (aut. dzieła rec.) s. 115-116
(Nad)morskie pogranicza nowoczesności. Rostock, Kłajpeda i Tallin od lat 70. XIX do lat 20. XX w. Jerzy Kochanowski s. 153-176
"Zbudować Warszawę piękną... : o nowy krajobraz stolicy (1944-1956)", Jerzy Kochanowski, Piotr Majewski, Konrad Rokicki, Tomasz Markiewicz, Warszawa : Trio, 2003 : [recenzja] Margerita Szulińska Jerzy Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 157-159
"Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939–1959. Atlas ziem Polski. Polacy–Żydzi–Niemcy–Ukraińcy”, Grzegorz Hryciuk, Małgorzata Ruchniewicz, Bożena Szaynok, Andrzej Żbikowski, Warszawa 2008 : [recenzja] Jerzy Kochanowski Grzegorz Hryciuk (aut. dzieła rec.) Małgorzata Ruchniewicz (aut. dzieła rec.) Bożena Szaynok (aut. dzieła rec.) Andrzej Żbikowski (aut. dzieła rec.) s. 173
"Erzwungene Trennung. Vetreibung und Aussiedlung in und aus der Tschechoslowakei 1938-1947 im Vergleich mit Polen, Ungern und Jugoslawien", Detlef Brandes, Edita Ivaničková, Jiři Pešek [Hg.], Essen 1999 : [recenzja] Jerzy Kochanowski Detlef Brandes (aut. dzieła rec.) Edita Ivaničková (aut. dzieła rec.) Jiři Pešek (aut. dzieła rec.) s. 181-185
"Polska wobec zjednoczenia Niemiec 1989–1991. Dokumenty dyplomatyczne”, red. Włodzimierz Borodziej, współpraca Dominik Pick, Warszawa 2006 : [recenzja] Jerzy Kochanowski Włodzimierz Borodziej (aut. dzieła rec.) Dominik Pick (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Zbudować Warszawę piękną. O nowy krajoraz stolicy (1944-1956)", Jerzy Kochanowski, Piotr Majewski, Tomasz Markiewicz, Konrad Rokicki, Warszawa 2003 : [recenzja] Błażej Brzostek Jerzy Kochanowski (aut. dzieła rec.) Piotr Maciej Majewski (aut. dzieła rec.) Tomasz Markiewicz (aut. dzieła rec.) Konrad Rokicki (aut. dzieła rec.) s. 210-214
"Die polnische Heimatarmee. Geschichte und Mythos der Armia Krajowa seit dem Zweiten Weltkrieg", hrsg. von Bernhard Chiari unter Mitarbeit von Jerzy Kochanowski, München 2003 : [recenzja] Christoph Klessmann Bogdan Musiał Bernhard Chiari (aut. dzieła rec.) Jerzy Kochanowski (aut. dzieła rec.) Piotr Madajczyk (tłum.) s. 219-227
"Tylnymi drzwiami. Czarny rynek w Polsce 1944-1989", Jerzy Kochanowski, Warszawa 2010 : [recenzja] Kamil Miszewski Jerzy Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 220-228
"Tylnymi drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944–1989", Jerzy Kochanowski, Warszawa 2010 : [recenzja] Tadeusz Janicki Jerzy Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 222-226
"W polskiej niewoli. Niemieccy jeńcy wojenni w Polsce 1945-1950", Jerzy Kochanowski, Warszawa 2001 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Jerzy Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 228-234
"Protokoły posiedzeń Prezydium Krajowej Rady Narodowej 1944-1947", wybór, wstęp i oprac. Jerzy Kochanowski, Warszawa 1995 : [recenzja] Stefan Stępień Jerzy Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 236-240
Między dyplomacją a wywiadem. Działalność Romualda Wolikowskiego i Ignacego Boernera jako attachés wojskowych w Moskwie (1921-1924) Jerzy Kochanowski s. 267-278
Transformacja, technologia, talerz. Historia spożycia mięsa w USA : (Roger Horowitz, Putting Meat on the American Table. Taste, Technology, Transformation, The John Hopkins University Press, Baltimore 2006, s. XIII, 170) Jerzy Kochanowski Roger Horowitz (aut. dzieła rec.) s. 277-280
"Die Schmugglergesellschaft. Informelle Ökonomien an der Ostgrenze der Europäischen Union. Eine Etnographie", Mathias Wagner, Bielefeld 2011 : [recenzja] Jerzy Kochanowski Mathias Wagner (aut. dzieła rec.) s. 295-297
Polacy do Wehrmachtu? Propozycje i dyskusje 1939-1945. Zarys problemu Jerzy Kochanowski s. 307-320, 379
"Rewolucja węgierska 1956 roku. Reformy, bunt i represje 1953-1963", red. G. Litván, Warszawa 1996 : [recenzja] Jerzy Kochanowski G. Litván (aut. dzieła rec.) s. 371-374
„Die Tragödie der Gefangenschaft in Deutschland und in der Sowjetunion 1941–1956”, hrsgb. wyd. Klaus–Dieter Müller, Konstantin Nikischkin, Günther Wagenlehner, München 1998 : [recenzja] Jerzy Kochanowski Klaus–Dieter Müller (aut. dzieła rec.) Konstantin Nikischkin (aut. dzieła rec.) Günther Wagenlehner (aut. dzieła rec.) s. 382-386
"Surviving Hitler and Mussolini. Daily life in occupied Europe”, wyd. Robert Gildea, Olivier Wieviorka i Anette Warring, Oxford–New York 2006 : [recenzja] Jerzy Kochanowski Robert Gildea (aut. dzieła rec.) Anette Warrin (aut. dzieła rec.) Olivier Wieviorka (aut. dzieła rec.) s. 480-481
O kształt polskiej policji : styczeń 1917-listopad 1918 Jerzy Kochanowski s. 481-493
Powołanie Józefa Piłsudskiego do Tymczasowej Rady Stanu w świetle korespondencji władz austriackich (na marginesie artykułu "PH" t. 77, z. 1, s. 71-95, Świętek, R., Polityka Piłsudskiego wobec aktu 5 listopada 1916) Jerzy Kochanowski R. Świątek (tłum.) s. 531-537
„Magyarország kormányai 1848-1992”, József Bölöny, Budapest 1992 : [recenzja] Jerzy Kochanowski József Bölöny (aut. dzieła rec.) s. 536-537
„Der Pfeilkreuzlerbewegung in Ungarn, Historischer Kontext, Entwicklung und Herrschaft”, Margit Szöllösi-Janze, München 1989 : [recenzja] Jerzy Kochanowski Margit Szöllösi-Janze (aut. dzieła rec.) s. 538-539
„Studenten und >>Judenfrage<< im Deutschen Kaiserreich. Die Entstehung einer akademischen Trägerschicht des Antisemitismus”, Norbert Kampe, Göttingen 1988 : [recenzja] Jerzy Kochanowski Norbert Kampe (aut. dzieła rec.) s. 555-556
Polska kolonia akademicka w Darmstadt 1894-1914 Jerzy Kochanowski s. 559-580
„Der Zweite Weltkrieg. Analysen - Grundzüge - Forschungsbilanz”, red. Wolfgang Michalka, München 1989 : [recenzja] Jerzy Kochanowski Wolfgang Michalka (aut. dzieła rec.) s. 560-561
"...jesteśmy już przyzwyczajeni". Prolegomena do społeczno-modernizacyjnych kulis "problemu mięsnego" w PRL Jerzy Kochanowski s. 587-605
Zmagania ze smokiem... : działalność Centralnej Komisji do Walki ze Spekulacją (1981-1987) Jerzy Kochanowski s. 611-640
"Die >>Volksdeutschen<< in Polen, Frankreich, Ungarn und der Tschechoslowakei. Mythos und realität", wyd. Jerzy Kochanowski, Maike Sach, Osnabrück 2006 : [recenzja] Ingo Eser Jerzy Kochanowski (aut. dzieła rec.) Maike Sach (aut. dzieła rec.) s. 674-677
Czarne na czerwonym : na marginesie książki Jerzego Kochanowskiego,"Tylnymi drzwami. <<Czarny rynek >> w Polsce 1944-1989", Wydawnictwo Neriton, Instytut Historyczny UW, Warszawa 2010, s. 385 Marcin Kula Jerzy Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 675-678
"Szpieg Watykanu. Kapłan greckokatolicki ks. Bazyli Hrynyk (1896-1977)", Igor Hałagida, Warszawa 2008 : [recenzja] Jerzy Kochanowski Igor Hałagida (aut. dzieła rec.) s. 677-678
"Suwerenność i pieniądz w Europie 1870-2002", Maria Dunin-Wąsowicz, Warszawa 2009 : [recenzja] Jerzy Kochanowski Maria Dunin-Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 686-687
Socjalisty postrzeganie świata : dwa listy Stanisława Wysockiego z lat 1900-1901 do władz PPS Jerzy Kochanowski s. 719-726, 810
„The coming of the First World War”, red. R. J. W. Evans, Hartmut Pogge von Strandmann, Oxford 1988 : [recenzja] Jerzy Kochanowski R. J. W. Evans (aut. dzieła rec.) Hartmut Pogge von Strandmann (aut. dzieła rec.) s. 798-799
„Die Parole der >>Einheit<< und die Sozialdemokratie”, Frank Moraw, Bonn 1990 : [recenzja] Jerzy Kochanowski Frank Moraw (aut. dzieła rec.) s. 801-802
„Der Erste Weltkrieg. Wirkung, Wahrnehmung, Analyse. Im Auftrag des Militärgeschichten Forschungsamtes”, red. Wolfgang Michalka, München-Zürich 1994 : [recenzja] Jerzy Kochanowski Wolfgang Michalka (aut. dzieła rec.) s. 914-915