Znaleziono 5 artykułów

Maciej Mróz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Udział Stolicy Apostolskiej w międzynarodowej pomocy charytatywnej dla ofiar głodu w Rosji Radzieckiej (1921-1924) Maciej Mróz s. 3-19
Watykan i Ukraina w okresie kształtowania się systemu wersalskiego w latach 1918-1921 Maciej Mróz s. 3-19
„Katolicyzm na pograniczu. Kościół katolicki wobec kwestii ukraińskiej i białoruskiej w Polsce w latach 1918–1925”, Maciej Mróz, Toruń 2003 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Maciej Mróz (aut. dzieła rec.) s. 134-135
"Katolicyzm na pograniczu. Kościół katolicki wobec kwestii ukraińskiej i białoruskiej w Polsce w latach 1918-1925", Maciej Mróz, Toruń 2003 : [recenzja] Roman Wapiński Maciej Mróz (aut. dzieła rec.) s. 238-242
"Z dziejów rosyjskiego katolicyzmu. Kościół greckokatolicki w Rosji w latach 1907-2007", Maciej Mróz, Toruń 2008 : [recenzja] Roman Dzwonkowski Maciej Mróz (aut. dzieła rec.) s. 277-285