Znaleziono 14 artykułów

Roman Dzwonkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Laudacja Księdza Arcybiskupa Szczepana Wesołego, Laureata nagrody Lux ex Silesia, wręczonej z okazji międzyuczelnianej inauguracji roku akademickiego 2007 Roman Dzwonkowski s. 5-9
Od Kościoła polskiego do Kościoła Polaków na Wschodzie? Roman Dzwonkowski s. 61-78
Losy duchowieństwa polskiego w Białoruskiej SRS po II wojnie światowej - na przykładzie ks. Władysława Mączki (1897-1982) Roman Dzwonkowski s. 121-125
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz Witold Broniewski Roman Dzwonkowski Anastazy Nadolny Edward Walewander (tłum.) s. 133-147
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz Roman Dzwonkowski Władysław Szulist s. 137-151
"Mniejszości narodowe a ewangelizacja. Białoruś-Ukraina", Roman Dzwonkowski, Lublin 2004 : [recenzja] Adam Bobryk Roman Dzwonkowski (aut. dzieła rec.) s. 149-152
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz Roman Dzwonkowski Stanisław Piech Jadwiga Plewko s. 149-165
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz Roman Dzwonkowski Katarzyna Paradowska Edward Walewander s. 159-174
"Bez sądu, świadków i prawa..." Listy z więzień, łagrów i zesłania do Delegatury PCK w Moskwie. 1924-1937", pod red. Romana Dzwonkowskiego, Lublin 2002 : [recenzja] Wojciech Materski Roman Dzwonkowski (aut. dzieła rec.) s. 195-198
Biuletyn polonijny (45) Adam Bobrzyk Roman Dzwonkowski Eugeniusz Sakowicz Piotr Tomaszowski Edward Walewander s. 195-212
"Leksykon duchowieństwa polskiego represjowanego w ZSRS 1939-1988", Roman Dzwonkowski, Lublin 2003 : [recenzja] Adam Bobryk Roman Dzwonkowski (aut. dzieła rec.) s. 231-234
"Z dziejów rosyjskiego katolicyzmu. Kościół greckokatolicki w Rosji w latach 1907-2007", Maciej Mróz, Toruń 2008 : [recenzja] Roman Dzwonkowski Maciej Mróz (aut. dzieła rec.) s. 277-285
"Postawy katolików obrządku łacińskiego na Ukrainie wobec języka polskiego", Roman Dzwonkowski, Oleg Gorbaniuk, Julia Gorbaniuk, Lublin 2001 : [recenzja] Józef Krętosz Roman Dzwonkowski (aut. dzieła rec.) Oleg Gorbaniuk (aut. dzieła rec.) Julia Gorbaniuk (aut. dzieła rec.) s. 553-556
"Listy społeczne biskupów polskich 1891-1918", Roman Dzwonkowski, Paryż 1974 : [recenzja] Tadeusz Krawczak Roman Dzwonkowski (aut. dzieła rec.) s. 782-785