Znaleziono 37 artykułów

Józef Krętosz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Józefińskie założenia wychowania seminaryjnego w zaborze austriackim do połowy XIX w. Józef Krętosz s. 5-15
    Zacytuj
  • Udostępnij
Józefiński proces budowy Kościoła państwowego na terenie monarchii habsburskiej w okresie rządów cesarza Józefa II (1780-1790) Józef Krętosz s. 40-67
Problemy współżycia ludności różnych kultur na terenie archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego w XIX w. Józef Krętosz Barbara Rzeźniczek s. 169-178
Inicjatywy duszpasterskie arcybiskupów lwowskich obrządku łacińskiego (1900-1939) Józef Krętosz s. 196-216
"Arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego wizja ukraińskiego narodu, państwa i cerkwi", Adam Kubasik, Lwów-Kraków 1999 : [recenzja] Józef Krętosz Adam Kubasik (aut. dzieła rec.) s. 200-203
Duchowieństwo archidiecezji lwowskiej na terenie diecezji katowickiej po 1945 r. Józef Krętosz s. 200-216
"Kościół i cerkiew na wsolnej drodze : concordia 1863 r. z porozumienia między obrządkiem greckokatolickim a łacińskim w Galicji Wschodniej", Włodzimierz Osadczy, Lublin 1999 ; [recenzja] Józef Krętosz Włodzimierz Osadczy (aut. dzieła rec.) s. 203-206
"Dzieci żydowskie w klasztorach : udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w akcji ratowania dzieci żydowskich w Polsce w latach 1939–1945", Ewa Kurek, Lublin 2001 : [recenzja] Józef Krętosz Ewa Kurek (aut. dzieła rec.) s. 215-218
"Opieka duszpasterska nad wychodźcami polskimi do roku 1939", Bernard Kołodziej, Poznań 2003 : [recenzja] Józef Krętosz Barnard Kołodziej (aut. dzieła rec.) s. 219-223
"<<Studia Catholica Podoliae>>", Rimi 2002 : [recenzja] Józef Krętosz s. 226-228
"Ks. Konstanty Budkiewicz (1867–1923) – życie i działalność", Bronisław Czaplicki, Katowice 2004 : [recenzja] Józef Krętosz Bronisław Czaplicki (aut. dzieła rec.) s. 228-230
Parafia i kościół w Bronowie w latach 1877-1939 Józef Krętosz s. 233-264
"Materiały do dziejów diecezji łuckiej : relacje o stanie dekanatów i parafii 1941–1944", Maria Dębowska, Biały Dunajec–Lublin–Puck–Ostróg 2005 : [recenzja] Józef Krętosz Maria Dębowska (aut. dzieła rec.) s. 235-238
„Oberschlesisches Jahrbuch”, Hans-Ludwig Abmeier, Peter Chmiel, Waldemar Grosch, Matthias Lempart, Waldemar Zylla, Heidelberg 2002 Józef Krętosz Hans-Ludwig Abmeier (aut. dzieła rec.) Peter Chmiel (aut. dzieła rec.) Waldemar Grosch (aut. dzieła rec.) Matthias Lempart (aut. dzieła rec.) Waldemar Zylla (aut. dzieła rec.) s. 238-240
Bibliografia prac magisterskich powstałych w Studium Pastoralnym w Katowicach Józef Krętosz s. 259-262
"Katoliccy duchowni w Golgocie Wschodu : od księdza Pomirskiego do ks. Niedzielaka", Z.A.J. Peszkowski , S.Z.M. Zdrojewski, Pelplin–Warszawa–Łódź–Orchard Lake 2002 : [recenzja] Józef Krętosz Z.A.J. Peszkowski (aut. dzieła rec.) S.Z.M. Zdrojewski (aut. dzieła rec.) s. 263-267
"Szpieg Watykanu : Kapłan greckokatolicki ks. Bazyli Hrynyk (1896- 1977)", Igor Hałagida, Warszawa 2008 : [recenzja] Józef Krętosz Igor Hałagida (aut. dzieła rec.) s. 267-270
"Szkolnictwo wyznaniowe w Polsce w latach 1944-1980 : Studium historyczno-prawne", Artur Mezglewski, Lublin 2004 : [recenzja] Józef Krętosz Artur Mezglewski (aut. dzieła rec.) s. 271-274
"Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 - 5 II 1946", G. Mazur, J. Skwara, J. Węgierski, Katowice 2007 : [recenzja] Józef Krętosz G. Mazur (aut. dzieła rec.) J. Skwara (aut. dzieła rec.) J. Węgierski (aut. dzieła rec.) s. 274-276
Studium pastoralne dla księży 1971-1995 Józef Krętosz s. 279-290
Geneza józefińskiej polityki kościelnej cesarza Józefa II w monarchii habsburskiej (1780-1790) Józef Krętosz s. 292-302
Geneza józefińskiej polityki kościelnej cesarza Józefa II w monarchii habsburskiej (1780-1790) Józef Krętosz s. 292-303
"Pamiętnik sybiraka i tułacza", Ł. Z. Królikowski, Kraków 2008 : [recenzja] Józef Krętosz Ł.Z. Królikowski (aut. dzieła rec.) s. 295-297
Wspomnienia księdza doktora Emila Szramka o księdzu proboszczu Janie Kubocie Józef Krętosz s. 301-312
„Rocznik Teologii Katolickiej” 2003 Józef Krętosz s. 302-304
Błogosławiony Józef Bilczewski arcybiskup metropolita lwowski obrządku łacińskiego : sesja naukowa na Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków 4–5 VI 2002 r. Józef Krętosz s. 305-308
"Dobro ukryte w archiwach : akcja dobroczynna Kościoła katolickiego w czasie kryzysu gospodarczego i politycznego w Polsce lat 1981–1990", Gabriela Kreihs, Katowice 2004 : [recenzja] Józef Krętosz Gabriela Kreihs (aut. dzieła rec.) s. 308-311
Powstanie w 1412 roku metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego oraz jego historyczny i kulturowy kontekst Józef Krętosz s. 316-330
Unia brzeska po czterech stuleciach : międzynarodowe sympozjum naukowe na KUL (20-21 IX 1995 r.) Józef Krętosz s. 317-322
Księgozbiory kościelne na terenie lwowskiej archidiecezji obrządku łacińskiego na przełomie XVIII Józef Krętosz s. 405-421
"Udział duchowieństwa w polskim życiu politycznym w latach 1914-1924", Michał Piela, Lublin 1994 : [recenzja] Józef Krętosz Michał Piela (aut. dzieła rec.) s. 427-428
"Terror i cierpienie : kościół katolicki na Ukrainie 1900-1932 : wspomnienia", Teofil Skalski, Lublin-Rzym-Lwów 1995 : [recenzja] Józef Krętosz Teofil Skalski s. 429-433
Kościół Rzymskokatolicki w historii Europy Środkowowschodniej XX w. : Refleksja na kanwie publikacji Więksi i mniejsi prorocy Europy Środkowowschodniej XX wieku Józef Krętosz s. 471-482
"Listy pasterskie, odezwy, kazania i mowy okolicznościowe", Józef Bilczewski, Lwów–Kraków 2005 : [recenzja] Józef Krętosz Józef Bilczewski (aut. dzieła rec.) s. 484-487
"Eksterminacja narodu polskiego i Kościoła Rzymskokatolickiego przez ukraińskich nacjonalistów w Małopolsce Wschodniej w latach 1939–1945 : materiały źródłowe", Józef Wołczański, Kraków 2005 : [recenzja] Józef Krętosz Józef Wołczański (aut. dzieła rec.) s. 487-492
"Postawy katolików obrządku łacińskiego na Ukrainie wobec języka polskiego", Roman Dzwonkowski, Oleg Gorbaniuk, Julia Gorbaniuk, Lublin 2001 : [recenzja] Józef Krętosz Roman Dzwonkowski (aut. dzieła rec.) Oleg Gorbaniuk (aut. dzieła rec.) Julia Gorbaniuk (aut. dzieła rec.) s. 553-556
"Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918–1939", Józef Wołczański, Kraków 2002 : [recenzja] Józef Krętosz Józef Wołczański (aut. dzieła rec.) s. 556-558