Znaleziono 6 artykułów

Tadeusz Krawczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Chłopi w walce o niepodległość 1863-1918 Tadeusz Krawczak s. 5-37
Podlascy więźniowie Cytadeli Warszawskiej Tadeusz Krawczak s. 101-152
"Ksiądz generał Stanisław Brzóska. Kapelan i dowódca", Tadeusz Krawczak, Pruszków-Sokołów 1995 : [recenzja] Arkadiusz Kołodziejczyk Tadeusz Krawczak (aut. dzieła rec.) s. 136-139
"Z niewoli do niepodległości : pamiętniki", Kard. Aleksander Kakowski, Ks. Kard. Józef Glemp, red. i oprac. Tadeusz Krawczak, Ryszard Świętek, Kraków 2000 : [recenzja] Arkadiusz Kołodziejczyk Józef Glemp (aut. dzieła rec.) Aleksander Kakowski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Krawczak (aut. dzieła rec.) Ryszard Świętek (aut. dzieła rec.) s. 311-316
"The third Adam", Jerzy Peterkiewicz, London 1975 : [recenzja] Stanisław Gołowacz Tadeusz Krawczak Jerzy Peterkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 556-560
"Listy społeczne biskupów polskich 1891-1918", Roman Dzwonkowski, Paryż 1974 : [recenzja] Tadeusz Krawczak Roman Dzwonkowski (aut. dzieła rec.) s. 782-785