Znaleziono 7 artykułów

Ryszard Świętek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka Piłsudskiego wobec aktu 5 listopada 1916 Ryszard Świętek s. 71-95
Józefa Piłsudskiego współpraca z wywiadem Austro-Węgier (1909-1915) Ryszard Świętek s. 165-184
"Lodowa ściana. Sekrety polityki Józefa Piłsudskiego 1904-1918", Ryszard Świętek, Kraków 1998 : [recenzja] Andrzej Pepłoński Ryszard Świętek (aut. dzieła rec.) s. 200-203
"Józef Piłsudski: Maksymy", zebrał i wydał Ryszard Świętek, Warszawa 2005 : [recenzja] Zbigniew Mierzwiński Józef Piłsudski (aut. dzieła rec.) Ryszard Świętek (aut. dzieła rec.) s. 296-297
"Z niewoli do niepodległości : pamiętniki", Kard. Aleksander Kakowski, Ks. Kard. Józef Glemp, red. i oprac. Tadeusz Krawczak, Ryszard Świętek, Kraków 2000 : [recenzja] Arkadiusz Kołodziejczyk Józef Glemp (aut. dzieła rec.) Aleksander Kakowski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Krawczak (aut. dzieła rec.) Ryszard Świętek (aut. dzieła rec.) s. 311-316
W służbie polskiego wywiadu w Ameryce Północnej i Południowej 1941-1945 Ryszard Świętek s. 539-572
W sprawie wizyty Józefa Piłsudskiego we Francji w 1921 roku Ryszard Świętek s. 725-737