Znaleziono 22 artykuły

Adam Bobryk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ Atanazego Brzeskiego na kształtowanie się postaw prawosławnych wobec ruchu unijnego Adam Bobryk s. 5-14
Przemiany struktury etnicznej i wyznaniowej miasta w perspektywie stulecia : przykład Siedlec Adam Bobryk s. 60-74
Odrodzenie prawosławnego życia monastycznego w Polsce po II wojnie światowej, na przykładzie klasztoru na Świętej Górze Grabarce Adam Bobryk s. 75-83
The changes in population and the areas of habitation of Poles in the territory of the Lithuanian republic during the 20th century Adam Bobryk s. 83-89
Amatorska twórczość artystyczna mniejszości polskiej w Republice Litewskiej 1944-1991 Adam Bobryk s. 93-106
"Mniejszości narodowe a ewangelizacja. Białoruś-Ukraina", Roman Dzwonkowski, Lublin 2004 : [recenzja] Adam Bobryk Roman Dzwonkowski (aut. dzieła rec.) s. 149-152
"Polacy w Gruzji", pod red. Edwarda Walewandra, Lublin 2002 : [recenzja] Adam Bobryk Edward Walewander (aut. dzieła rec.) s. 151-154
Podlasie jako ważny element kontaktów z "Macierzą" Polaków z Litewskiej SRR w latach 1944-1986 Adam Bobryk s. 161-171
"Blisko, a tak daleko. Polacy w obwodzie brzeskim na Białorusi", pod red. Adama Bobryka, Warszawa 2004 : [recenzja] Monika Szabłowska Adam Bobryk (aut. dzieła rec.) s. 177-179
"Życie społeczne Polaków na Wschodzie. Wybrane zagadnienia", red. Adam Bobryk, Siedlce 2007 : [recenzja] Monika Jasińska Adam Bobryk (aut. dzieła rec.) s. 195-200
"Młodzież akademicka w kreowaniu nauki. Nauki Humanistyczne", red. Ryszard Droba, Adam Bobryk, Marta Jakubiak, Siedlce 2008 : [recenzja] Iwona Kabzińska Adam Bobryk (aut. dzieła rec.) Ryszard Droba (aut. dzieła rec.) Marian Jakubik (aut. dzieła rec.) s. 201-206
II Международна научно-практуческая конференция "Культурное бзаимодейсмбие России и Польши", Смоленск 24-25 октября 2008 года Adam Bobryk s. 213-215
"Żydzi Siedleccy", Edward Kopówka, Siedlce 2001 : [recenzja] Adam Bobryk Edward Kopówka (aut. dzieła rec.) s. 213-216
"Leksykon duchowieństwa polskiego represjowanego w ZSRS 1939-1988", Roman Dzwonkowski, Lublin 2003 : [recenzja] Adam Bobryk Roman Dzwonkowski (aut. dzieła rec.) s. 231-234
"Kultura pogranicza - pogranicze kultur. Культура пограничья - пограничье культур", red. Adam Bobryk, Siedlce-Pułtusk 2005 : [recenzja] Beata Jodełka Adam Bobryk (aut. dzieła rec.) s. 247-250
"Kultura pogranicza - pogranicze kultur = Кульмура nozранuчья – nozранuчье кульмур", red. nauk. Adam Bobryk, Siedlce - Pułtusk 2005, Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Brama", Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, ss. 269 : [recenzja] Edward Jarmoch Adam Bobryk (aut. dzieła rec.) s. 256-258
"Chwała i zdrada : Wojsko Polskie na Wschodzie 1943-45", Edward Kaspath-Pawłowski, Warszawa 2010 : [recenzja] Adam Bobryk Edward Kaspath-Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 283-285
"Życie społeczne Polaków na Wschodzie. Wybrane zagadnienia", red. Adam Bobryk, Siedlce 2008 : [recenzja] Zdzisław Julian Winnicki Adam Bobryk (aut. dzieła rec.) s. 301-315
"Prawosławie w Siedlcach", Adam Bobryk, Izabela Kochan, Siedlce 2007 : [recenzja] Ewelina Obrępalska Adam Bobryk (aut. dzieła rec.) Izabela Kochan (aut. dzieła rec.) s. 305-308
"Odrodzenia narodowe Polaków w Republice Litewskiej 1987-1997", Adam Bobryk, Toruń 2005 : [recenzja] Agnieszka Hawrylewicz-Łuka Adam Bobryk (aut. dzieła rec.) s. 309-311
"Historia i teraźniejszość Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddziału Regionalnego w Siedlcach", red. Antoni Raczyński, Czesław Jarecki-Sikorski, Bożena Raczyńska, Arletta Borkowska, Piotr Prekurat, Siedlce 2010 : [recenzja] Adam Bobryk Arletta Borkowska (aut. dzieła rec.) Czesław Jarecki-Sikorski (aut. dzieła rec.) Piotr Prekurat (aut. dzieła rec.) Bożena Raczyńska (aut. dzieła rec.) Antoni Raczyński (aut. dzieła rec.) s. 325-328
"Kościół katolicki w Polsce a życie społeczne. Studium socjologiczno-pastoralne", Janusz Mariański, Lublin 2005 : [recenzja] Adam Bobryk Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 508-511