Znaleziono 7 artykułów

Tadeusz Kondracki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Rok 1939. Polsko-brytyjska polityka morska", Teresa Skinder-Suchcitz, Warszawa-Londyn 1997 : [recenzja] Tadeusz Kondracki Teresa Skinder-Suchcitz (aut. dzieła rec.) s. 188-191
"Nie jest czas, żeby robić gesty, których świat nie rozumie" : (dowódca II Korpusu Polskiego gen. Władysław Anders wobec tzw. buntu Sulika - protestu 5 Kresowej Dywizji Piechoty) Tadeusz Kondracki s. 189-198
W pułapce geopolityki Tadeusz Kondracki Stanley Cloud (aut. dzieła rec.) Lynne Olson (aut. dzieła rec.) s. 191-195
"Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej", tom I: "Ustalenia Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej", pod redakcją Tadeusza Dubickiego, Darii Nałęcz, Tessy Stirling, Warszawa 2004, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, ss. 612 : [recenzja] Tadeusz Kondracki Tadeusz Dubicki (aut. dzieła rec.) Daria Nałęcz (aut. dzieła rec.) Tessa Stirling (aut. dzieła rec.) s. 247-251
"Monte Cassino. Opowieść o najbardziej zaciętej bitwie II wojny światowej", Matthew Parker, Poznań 2005, Dom Wydawniczy REBIS, ss. 447 : [recenzja] Tadeusz Kondracki Matthew Parker (aut. dzieła rec.) s. 248-252
Kalendarium działalności TMH w latach 1996–2006 Tadeusz Kondracki Hanna Szwankowska s. 543-553
W dziewięćdziesięciolecie Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie Tadeusz Kondracki Hanna Szwankowska s. 697-711, 929