Znaleziono 2 artykuły

Przemysław Wójtowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z konferencji "Parlament polski na uchodźstwie a kwestia niepodległości Polski (1939-1991)", Gorzów Wielkopolski, 7 listopada 2003 r. Przemysław Wójtowicz s. 249-252
Sprawozdanie z konferencji naukowej: "Emigracja polska wobec problemów odbudowy i sowietyzacji kraju po zakończeniu II wojny światowej" Przemysław Wójtowicz s. 261-265