Znaleziono 10 artykułów

Wanda Jarząbek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Doktryna Ulbrichta czy doktryna Gomułki? : Polska a koordynacja polityki bloku wschodniego wobec Ostpolitik w latach 1966-1967 Wanda Jarząbek s. 19-45
Miejsce Polski w polityce międzynarodowej w latach 1944-1947 Wanda Jarząbek s. 71-88
Władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wobec problemu reparacji i odszkodowań od Republiki Federalnej Niemiec 1953-1989 Wanda Jarząbek s. 85-103
Rozmowa Charlesa de Gaulle'a z Władysławem Gomułką w czasie wizyty generała w Polsce we wrześniu 1967 r. Wanda Jarząbek s. 147-156
"Z Polską nie robię żadnych przetargów..." : gen. Charles de Gaulle, granica na Odrze i Nysie Łużyckiej i kryzys algierski Wanda Jarząbek Agnieszka Dąbrowska (tłum.) s. 159-168
"Inside the Kremlin's cold war. From Stalin to Khrushchev", Vladislav Zubok, Constantine Pleshakov, Cambridge [etc.] 1996 : [recenzja] Wanda Jarząbek Constantine Pleshakov (aut. dzieła rec.) Vladislav Zubok (aut. dzieła rec.) s. 198-202
"The Russians in Germany. A history of the Soviet zone of occupation, 1945-1949", Norman M. Naimark, Cambridge [etc.] 1995 : [recenzja] Wanda Jarząbek Norman M. Naimark (aut. dzieła rec.) s. 202-204
"Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004", pod redakcją Sławomira Dębskiego i Witolda M. Góralskiego, Warszawa 2004, PISM, t. I - 427 ss., t. II - 621 ss. : [recenzja] Wanda Jarząbek Sławomir Dębski (aut. dzieła rec.) Witold M. Góralski (aut. dzieła rec.) s. 239-243
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Recepcja niemieckiej Ostpolitik w krajach Europy Wschodniej", Warszawa , 3-5 października 2003 r. Wanda Jarząbek s. 247-248
"Polska—Niemcy Wschodnie 1945–1990. Wybór dokumentów. T. I: Polska wobec Radzieckiej Strefy Okupacyjnej Niemiec maj 1945—październik 1949”, red. J. Kochanowski, K. Ziemer, redakcja, wstęp, wybór dokumentów J. Kochanowski, opracowanie dokumentów A. Krajewski, M. Mazurek, Warszawa 2006 : [recenzja] Wanda Jarząbek J. Kochanowski (aut. dzieła rec.) A. Krajewski (aut. dzieła rec.) M. Mazurek (aut. dzieła rec.) K. Ziemer (aut. dzieła rec.) s. 308-309