Znaleziono 18 artykułów

Agnieszka Dąbrowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Francja w świecie XX w. Jan Baszkiewicz Agnieszka Dąbrowska (tłum.) s. 5-17
Francuska gałąź "sztuki królewskiej" w życiu III Republiki i wolnomularstwa światowego : (czas ideowego przełomu:1870-1900) Ludwik Hass Agnieszka Dąbrowska (tłum.) s. 19-36
Intelektualiści i politycy francuscy o sprawie polskiej i Polakach na przełomie XIX i XX w. w świetle ankiet Krzysztof Dunin-Wąsowicz Agnieszka Dąbrowska (tłum.) s. 37-51
Francja a Armia Północno-Zachodnia - epizod z dziejów francusko-brytyjskiej rywalizacji na Bałtyku po pierwszej wojnie światowej Tomasz Schramm Agnieszka Dąbrowska (tłum.) s. 53-62
We francusko-polsko-rosyjskim trójkącie (1922-1934) Marian Leczyk Agnieszka Dąbrowska (tłum.) s. 63-82
Stypendyści-Francuzi w Polsce w latach 1918-1939 Małgorzata Willaume Agnieszka Dąbrowska (tłum.) s. 83-90
Przejawy kultu powstania styczniowego : na przykładzie pamiątek ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Agnieszka Dąbrowska s. 94-110
Przejawy kultu powstania styczniowego : na przykładzie pamiątek ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Agnieszka Dąbrowska s. 94-110
Polonia w krajach Maghrebu Jacek Knopek Agnieszka Dąbrowska (tłum.) s. 101-112
Życie towarzyskie warszawskich elegantek w latach 1860-1914 Agnieszka Dąbrowska s. 103-126
Kontrowersje wokół Polski w opiniach politycznych i prasowych Francji (październik 1938 - marzec 1939) Małgorzata Gmurczyk-Wrońska Agnieszka Dąbrowska (tłum.) s. 139-158
"Z Polską nie robię żadnych przetargów..." : gen. Charles de Gaulle, granica na Odrze i Nysie Łużyckiej i kryzys algierski Wanda Jarząbek Agnieszka Dąbrowska (tłum.) s. 159-168
Raport Christiana Foucheta do ministra Georges'a Bidoulta z 5 lutego 1945 r. Agnieszka Dąbrowska (tłum.) s. 233-237
Warszawskie sklepy w latach międzywojennych : uwagi na marginesie badań kolekcji zabytków kultury materialnej Muzeum Warszawy Agnieszka Dąbrowska s. 313-333
Warszawskie sklepy w latach międzywojennych : uwagi na marginesie badań kolekcji zabytków kultury materialnej Muzeum Warszawy Agnieszka Dąbrowska s. 313-333
Dary i nabytki Działu Rzemiosła Artystycznego i Pamiątek Historycznych Agnieszka Dąbrowska Magdalena Gryc Monika Siwińska s. 344-359
Dary i nabytki Działu Rzemiosła Artystycznego i Pamiątek Historycznych Agnieszka Dąbrowska Magdalena Gryc Monika Siwińska s. 344-359
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy : Dział Sztuki Jacek Bochiński Agnieszka Dąbrowska Janusz Plapis Anna Zabiegałowska-Sitek s. 420-429