Znaleziono 4 artykuły

Sławomir Dębski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
22 czerwca 1941 r. i nowe rosyjskie wydawnictwo źródłowe Sławomir Dębski Władymir A. Niewieżin W. P. Naumow (aut. dzieła rec.) L. E. Reszin (aut. dzieła rec.) s. 135-147
Wojna i polityka : Związek Sowiecki na arenie międzynarodowej w latach 1939-1941 Sławomir Dębski A. O. Czubarian (aut. dzieła rec.) s. 200-208
"Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004", pod redakcją Sławomira Dębskiego i Witolda M. Góralskiego, Warszawa 2004, PISM, t. I - 427 ss., t. II - 621 ss. : [recenzja] Wanda Jarząbek Sławomir Dębski (aut. dzieła rec.) Witold M. Góralski (aut. dzieła rec.) s. 239-243
Przemiany demokratyczne w Polsce: stowarzyszenia a partie polityczne Sławomir Dębski s. 382-401