Znaleziono 2 artykuły

Witold M. Góralski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stosunki polsko-niemieckie w XXI wieku : podstawy prawne, trudne i nowe problemy w świetle dobrosąsiedzkiego Traktatu z 1991 r. Witold M. Góralski s. 7-17
"Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004", pod redakcją Sławomira Dębskiego i Witolda M. Góralskiego, Warszawa 2004, PISM, t. I - 427 ss., t. II - 621 ss. : [recenzja] Wanda Jarząbek Sławomir Dębski (aut. dzieła rec.) Witold M. Góralski (aut. dzieła rec.) s. 239-243