Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyczynek do źródeł ideologii konserwatywnej w Polsce lat 1918-1939 Bogusław Gałka s. 3-13
Zamierzenie strategiczne Stalina przed 22 czerwca 1941 r. : "nie zaplanowana dyskusja" rosyjskich historyków Władymir A. Niewieżin s. 15-27
Rząd RP wobec mediacji brytyjskiej (styczeń-marzec 1944 r.) Krystyna Kersten s. 29-52
Radziecka eksploatacja polskich urządzeń kolejowych : regulacje 1954-1957 Robert Łoś s. 53-63
Z polityki narodowościowej PRL : początki Litewskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego (1956-1959) Krzysztof Tarka s. 65-80
Historiografia : tradycyjne funkcje i nowe orientacje Marian Leczyk s. 81-91
Czy Niemiecka Republika Demokratyczna była niechcianym dzieckiem Stalina? Czesław Madajczyk s. 93-102
Historia społeczna Polski (1945-1989) Henryk Słabek s. 103-122
Próba syntezy najnowszej historii Polski : uwagi o książce Adama Paczkowskiego "Pół wieku dziejów Polski 1939-1989" Andrzej Korzon s. 123-140
Służba zdrowia polskich formacji wojskowych w Rosji (1914-1920) Adrian Konopka s. 141-145
Werbiści a problem aglipajski na Filipinach w latach 1909-1951 Jerzy Skrabania s. 147-150
Stany Zjednoczone wobec problemu kontroli zbrojeń w dobie Komisji Przygotowawczej do Konferencji Rozbrojeniowej (1925-1930) Przemysław Żurawski vel Grajewski s. 151-158
Wrocławskie targi i wystawy jako forma hitlerowskiej propagandy regionalnej w latach 1933-1944 Artur Kamiński s. 159-163
Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego w województwie kieleckim (1945-1956) Ryszard Gryz s. 165-171
Informacja Władysława Gomułki, I sekretarza KC PZPR o przyczynach zwolnienia N. S. Chruszczowa ze stanowisk partyjnych i rządowych, złożona na plenum KC PZPR Mieczysław Tomala s. 173-180
"Ziemianin-polityk Tadeusz Cieński 1856-1925. Z dziejów konserwatyzmu wschodniogalicyjskiego", Adam Wątor, Szczecin 1997 : [recenzja] Bogumił Grott Adam Wątor (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"Labour migration as a prelude to World War II", Lars Olsson, "International Migration Review", nr 4, New York 1996 : [recenzja] Tadeusz Miłkowski Lars Olsson (aut. dzieła rec.) s. 182-184
"Polska i Polacy w czeskiej opinii publicznej w okresie międzywojennym", Grażyna Pańko, Wrocław 1996 : [recenzja] Andrzej Essen Grażyna Pańko (aut. dzieła rec.) s. 185-188
"Rok 1939. Polsko-brytyjska polityka morska", Teresa Skinder-Suchcitz, Warszawa-Londyn 1997 : [recenzja] Tadeusz Kondracki Teresa Skinder-Suchcitz (aut. dzieła rec.) s. 188-191
"Goście czy intruzi? Rząd polski na uchodźstwie wrzesień 1939 - lipiec 1943", Magdalena Hułas, Warszawa 1996 : [recenzja] Rafał Habielski Magdalena Hułas (aut. dzieła rec.) s. 191-194
"Związek Jaszczurczy i Narodowe Siły Zbrojne na Pomorzu 1939-1947. Nieznane karty pomorskiej konspiracji", Bogdan Chrzanowski, Toruń 1997 : [recenzja] Stanisław Salmonowicz Bogdan Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 194-197
"Armia Krajowa na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie (1942-1944) w świetle dokumentów sowieckich (Biblioteka Ziem Wschodnich)", wybór, oprac., wstęp Zygmunt Boradyn, Andrzej Chmielarz, Henryk Piskunowicz, Warszawa 1997 : [recenzja] Krzysztof Tarka Zygmunt Boradyn (aut. dzieła rec.) Andrzej Chmielarz (aut. dzieła rec.) Henryk Piskunowicz (aut. dzieła rec.) s. 197-200
"Narys istorii Ukrainy. Formuwannja modernoj ukrainskoj nacji XIX-XX stolittia", Jarosław Hrycak, Kyjiw 1996 : [recenzja] Włodzimierz Mędrzecki Jarosław Hrycak (aut. dzieła rec.) s. 200-206
"Ukrajinśke kulturne żyttia w Heneralnij Huberniji (1939-1944 rr.). Za materiałamy periodycznoi presy", Natalia W. Antoniuk, Lwiw 1997 : [recenzja] Grzegorz Hryciuk Natalia W. Antoniuk (aut. dzieła rec.) s. 207-209
"Spółdzielczość ukraińska w Galicji w okresie II wojny światowej", Mirosław Sycz, Warszawa 1997 : [recenzja] Ryszard Torzecki Mirosław Sycz (aut. dzieła rec.) s. 209-212
"Grif siekrietnosti sniat. Potieri woorużonnych sił SSSR w wojnach, bojewych diejstwijach i wojennych konfliktach. Statisticzeskoje issledowanije", pod. red. G. F. Kriwoszejewa, Moskwa 1993 : [recenzja] Stanisław Ciesielski G. F. Kriwoszejew (aut. dzieła rec.) s. 212-218
"Priessa GUŁaga (1918-1955)", A. Ju. Gorczewa, Moskwa 1996 : [recenzja] Grzegorz Hryciuk A. Ju. Gorczewa (aut. dzieła rec.) s. 218-220
Kilka uwag o wysiedleniach Niemców z Dolnego Śląska Piotr Madajczyk Karol Jonca (aut. dzieła rec.) s. 221-225
"Pierwsze starcie. Wydarzenia 3 Maja 1946", Wojciech Mazowiecki, Warszawa 1998 : [recenzja] Łukasz Kamiński Wojciech Mazowiecki (aut. dzieła rec.) s. 225-233
"Rewanż za Monachium. Z dziejów czechosłowackiej polityki wobec sąsiadów w latach 1945-1947", Andrzej Kastory, Kraków 1996 : [recenzja] Marek Kazimierz Kamiński Andrzej Kastory (aut. dzieła rec.) s. 233-240
"Tábory v českých zemích 1945-1948", Tomáš Stanék, Opawa 1996; "Tábory nucené práce v ČSR 1948-1954", Mečislav Borák, Dušan Janák, Opawa 1996 : [recenzja] Piotr Madajczyk Mečislav Borák (aut. dzieła rec.) Dušan Janák (aut. dzieła rec.) Tomáš Stanék (aut. dzieła rec.) s. 240-242
"Mniejszość niemiecka na Warmii i Mazurach. Rodowód kulturowy, organizacja, tożsamość", Bożena Domagała, Olsztyn 1996 : [recenzja] Piotr Madajczyk Bożena Domagała (aut. dzieła rec.) s. 242-244
"Uniwersytet Wrocławski w latach centralizmu stalinowskiego 1950-1955", Teresa Suleja, Wrocław 1995 : [recenzja] Rafał Stobiecki Teresa Suleja (aut. dzieła rec.) s. 244-248
"The Soviet Union and the Third World, the last three decades", ed. by Andrzej Korbonski and Francis Fukuyama, Ithaca and London 1987 : [recenzja] Adam Kosidło Francis Fukuyama (aut. dzieła rec.) Andrzej Korbonski (aut. dzieła rec.) s. 248-257
"Autorytecie wróć? Szkice o postawach polskich intelektualistów po Październiku 1956", Marta Fik, Warszawa 1997 : [recenzja] Jerzy Eisler Marta Fik (aut. dzieła rec.) s. 257-260
"Mars", Problematyka i historia wojskowości, Studia i Materiały, t. 4, Warszawa-Londyn 1996 : [recenzja] Marek Rezler s. 260-263
"Chłopi a państwo, t. 5: Chłopi, naród, kultura", pod red. Włodzimierza Bonusiaka, Rzeszów 1997 : [recenzja] Zofia Sokół Włodzimierz Bonusiak (aut. dzieła rec.) s. 264-265
Stulecie kobiet na uniwersytetach polskich : konferencja feministyczna, Kraków, 17-18 października 1997 r. Zofia Sokół s. 267-270
Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej : konferencja naukowa, Poznań-Zajączkowo, 20-22 października 1997 r. Zofia Sokół s. 271-275
Emigracja z ziem polskich w XX w. : drogi awansu emigrantów : konferencja naukowa, Pułtusk, 4-5 grudnia 1997 r. Jacek Knopek s. 277-278
Od poznania do zrozumienia : Polacy, Czesi, Słowacy w XX w. : międzynarodowa konferencja naukowa, Rzeszów, 4-6 grudnia 1997 Jacek Adamczyk s. 279-282