Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Eugeniusz Duraczyński s. 3
W Polsce o Szwejku i szwejkizmie Witold Nawrocki s. 5-17
Mit amerykański i amerykanizacja Czechosłowacji po I wojnie światowej Halina Parafianowicz s. 19-33
Problem wycofania wojsk czeskich z części Śląska Cieszyńskiego między Wisłą a Olzą (luty 1919 r.) Marek Kazimierz Kamiński s. 35-60
Masaryk i sprawy polskie Jaroslav Valenta s. 61-77
Edvard Beneš z perspektywy Warszawy w latach 20. i 30. Andrzej Essen s. 79-88
Edvard Beneš a Polska międzywojenna : (uwagi w związku z jednym z aspektów polityki zagranicznej Beneša) Jindřich Dejmek Piotr Godlewski (tłum.) s. 89-118
Edvard Beneš i Władysław Sikorski : spojrzenie ze strony czeskiej Jan Němeček s. 119-134
Polski punkt widzenia w stosunkach polsko-czechosłowackich w okresie II wojny światowej Tadeusz Kisielewski s. 135-157
Problematyka czeska w polskiej prasie konspiracyjnej Agnieszka J. Cieślik s. 159-170
Powstańcy słowaccy w obozach jenieckich Wehrmachtu 1944-1945 : (na przykładzie stalagów w Lamsdorf, Sagan i Görlitz) Edmund Nowak s. 171-179
"Rebelia" pilzneńska 1953 r. Andrzej Kobus s. 181-189
"Praska wiosna" w "Dziennikach" Stefana Kisielewskiego i w "Kulturze" paryskiej Małgorzata Gmurczyk-Wrońska s. 191-199
Edvard Beneš wobec problemu mniejszości niemieckiej w Czechosłowacji Piotr Maciej Majewski s. 201-205
Programy reform w Czechosłowacji w dobie "Praskiej wiosny": 1968-1969 Robert Kwapis s. 207-213
"The Life of Edvard Beneš, 1884-1948. Czechoslovakia in peace and war", Z. Zeman, A. Klimek eds., Oxford-New York 1997 : [recenzja] Hanna Marczewska-Zagdańska A. Klimek (aut. dzieła rec.) Z. Zeman (aut. dzieła rec.) s. 215-222
"Ćeski ziemli w miżnarodnych widnosyniach centralnoji Jewropy 1918-1920 rokiw. Politykodipłomatićna istorja z dobi stanowlennja Ćechosłowackoji respubliki", Michajło Kirsjenko, Kyiw 1997 : [recenzja] Piotr Madajczyk Michajło Kirsjenko (aut. dzieła rec.) s. 222-225
"Chłopi, naród, niepodległość. Kształtowanie się postaw narodowych i obywatelskich chłopów w Galicji i Królestwie Polskim w przededniu odrodzenia Polski", Jan Molenda, Warszawa 1999 : [recenzja] Krzysztof Dunin-Wąsowicz Tadeusz Kisielewski Jan Molenda (aut. dzieła rec.) s. 226-233
"«Naprawa» 1926-1939. Z dziejów obozu pomajowego", Przemysław Waingertner, Warszawa 1999 : [recenzja] Arkadiusz Adamczyk Przemysław Waingertner (aut. dzieła rec.) s. 233-237
Procesy transformacyjne w Polsce i Czechosłowacji w latach 1944 (1945)-1948 : międzynarodowa konferencja naukowa, Kamień Śląski, 26-27 października 1999 r. Paweł Piotrowski s. 239-241