Znaleziono 27 artykułów

Krzysztof Dunin-Wąsowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Intelektualiści i politycy francuscy o sprawie polskiej i Polakach na przełomie XIX i XX w. w świetle ankiet Krzysztof Dunin-Wąsowicz Agnieszka Dąbrowska (tłum.) s. 37-51
Warszawa w 1914 roku Krzysztof Dunin-Wąsowicz s. 55-62
Europa powersalska : dyskusja redakcyjna z udziałem profesorów: Krzysztofa Dunin-Wąsowicza, Mariana Leczyka, Tomasza Schramma, Tomasza Witucha. Krzysztof Dunin-Wąsowicz Marian Leczyk Tomasz Schramm Tomasz Wituch s. 125-141
"Francuska opinia publiczna wobec sprawy polskiej i Polaków w latach 1885-1895", Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Wrocław 1987 : [recenzja] Andrzej Ślisz Krzysztof Dunin-Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 127-128
"Warszawa w czasie pierwszej wojny światowej", Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Warszawa 1974 : [recenzja] Włodzimierz Suleja Krzysztof Dunin-Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 151-153
"Od Badaniego do Potockiego. Stosunki polsko-ukraińskie w Galicji w latach 1888-1908", Czesław Partacz, Toruń 1996 : [recenzja] Krzysztof Dunin-Wąsowicz Czesław Partacz (aut. dzieła rec.) s. 162-163
Dwie książki o stosunkach polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej Krzysztof Dunin-Wąsowicz Jan Grabowski (aut. dzieła rec.) Joanna Nalewajko-Kulikov (aut. dzieła rec.) s. 169-171
"W nadziei na zgodę. Polski Ruch Socjalistyczny wobec kwestii narodowościowej (1918-1939)", Eugeniusz Koko : [recenzja] Krzysztof Dunin-Wąsowicz Eugeniusz Koko (aut. dzieła rec.) s. 171-173
"Powstanie styczniowe w pamiętnikarstwie chłopskim i ludowym", Krzysztof Dunin-Wąsowicz, "Przegląd Humanistyczny", T. 16 (1972), nr 2 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Krzysztof Dunin-Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 186
"Obóz koncentracyjny Stutthof", Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Gdynia 1966 : [recenzja] Zygmunt Lietz Krzysztof Dunin-Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 196-198
"Społeczeństwo polskie wobec martyrologii i walki Żydów w latach II wojny światowej. Materiały z sesji w Instytucie Historii PAN w dniu 11 III 1993 r.", wstęp i redakcja naukowa Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Warszawa 1996 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Krzysztof Dunin-Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 197-199
"Polski ruch socjalistyczny na obczyźnie w latach 1939-1945", Dorota Urzyńska, Poznań 2000 : [recenzja] Krzysztof Dunin-Wąsowicz Dorota Urzyńska (aut. dzieła rec.) s. 202-205
"Edmond Privat i jego działalność na rzecz Polski w czasie pierwszej wojny światowej", Piotr Bednarz, Lublin 2003 : [recenzja] Krzysztof Dunin-Wąsowicz Piotr Bednarz (aut. dzieła rec.) s. 205-207
"Jędrzej Moraczewski (1870-1944), Pierwszy premier Rzeczypospolitej", Janusz Gołota, Ostrołęka 2002 : [recenzja] Krzysztof Dunin-Wąsowicz Janusz Gołota (aut. dzieła rec.) s. 211-214
Z dziejów sojuszu obszarnictwa z bogatym chłopstwem w Galicji (1907-1914) Krzysztof Dunin-Wąsowicz s. 213-239, 279-280
"Inteligencja wobec wyzwań nowoczesności", Maciej Janowski, Warszawa 1996 : [recenzja] Krzysztof Dunin-Wąsowicz Maciej Janowski (aut. dzieła rec.) s. 215-218
"Jakub Bojko 1857-1943", Bogusław Kasperek, Lublin 1998 : [recenzja] Krzysztof Dunin-Wąsowicz Bogusław Kasperek (aut. dzieła rec.) s. 217-219
"Chłopi, naród, niepodległość. Kształtowanie się postaw narodowych i obywatelskich chłopów w Galicji i Królestwie Polskim w przededniu odrodzenia Polski", Jan Molenda, Warszawa 1999 : [recenzja] Krzysztof Dunin-Wąsowicz Tadeusz Kisielewski Jan Molenda (aut. dzieła rec.) s. 226-233
"Społeczeństwo polskie wobec martyrologii i walki Żydów w latach II wojny światowej. Materiały z sesji w Instytucie Historii PAN w dniu 11 III 1993 r.", Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Warszawa 1996 : [recenzja] Andrzej Koryn Krzysztof Dunin-Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 228-230
Marcin Borelowski „Lelewel” Krzysztof Dunin-Wąsowicz s. 265-269
Kult tradycji i opieka nad weteranami powstania 1863 roku w okresie międzywojennym Krzysztof Dunin-Wąsowicz s. 269-276
"Czasopiśmiennnictwo ludowe w Galicji", Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Wrocław 1952, Wydawnictwo Naukowe im. Ossolińskich, Studia Historycznoliterackie Instytutu Badań Literackich PAN, pod red. Jana Kotta, t. 15, s. 297 : [recenzja] Stanisław Frybes Krzysztof Dunin-Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 379-381
"Historia i trochę polityki : wspomnienia", Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Warszawa 2006 : [recenzja] Marian Marek Drozdowski Krzysztof Dunin-Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 395-402
"Od 'Kmiotka' do 'Zarania' : z historii prasy ludowej", Henryk Syska, Warszawa 1949 : [recenzja] Krzysztof Dunin-Wąsowicz Henryk Syska (aut. dzieła rec.) s. 403-406
"Die Polen im Weltkriege und die internationale Politik", Richard Perdelwitz, Lipzig 1939 : [recenzja] Krzysztof Dunin-Wąsowicz Richard Perdelwitz (aut. dzieła rec.) s. 451-453
"Czasopiśmiennictwo ludowe w Galicji", Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Wrocław 1952 : [recenzja] Józef Buszko Krzysztof Dunin-Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 453-460
"Die polnische Nationaldemokratie", Ellinor von Puttkammer, Krakau 1944 : [recenzja] Krzysztof Dunin-Wąsowicz Ellinor von Puttkammer (aut. dzieła rec.) s. 468-470