Znaleziono 22 artykuły

Tadeusz Kisielewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polski punkt widzenia w stosunkach polsko-czechosłowackich w okresie II wojny światowej Tadeusz Kisielewski s. 135-157
Obraz rolników indywidualnych w PRL w świetle niektórych danych "Rolniczego rocznika statystycznego" Tadeusz Kisielewski s. 145-153
"Październik 1956 - punkt odniesienia. Mozaika faktów i poglądów. Impresje historyczne", Tadeusz Kisielewski, Warszawa 2001 : [recenzja] Dariusz Jarosz Tadeusz Kisielewski (aut. dzieła rec.) s. 145-150
"Z pasją naprzód", Franciszek Moskal, Warszawa 2002 : [recenzja] Tadeusz Kisielewski Franciszek Moskal (aut. dzieła rec.) s. 153-159
Polski rząd na emigracji po II wojnie światowej - racja historyczna : na marginesie książki Tadeusza Wolszy pt. "Za żelazną kurtyną..." Tadeusz Kisielewski Tadeusz Wolsza (aut. dzieła rec.) s. 176-186
"Konflikt polsko-czeski 1918-1921", Marek Kazimierz Kamiński, Warszawa 2001 : [recenzja] Tadeusz Kisielewski Marek Kazimierz Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 181-188
"Projekt československo-polské konfederace v letech 1939-1943", Rudolf Žáček, Opava 2001 : [recenzja] Tadeusz Kisielewski Rudolf Žáček (aut. dzieła rec.) s. 189-200
Spostrzeżenia na kanwie "Diariusza Stanisława Mikołajczyka prowadzonego przez Marię Hulewiczową" (12 II - 20 XII 1946 r.) Tadeusz Kisielewski s. 191-206
"Heroizm i kompromis. Prtret zbiorowy działaczy ludowych, t. 1-2", Tadeusz Kisielewski, Warszawa 1977-1979 : [recenzja] Wiesław Władyka Tadeusz Kisielewski (aut. dzieła rec.) s. 194
O rewizję historii - o rewizję polityki Tadeusz Kisielewski s. 207-223
W pierwszą po klęsce wrześniowej rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego Tadeusz Kisielewski s. 223-232
"Chłopi, naród, niepodległość. Kształtowanie się postaw narodowych i obywatelskich chłopów w Galicji i Królestwie Polskim w przededniu odrodzenia Polski", Jan Molenda, Warszawa 1999 : [recenzja] Krzysztof Dunin-Wąsowicz Tadeusz Kisielewski Jan Molenda (aut. dzieła rec.) s. 226-233
"Edvard Beneš kontra gen. Władysław Sikorski. Polityka władz czechosłowackich na emigracji wobec rządu polskiego na uchodźstwie 1939-1943", Marek Kazimierz Kamiński, Warszawa 2005, ss. 384 : [recenzja] Tadeusz Kisielewski Marek Kazimierz Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 228-234
"Październik 1956 - punkt odniesienia. Mozaika faktów i poglądów. Impresje historyczne", Tadeusz Kisielewski, Warszawa 2001 : [recenzja] Stanisław Dąbrowski Andrzej Smoliński Tadeusz Kisielewski (aut. dzieła rec.) s. 234-242
"Dzieje Najnowsze" z lat 2003-2005 - omówienie i ocena Tadeusz Kisielewski s. 237-245
Na drodze do wojny : główne kierunki polityki europejskiej i amerykańskiej w przededniu II wojny światowej Tadeusz Kisielewski s. 259-262
"Od spojenectví k roztržce. Vztahy československé a polské exilové reprezentace 1939-1945", Jan Němeček, Praha 2003, Academica, ss. 373 : [recenzja] Tadeusz Kisielewski Jan Němeček (aut. dzieła rec.) s. 266-273
Fałsz i oszczerstwo jako istota komunistycznej polityki dezinformacyjnej na przykładzie książki Renauda de Jouvenela pt. "L'internationale des traîtres" ("Międzynarodówka zdrajców") Tadeusz Kisielewski s. 273-283
"Sądownictwo i skazani na śmierć z przyczyn politycznych w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945-1956", Zdzisław Biegański, Bydgoszcz 2003 : [recenzja] Tadeusz Kisielewski Zdzisław Biegański (aut. dzieła rec.) s. 277-285
Wyzwolenie czy zniewolenie? : Polska i Polacy w Polsce Ludowej Tadeusz Kisielewski s. 301-307
W sprawie polityki polskiej wobec Czechosłowacji w 1938 r. : (na marginesie artykułu Jerzego Tomaszewskiego, Polska wobec Czechosłowacji w 1938 r., PH t. LXXXVII, 1996, z. 1, s. 43-59) Tadeusz Kisielewski Jerzy Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 331-341, 379
"Pamięć notuje i utrwala. Wspomnienia", Fryderyk Leyk, oprac. Tadeusz Kisielewski, wstępem opatrzył Władysław Chojnacki, Warszawa 1969 : [recenzja] Zygmunt Lietz Władysław Chojnacki (aut. dzieła rec.) Tadeusz Kisielewski (aut. dzieła rec.) Fryderyk Mirosław Leyk (aut. dzieła rec.) s. 481-482