Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Między centralizmem a autonomią : administracja czechosłowacka na Rusi Zakarpackiej (1918-1938) Michał Jarnecki s. 3-17
Doktryna Ulbrichta czy doktryna Gomułki? : Polska a koordynacja polityki bloku wschodniego wobec Ostpolitik w latach 1966-1967 Wanda Jarząbek s. 19-45
Studenci na rzecz Demokratycznego Społeczeństwa (SDS) wobec współpracy Princeton University z Instytutem Analiz Obronnych (IDA), 1967-1970 Włodzimierz Batóg s. 47-64
Społeczeństwo słowackie a normalizacja (1968-1971) Juraj Marušiak Tomasz Gabiński (tłum.) s. 65-82
Świat sportu wobec interwencji państw Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 r. Artur Pasko s. 83-95
Od strajków sierpniowych do groźby interwencji : obraz wydarzeń polskich "El País" (sierpień-grudzień 1980 r.) Małgorzata Nalewajko s. 97-117
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie i emigracja polska w Londynie wobec stanu wojennego Maciej Szczurowski s. 119-128
Kilka uwag na marginesie recenzji Stanisława Meduckiego z książki Jerzego Gapysa "Postawy społeczno-polityczne ziemiaństwa w latach 1939-1945 (na przykładzie dystryktu radomskiego)" Jacek Chrobaczyński s. 129-130
W sprawie recenzji Stanisława Meduckiego z monografii Jerzego Gapysa, "Postawy społeczno-polityczne ziemiaństwa w latach 1939-1945 (na przykładzie dystryktu radomskiego)" Jerzy Gapys s. 131-135
Gabriel Narutowicz i jego rezygnacja z profesury w zurychskiej politechnice w 1919 r. Marek Andrzejewski s. 137-144
Życie gospodarcze Piotrkowa Trybunalskiego w latach 1793-1914 Piotr Głowacki s. 145-152
Logistyka 2. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Michał Polak s. 153-159
Kazimierz Sabbat (1913-1989) - polityk i mąż stanu : biografia polityczna Jacek K. Danel s. 161-164
Polityka państwa wobec Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Polsce (1947-1989) Jan Mironczuk s. 165-168
Dwie książki o stosunkach polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej Krzysztof Dunin-Wąsowicz Jan Grabowski (aut. dzieła rec.) Joanna Nalewajko-Kulikov (aut. dzieła rec.) s. 169-171
Jeszcze jedna książka o Eleanor Roosevelt Halina Parafianowicz Beata de Robien (aut. dzieła rec.) K. Szeżyńska-Maćkowiak (aut. dzieła rec.) s. 172-175
Polski rząd na emigracji po II wojnie światowej - racja historyczna : na marginesie książki Tadeusza Wolszy pt. "Za żelazną kurtyną..." Tadeusz Kisielewski Tadeusz Wolsza (aut. dzieła rec.) s. 176-186
"Dreadnought. Brytania, Niemcy i nadejście wielkiej wojny", t. 1-2, Robert K. Massie, Gdańsk 2004, ss. XXXVIII+681, 580 : [recenzja] Wojciech Król Robert K. Massie (aut. dzieła rec.) s. 187-191
"Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1923", Jan Pisuliński, Wrocław 2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 445 : [recenzja] Henryk Bartoszewicz Jan Pisuliński (aut. dzieła rec.) s. 191-201
"Rodzice, dzieci, dziadkowie... Wielkomiejska rodzina inteligencka w Polsce 1918-1939", Katarzyna Sierakowska, Warszawa 2003, Wydawnictwo DiG, ss. 179 : [recenzja] Robert Kotowski Katarzyna Sierakowska (aut. dzieła rec.) s. 201-204
"Galicja Wschodnia 1920", Michał Klimecki, Warszawa 2005, Dom Wydawniczy "Bellona", ss. 225 : [recenzja] Marcin Stasiewicz Michał Klimecki (aut. dzieła rec.) s. 204-208
"Polen-Juden-Schweizer. Felix Calonder (1921-1937), „Exilpolens” Berner Emissäre (1939-1945), Die Schweiz und Katyn (1943)", Paul Stauffer, Mit einem Nachwort von Heiko Haumann, Zürich 2004, Verlag Neue Züricher Zeitung, ss. 231 : [recenzja] Marek Andrzejewski Heiko Haumann (aut. dzieła rec.) Paul Stauffer (aut. dzieła rec.) s. 208-211
"Gorskie Evrei. Istoria, etnografija, kultura", red. I. Biegun, Moskwa 2000, wyd. DAAT/Znanie, ss. 464 : [recenzja] Ewa Kowalska I. Biegun (aut. dzieła rec.) s. 211-213
"Zajścia antyżydowskie w Brześciu nad Bugiem 13 V 1937 r.", Wojciech Śleszyński, Białystok 2004, Archiwum Państwowe w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Białymstoku, ss. 139 : [recenzja] Piotr Cichoracki Wojciech Śleszyński (aut. dzieła rec.) s. 214-218
"Losy polskich dóbr kultury w Rosji i ZSRR. Próby restytucji: archiwa - księgozbiory - dzieła sztuki - pomniki", Dariusz Matelski, Poznań 2003, Wydawnictwo Inter-Arpress, ss. 310, mapy : [recenzja] Daniel Boćkowski Dariusz Matelski (aut. dzieła rec.) s. 218-224
"Dziennik czynności Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza 1939-1947", opracował Jacek Piotrowski, Wrocław 2004, t. 1, ss. 645; t. 2, ss. 675, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego : [recenzja] Tadeusz Wolsza Jacek Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 224-228
"Edvard Beneš kontra gen. Władysław Sikorski. Polityka władz czechosłowackich na emigracji wobec rządu polskiego na uchodźstwie 1939-1943", Marek Kazimierz Kamiński, Warszawa 2005, ss. 384 : [recenzja] Tadeusz Kisielewski Marek Kazimierz Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 228-234
"Bikiniarze. Pierwsza polska subkultura", Maciej Chłopek, Warszawa 2005, Wydawnictwo Akademickie "Żak", ss. 168, il. : [recenzja] Błażej Brzostek Maciej Chłopek (aut. dzieła rec.) s. 235-239
"Otwarte okno w „żelaznej kurtynie”. Polityka administracji prezydenta Eisenhowera wobec Polski (październik 1956 - styczeń 1961)", Jakub Tyszkiewicz, Wrocław 2003, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 367 : [recenzja] Bogdan Grzeloński Jakub Tyszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 239-241
"Oczami bezpieki. Szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL", Sławomir Cenckiewicz, Kraków 2004, Wyd. Arcana, ss. 661 : [recenzja] Tadeusz Paweł Rutkowski Sławomir Cenckiewicz (aut. dzieła rec.) s. 242-250
Jubileusz 65-lecia Profesora Bernda Martina Arkadiusz Stempin s. 251-253
Z działalności Centralnego Archiwum Polonii w Orchard Lake Paweł A. Leszczyński s. 255-257