Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Położenie mniejszości bułgarskiej w państwie greckim (1919-1927) Elżbieta Znamierowska-Rakk s. 3-14
Operacja "Millennium" : historia nalotu 1000 bombowców RAF Bomber Command na Kolonię 30-31 V 1942 r. Włodzimierz Mikulicz s. 15-37
Sprawy polskie w schyłkowym okresie działalności Kominternu Ryszard Nazarewicz s. 39-57
Kulturalny Lublin, czyli o działalności Resortu Kultury i Sztuki PKWN pod kierownictwem Wincentego Rzymowskiego Lucyna Chmielewska s. 59-73
Akcja misyjna Kościoła prawosławnego wśród grekokatolików w Polsce w latach 1951-1989 Roman Drozd s. 75-88
Zachodnioniemiecka propozycja zawarcia paktu o nieagresji z Polską i Czechosłowacją w 1959 r. Robert Łoś s. 89-102
Polski rok 1989 : rewolucja, przewrót, restauracja? Henryk Słabek s. 103-116
W sprawie recenzji Tadeusza Wolszy z pracy "Obozy i inne miejsca odosobnienia dla niemieckiej ludności cywilnej w Polsce w latach 1945-1950" Witold Stankowski s. 117-123
O niemieckiej ludności cywilnej w polskich obozach i innych miejscach odosobnienia raz jeszcze : replika na polemikę Witolda Stankowskiego Tadeusz Wolsza s. 125-136
Powojenna historia Polski w historiografii regionalnej ostatniego dziesięciolecia Izmaił I. Szarifżanow René Śliwowski (tłum.) s. 137-142
Polska rozbiorowa w ujęciu Basków (1912-1913) Zuzanna Jakubowska s. 143-148
Arcybiskup Edward Ropp (1851-1939) : życie i działalność Antonina Kozyrka s. 149-154
Aprowizacja ludności Poznania w czasie I wojny światowej Jin Matuska s. 155-159
Polska myśl polityczna wobec systemu radzieckiego w latach 1918-1939 Grzegorz Zackiewicz s. 161-165
Czechosłowacja wobec narodzin, rozwoju i delegalizacji "Solidarności" (1980-1982) Andrzej Kobus s. 167-171
"Młodzież wiejska na ziemiach Polski centralnej 1864-1939. Procesy socjalizacji", Włodzimierz Mędrzecki, Warszawa 2002 : [recenzja] Roman Wapiński Włodzimierz Mędrzecki (aut. dzieła rec.) s. 173-176
"Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1939", Józef Wołczański, Kraków 2002 : [recenzja] Zygmunt Zieliński Józef Wołczański (aut. dzieła rec.) s. 176-179
"Die Romänisierung der Bukowina. Die Durchsetzung des nationalstaatlichen Anspruchs Großrumäniens 1918-1944", Mariana Hausleitner, München 2001 : [recenzja] Piotr Madajczyk Mariana Hausleitner (aut. dzieła rec.) s. 179-182
"Modernizacja państwa. Polska polityka gospodarcza 1926-1929", Małgorzata Łapa, Łódź 2002 : [recenzja] Barbara Okoniewska Małgorzata Łapa (aut. dzieła rec.) s. 182-187
"Miejsce odosobnienia w Berezie Kartuskiej", Ireneusz Polit, Toruń 2003, "Obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej 1934-1939", Wojciech Śleszyński, Białystok 2003 : [recenzja] Piotr Cichoracki Ireneusz Polit (aut. dzieła rec.) Wojciech Śleszyński (aut. dzieła rec.) s. 188-191
"Instytut Niemieckiej Pracy Wschodniej. Institut für Deutsche Ostarbeit. Kraków 1940-1945", Anetta Rybicka, Warszawa 2002 : [recenzja] Piotr Maciej Majewski Anetta Rybicka (aut. dzieła rec.) s. 191-195
"Armia radziecka w gospodarce morskiej Pomorza Zachodniego w latach 1945-1956", Ryszard Techman, Poznań 2003 : [recenzja] Grzegorz Baziur Ryszard Techman (aut. dzieła rec.) s. 196-198
"Britain and empire. Adjusting to a post-imperial world", L. J. Butler, London-New York 2002 : [recenzja] Adam Kosidło L. J. Butler (aut. dzieła rec.) s. 198-205
"Kindred souls. Devoted friendship of Eleanor Roosevelt and dr David Gurewitsch", Edna P. Gurewitsch, New York 2003 : [recenzja] Halina Parafianowicz Edna P. Gurewitsch (aut. dzieła rec.) s. 205-210
"Zbudować Warszawę piękną. O nowy krajoraz stolicy (1944-1956)", Jerzy Kochanowski, Piotr Majewski, Tomasz Markiewicz, Konrad Rokicki, Warszawa 2003 : [recenzja] Błażej Brzostek Jerzy Kochanowski (aut. dzieła rec.) Piotr Maciej Majewski (aut. dzieła rec.) Tomasz Markiewicz (aut. dzieła rec.) Konrad Rokicki (aut. dzieła rec.) s. 210-214
"Kulisy władzy ludowej w województwie białostockim (1948-1956). Organizacja, główne kierunki działania KW PZPR", Artur Pasko, Białystok 2002 : [recenzja] Daniel Boćkowski Artur Pasko (aut. dzieła rec.) s. 214-216
"PRL. Trwanie i zmiana", pod red. Dariusza Stoli i Marcina Zaremby, Warszawa 2003 : [recenzja] Maciej Tymiński Dariusz Stola (aut. dzieła rec.) Marcin Zaremba (aut. dzieła rec.) s. 216-221
"Profesorowie UJ w aktach UB i SB", Ryszard Terlecki, Kraków 2002 : [recenzja] Sebastian Grudzień Ryszard Terlecki (aut. dzieła rec.) s. 221-225
List do Redakcji "Dziejów Najnowszych" Jaroslav Valenta s. 227-228
List do Redakcji "Dziejów Najnowszych" Marek Kazimierz Kamiński s. 229-231