Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Propaganda obronna w Polsce w rozstrzygającym okresie wojny polsko-sowieckiej 1920 r. Henryk Lisiak s. 3-25
Radziecka polityka na ziemiach północno-wschodnich Rzeczypospolitej (wrzesień-grudzień 1939 r.) Michał Gnatowski s. 27-46
Strajki robotnicze w Polsce 1945-1948 : próba bilansu Łukasz Kamiński s. 47-56
Początki likwidacji niezależności szkoły polskiej po wyborach sejmowych w 1947 r. Czesław Lewandowski s. 57-71
PZPR w kryzysie - kryzys w PZPR (lato 1980 - lato 1981) Eugeniusz Duraczyński s. 73-92
Przemieszczenia ludnościowe w Europie Środkowowschodniej po II wojnie światowej : próba bilansu historiograficznego Zygmunt Zieliński s. 93-118
Rozmowy Władysława Gomułki z Zhou Enlaiem w 1957 r. Andrzej Werblan s. 119-144
Witold Kula - historia - polityka Henryk Słabek Witold Kula (aut. dzieła rec.) s. 145-154
"Myśl Edukacyjna Narodowej Demokracji", Stanisław Kilian, Kraków 1997 : [recenzja] Krzysztof Kawalec Stanisław Kilian (aut. dzieła rec.) s. 154-157
"Polska i jej sąsiedzi. Stosunki wojskowe 1921-1939", Marian Leczyk, Białystok 1997 : [recenzja] Karol Olejnik Marian Leczyk (aut. dzieła rec.) s. 157-163
"Początki sowietyzacji Kresów Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej (jesień 1939 roku)", Adam Sudoł, Bydgoszcz -Toruń 1997 : [recenzja] Ewa Kowalska Adam Sudoł (aut. dzieła rec.) s. 163-166
"Riepriessii protiw polakow i polskich grażdan, Istoriczeskije sborniki «Miemoriała»", wypusk 1, sostawitiel A. E. Gurjanow, red. Ł. S. Jeremina, Moskwa 1997 : [recenzja] Stanisław Ciesielski A. E. Gurjanow (aut. dzieła rec.) Ł. S. Jeremina (aut. dzieła rec.) s. 167-172
"Krakowska Okręgowa Delegatura Rządu na Kraj 1941-1945", Grzegorz Ostasz, Rzeszów 1996 : [recenzja] Marek Ney-Krwawicz Grzegorz Ostasz (aut. dzieła rec.) s. 173-175
"Literatura polska w latach II wojny światowej", Jerzy Święch, Warszawa 1997 : [recenzja] Małgorzata Gmurczyk-Wrońska Jerzy Święch (aut. dzieła rec.) s. 175-178
"Materiały do dziejów uchodźstwa, t. 7: Wybór dokumentów do dziejów polskiego uchodźstwa niepodległościowego 1939-1991", oprac. i red. Andrzej Suchcitz, Ludwik Maik, Wojciech Rojek, Londyn 1997 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Ludwik Maik (aut. dzieła rec.) Wojciech Rojek (aut. dzieła rec.) Andrzej Suchcitz (aut. dzieła rec.) s. 178-182
"Rocznik Tatarów Polskich, t. 3", Gdańsk-Toruń 1995 : [recenzja] Adam Koseski s. 182-185
"Best Biographische Studien über Radikalismus, Weltanscharung und Vernunft 1903-1989", Herbert Ulrich, Bonn 1996 : [recenzja] Mieczysław Tomala Herbert Ulrich (aut. dzieła rec.) s. 185-192
"Patrząc na Niemcy. Od wrogości do porozumienia, 1945-1991", Mieczysław Tomala, Warszawa 1997 : [recenzja] Franciszek Ryszka Mieczysław Tomala (aut. dzieła rec.) s. 193-197
"Aspekte der Zusammenarbeit in der Ostmitteleuropa-Forschung. Tagung des Herder-Instituts und des J. G. Herder-Forschungsrates am 22./23. Februar 1994", red. H. Weczerka, Marburg 1996 : [recenzja] Piotr Madajczyk H. Weczerka (aut. dzieła rec.) s. 197-199
"Bonn und Ostberlin 1969-1982. Dialog auf höchster Ebene und vetrauliche Kanäle. Darstellung und Dokumente", Heinrich Potthoff, Bonn 1997 : [recenzja] Mieczysław Tomala Heinrich Potthoff (aut. dzieła rec.) s. 199-203
Jubileusz Henryka Batowskiego Eugeniusz Duraczyński s. 205-206
Profesor Janusz Pajewski - nestor polskich historyków Marian Leczyk s. 207-210
Wypędzenia i wysiedlenia z Czechosłowacji 1945-1947 : geneza, plany, realizacja, porównania : konferencja naukowa, Bratysława 2-4 października 1997 r., Czesko-Niemiecka i Słowacko-Niemiecka Komisja Historyków Piotr Madajczyk s. 211-212
Dziedzictwo kulturowe Nowej Huty w rozwoju obszaru strategicznego Kraków-Wschód : materiały konferencyjne 13-15 marca 1997 r., Krakowskie Forum Rozwoju 1997 Szczepan Świątek s. 213-215