Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dyskusja: Azja w XX wieku Krzysztof Byrski Janusz Danecki Krzysztof Gawlikowski Czesław Madajczyk s. 5-29
Kościół filipiński na przełomie XIX i XX w. w obliczu dążeń narodowościowych duchowieństwa Jerzy Skrabania s. 31-46
Głos Filipin w Waszyngtonie : miesięcznik "The Filipino People" 1912-1916 Zbigniew Kwiecień s. 47-60
W poszukiwaniu ziemi obiecanej : emigracja muzułmanów z Indii do Afganistanu w 1920 r. Joanna Modrzejewska-Leśniewska s. 61-70
Republika Dalekiego Wschodu (1920-1922) - bolszewicki "manewr opóźniający" Wojciech Materski s. 71-92
Polityczne i militarne aspekty przystąpienia Związku Radzieckiego do wojny z Japonią Elżbieta Potocka s. 93-112
Problem koordynacji polityki Stanów Zjednoczonych wobec Chin w latach 1944-1945 : (spór ambasadora Patricka J. Hurleya z personelem amerykańskiej służby dyplomatycznej w Chinach) Piotr Ostaszewski s. 113-133
Wyścig z czasem prezydenta Trumana : czy pośpiech związany z uznaniem państwa Izrael w 1948 r. był uzasadniony? Krzysztof Michałek s. 135-147
Oddziaływanie XX Zjazdu KPZR na wydarzenia polityczne w Wietnamie Północnym w latach 1950-1960 Thanh Giang Nguyen s. 149-161
Socjalizm, ale jaki...? : ideologia mobilizacji ludu w procesie modernizacji w Azji Wschodniej Jie-Hyun Lim Grażyna Waługa (tłum.) s. 163-176
Rozwój demograficzny Chin w XX wieku Karin Tomala s. 177-192
Polacy w Armenii : problematyka kwerendy i główne kierunki badań Adam Koseski s. 193-202
Przemiany zbiorowości polonijnych w Azji Jacek Knopek s. 203-219
Historiografia japońska a Polska : wstępny szkic przedmiotu Jacek Kobus s. 221-229
"Azja-Pacyfik" 1998, t. 1 : [recenzja] Wiesław Olszewski s. 231-233
"China and Japan. History, trends and prospects", ed. by Christopher Howe, Oxford 1996 : [recenzja] Robert Jakimowicz Christopher Howe (aut. dzieła rec.) s. 233-243
"Polityka Japonii wobec Polski 1918-1941", Ewa Pałasz-Rutkowska, Warszawa 1998 : [recenzja] Marian Leczyk Ewa Pałasz-Rutkowska (aut. dzieła rec.) s. 243-247
"Pekińska wiosna 1989 r. Początki ruchu demokratycznego w Chinach", Bohdan Góralczyk, Warszawa 1999 : [recenzja] Krzysztof Gawlikowski Bohdan Góralczyk (aut. dzieła rec.) s. 247-255
Sympozjum "Chiny u progu XXI wieku" Jacek Kobus s. 257-260