Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 3
Francja w świecie XX w. Jan Baszkiewicz Agnieszka Dąbrowska (tłum.) s. 5-17
Francuska gałąź "sztuki królewskiej" w życiu III Republiki i wolnomularstwa światowego : (czas ideowego przełomu:1870-1900) Ludwik Hass Agnieszka Dąbrowska (tłum.) s. 19-36
Intelektualiści i politycy francuscy o sprawie polskiej i Polakach na przełomie XIX i XX w. w świetle ankiet Krzysztof Dunin-Wąsowicz Agnieszka Dąbrowska (tłum.) s. 37-51
Francja a Armia Północno-Zachodnia - epizod z dziejów francusko-brytyjskiej rywalizacji na Bałtyku po pierwszej wojnie światowej Tomasz Schramm Agnieszka Dąbrowska (tłum.) s. 53-62
We francusko-polsko-rosyjskim trójkącie (1922-1934) Marian Leczyk Agnieszka Dąbrowska (tłum.) s. 63-82
Stypendyści-Francuzi w Polsce w latach 1918-1939 Małgorzata Willaume Agnieszka Dąbrowska (tłum.) s. 83-90
Kulisy zrzeczenia się przez Polskę czwartej raty pożyczki francuskiej w 1925 r. Christophe Laforest Maria Pasztor (tłum.) s. 91-99
Polonia w krajach Maghrebu Jacek Knopek Agnieszka Dąbrowska (tłum.) s. 101-112
Główne elementy obrazu Polaka w oczach francuskich elit politycznych w okresie międzywojennym Maria Pasztor s. 113-126
Francja a rządy "pułkowników" (wrzesień 1936 - wrzesień 1939) Yves Beauvois Maria Pasztor (tłum.) s. 127-137
Kontrowersje wokół Polski w opiniach politycznych i prasowych Francji (październik 1938 - marzec 1939) Małgorzata Gmurczyk-Wrońska Agnieszka Dąbrowska (tłum.) s. 139-158
"Z Polską nie robię żadnych przetargów..." : gen. Charles de Gaulle, granica na Odrze i Nysie Łużyckiej i kryzys algierski Wanda Jarząbek Agnieszka Dąbrowska (tłum.) s. 159-168
Czemu ma służyć integracja europejska? : miejsce i rola koncepcji zjednoczeniowych w polityce IV Republiki i Francji generała de Gaulle'a Józef Łaptos s. 169-187
Ferdinand Foch : (szkic do portretu) Wiesław Śladkowski s. 189-208
Szkic biografii politycznej Édouarda Herriota Monika Ślufińska s. 209-223
Znaczące postacie w historii I i II wojny światowej - Francja Tomasz Schramm s. 225-231
Raport Christiana Foucheta do ministra Georges'a Bidoulta z 5 lutego 1945 r. Agnieszka Dąbrowska (tłum.) s. 233-237
"Les trentes glorieuses" francuskiej kultury, czyli jednobrzeżna Sekwana Jan E. Zamojski H. R. Lottman (aut. dzieła rec.) s. 239-261
"Carnets de captivité 1941-1945", oprac. E. Demey, Fayard 1997; "Paul Reynaud dans la tragedié de l'histoire", Raymond Krakovitch, Tallandier 1998 : [recenzja] Małgorzata Gmurczyk-Wrońska E. Demey (aut. dzieła rec.) Raymond Krakovitch (aut. dzieła rec.) s. 262-264
"Paul Cazin, diariste, pistolier, traducteur", Danuta Knysz-Tomaszewska, Halina Suwała, Janusz Odrowąż-Pieniążek, Varsovie 1997; "Actes du colloque Paul Cazin 1881-1963", Anna Nawrocki, Francis Claudon, Dicolor 1998; "Dole i niedole francuskiego polonisty. Paul Cazin", Warszawa 1999 : [recenzja] Małgorzata Gmurczyk-Wrońska Jerzy W. Borejsza (aut. dzieła rec.) Francis Claudon (aut. dzieła rec.) Danuta Knysz-Tomaszewska (aut. dzieła rec.) Anna Nawrocki (aut. dzieła rec.) Janusz Odrowąż-Pieniążek (aut. dzieła rec.) Halina Suwała (aut. dzieła rec.) s. 265-269