Znaleziono 4 artykuły

Andrzej Essen

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czechosłowacja wobec powstania Ententy Bałkańskiej (1933-1934) Andrzej Essen s. 49-61
Edvard Beneš z perspektywy Warszawy w latach 20. i 30. Andrzej Essen s. 79-88
"Polska i Polacy w czeskiej opinii publicznej w okresie międzywojennym", Grażyna Pańko, Wrocław 1996 : [recenzja] Andrzej Essen Grażyna Pańko (aut. dzieła rec.) s. 185-188
Stosunki polsko-czeskie (czechosłowackie) w historiografii polskiej po 2000 roku Andrzej Essen s. 187-199