Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 3-4
Rok 1945 w polskiej debacie historycznej Rafał Stobiecki s. 5-17
Rok 1945 w najnowszych publikacjach francuskich Małgorzata Gmurczyk-Wrońska s. 19-35
II wojna światowa i Franklin Delano Roosevelt w najnowszej amerykańskiej historiografii Halina Parafianowicz Marta Brzozowska (tłum.) Halina Parafianowicz (tłum.) s. 37-51
Niedoceniany - doceniany prezydent : Harry S. Truman w ocenach amerykańskich historyków Krzysztof Michałek s. 53-62
Polski Londyn 1945 r. Rafał Habielski s. 63-76
Społeczność polska Wilna wobec nowej rzeczywistości : postawy i nastroje 1944-1945 Stanisława Lewandowska s. 77-91
Białystok - rok pierwszy (sierpień 1944-1945) Daniel Boćkowski s. 93-109
"Sprawa Lwowa właściwie wciąż otwarta" : między nadzieją a zwątpieniem - Polacy we Lwowie w 1945 r. Grzegorz Hryciuk s. 111-138
Nastroje mieszkańców Wrocławia w latach 1945-1946 Marek Ordyłowski s. 139-150
Nastroje społeczne na Pomorzu Zachodnim na tle procesów osiedleńczych (1945-1947) Kazimierz Kozłowski s. 151-176
Pierwsze półrocze 1945 r. w Polsce w świetle raportu rządu RP na obczyźnie Tadeusz Wolsza s. 177-191
Ludność Gdyni 1939-1945 - znaki zapytania Grzegorz Berendt s. 193-205
O rewizję historii - o rewizję polityki Tadeusz Kisielewski s. 207-223
Niektóre aspekty rosyjskiej historiografii o Ławrientiju Berii Adam Bosiacki s. 224-226
"Perzekuce občanů z území dnešní České republiky v SSSR. Sborník studií", Mečislav Borák, Praha 2003, seria "Sešity Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky", nr 38, ss. 331 : [recenzja] Mateusz Gniazdowski Mečislav Borák (aut. dzieła rec.) s. 227-236
"Neville Chamberlain", David Dutton, London 2001, ss. 245 : [recenzja] Maria Nowak-Kiełbikowa David Dutton (aut. dzieła rec.) s. 237-241
"Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941-1944", Piotr Gontarczyk, Warszawa 2003, Fronda, ss. 464 : [recenzja] Marek Kazimierz Kamiński Piotr Gontarczyk (aut. dzieła rec.) s. 242-247
"Monte Cassino. Opowieść o najbardziej zaciętej bitwie II wojny światowej", Matthew Parker, Poznań 2005, Dom Wydawniczy REBIS, ss. 447 : [recenzja] Tadeusz Kondracki Matthew Parker (aut. dzieła rec.) s. 248-252
"Tri wizyta A. Ja. Wyszynskogo w Bucharest 1944-1946. Dokumenty rossijskich archiwow", Moskwa 1998, Wydawnictwo Rosspen, ss. 246 : [recenzja] Adam Bosiacki s. 252-253
"„W imieniu sześciu milionów...” Kongres Polonii Amerykańskiej w latach 1944-1968", Joanna Wojdon, Toruń 2005, Wyd. Adam Marszałek, ss. 364 : [recenzja] Bogdan Grzeloński Joanna Wojdon (aut. dzieła rec.) s. 254-256
"Obraz robotników polskich w świetle ich świadectw własnych i statystyki 1945-1989", Henryk Słabek, Warszawa - Kutno 2004, Instytut Historii PAN, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, ss. 415 : [recenzja] Hubert Wilk Janusz Żarnowski Henryk Słabek (aut. dzieła rec.) s. 257-271
"Danmark unter den Kolde Krig", t. I-IV, Dansk Institut for Internationale Studier, b.m. 2005, ss. 2350 : [recenzja] Olga Wiśniewska s. 272-273
Represje sowieckie wobec społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej 1944-1956 : sprawozdanie z konferencji w Tomaszowie Mazowieckim Dariusz Rogut s. 275-281