Znaleziono 9 artykułów

Robert Litwiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia prac dr. hab. Mieczysława Wieliczki, prof. UMCS Robert Litwiński s. 15-39
Policja Państwowa w powiecie radzyńskim w latach 1919-1939 Robert Litwiński s. 112-128
Komisja rehabilitacyjno-kwalifikacyjna dla byłych policjantów (1945-1952) Robert Litwiński s. 117-134
"Represje sowieckie wobec narodów Europy 1944-1956", red. Dariusz Rogut i Arkadiusz Adamczyk, Zelów 2005 : [recenzja] Robert Litwiński Arkadiusz Adamczyk (aut. dzieła rec.) Dariusz Rogut (aut. dzieła rec.) s. 178-181
"Doświadczanie historii. Kulturowy i społeczny wymiar mitu rewolucji", Marek Woźniak, Lublin 2003, Wydawnictwo UMCS, ss. 217 : [recenzja] Robert Litwiński Marek Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 246-249
Policyjne losy w czasie II wojny światowej : starszy posterunkowy Policji Państwowej Paweł Nowak Robert Litwiński s. 265-278
Policja Województwa Śląskiego we wrześniu 1939 roku w świetle raportu inspektora Józefa Żółtaszka Robert Litwiński s. 267-279
Okupacyjne losy policjantów w polskiej historiografii : stan badań i postulaty badawcze Robert Litwiński s. 283-298
Lubelskie Służby Bezpieczeństwa Publicznego w okresie listopad 1918 - lipiec 1919 roku Robert Litwiński s. 353-380