Znaleziono 16 artykułów

Kazimierz Kozłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kazimierz Jaskot i jego czas historyczny w procesie tworzenia Uniwersytetu Szczecińskiego Kazimierz Kozłowski s. 23-37
Wokół powstania diecezji szczecińsko-kamieńskiej w 1972 roku Kazimierz Kozłowski s. 121-137
Nastroje społeczne na Pomorzu Zachodnim na tle procesów osiedleńczych (1945-1947) Kazimierz Kozłowski s. 151-176
Dlaczego zostałem Kaszëbą Kazimierz Kozłowski s. 169-177
"Pół wieku polskiej państwowej służby archiwalnej na ziemiach zachodnich i północnych. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 10 października 1995 r. w Szczecinie", pod red. Kazimierza Kozłowskiego, Warszawa-Szczecin 1997 : [recenzja] Marlena Koter Kazimierz Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 172-175
Kilka uwag o specyfice patriotyzmu lokalnego : o dwóch mitach założycielskich polskiego Szczecina : z perspektywy 2015 r. Kazimierz Kozłowski s. 199-212
Pomorze Zachodnie w przestrzeni historycznej i w przededniu papieskiej wizyty Kazimierz Kozłowski s. 225-233
Arcybiskup Kazimierz Majdański – budowniczy pomostów Kazimierz Kozłowski s. 230-242
"Od Października'56 do Grudnia'70. Ewolucja stosunków społeczno-politycznych na Wybrzeżu (1956-1970)", Kazimierz Kozłowski, Szczecin 2002 : [recenzja] Maciej Hejger Kazimierz Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 234-236
Kilka słów refleksji o historycznej roli Biskupa Kazimierza Majdańskiego w regionie zachodniopomorskim Kazimierz Kozłowski s. 255-261
Wokó³ procesów spo³ecznych i losów jednostek na Pomorzu Zachodnim 1945–2009 Kazimierz Kozłowski s. 257-268
"Pierwsze dziesięć lat władzy politycznej na Pomorzu Zachodnim (1945-1955)", Kazimierz Kozłowski, Warszawa-Szczecin 1994 : [recenzja] Stanisław Łach Kazimierz Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 289-292
Literat - marynista, piewca ziemi i morza, Pomorza : Jerzy Pachlowski 1930-2012 Kazimierz Kozłowski s. 440-443
Sesja "Kaszubi zachodniopomorscy : historia i kultura" - Szczecin 7.05.2010 Kazimierz Kozłowski s. 450-452
"Beati pacifici" - arcybiskup Marian Przykucki (1924-2009) : szkic do biografii Kazimierz Kozłowski s. 469-478
Informacja o sesji naukowej „Profesor Gerard Labuda (1916–2010) – wybitny historyk, przyjaciel Szczecina” Kazimierz Kozłowski s. 495-497